Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Thái Tăng Đạo
Ngày sinh: 20/10/1983
CMND: 197100272
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113844 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
22 Họ tên: Trần Ngọc Phương
Ngày sinh: 15/01/1974
CMND: 197024559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113843 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
23 Họ tên: Trần Quốc Hải
Ngày sinh: 07/01/1978
CMND: 197049389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113842 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
24 Họ tên: Trần Ngọc Vũ
Ngày sinh: 11/08/1980
CMND: 197092552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113841 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
25 Họ tên: Trần Đình Giải
Ngày sinh: 06/08/1981
CMND: 197067347
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113840 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
26 Họ tên: Nguyễn Quang Hà
Ngày sinh: 13/05/1984
CMND: 197108219
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113839 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
QTR-00113839 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
27 Họ tên: Lê Văn Quý
Ngày sinh: 04/01/1982
CMND: 197093741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113838 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
28 Họ tên: Hồ Ngọc Hải
Ngày sinh: 20/07/1990
CMND: 197230786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113837 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
29 Họ tên: Lê Đình Tấn
Ngày sinh: 22/02/1991
CMND: 197267311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113836 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
QTR-00113836 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
30 Họ tên: Lương Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 28/01/1982
CMND: 197116046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113835 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
31 Họ tên: Võ Thanh Quang
Ngày sinh: 09/07/1982
CMND: 197410851
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113834 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
32 Họ tên: Võ Vững
Ngày sinh: 29/05/2969
CMND: 197416302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113833 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
33 Họ tên: Nguyễn Đức Dũng
Ngày sinh: 12/02/1966
CMND: 191026227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113832 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
34 Họ tên: Lê Nhật Tường
Ngày sinh: 10/06/1988
CMND: 197223835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113831 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
35 Họ tên: Nguyễn Hữu Minh
Ngày sinh: 29/11/1971
CMND: 191270802
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113830 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
36 Họ tên: Hoàng Tiến Hùng
Ngày sinh: 29/02/1980
CMND: 197122480
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113829 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
37 Họ tên: Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 22/04/1974
CMND: 197014258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113828 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
38 Họ tên: Trần Anh Tuyên
Ngày sinh: 21/03/1982
CMND: 197090275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113827 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
39 Họ tên: Võ Đức Sỹ
Ngày sinh: 10/02/1982
CMND: 197093729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113826 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113826 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
40 Họ tên: Võ Trường Vinh
Ngày sinh: 04/02/1983
CMND: 197166703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113825 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113825 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn