Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Trần Tùng Cương
Ngày sinh: 21/09/1986
CMND: 197170704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100222 Quản lý dự án công trình NN&PTNT III 10/08/2025
TTH-00100222 Giám sát công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 10/08/2025
22 Họ tên: Trần Văn Phú
Ngày sinh: 15/09/1985
CMND: 301142685
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00100221 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
LOA-00100221 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 11/08/2025
23 Họ tên: Nguyễn Phú Tây
Ngày sinh: 28/11/1979
CMND: 301091829
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00100220 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn II 11/08/2025
24 Họ tên: Lâm Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 20/06/1976
CMND: 300853094
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00100009 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
LOA-00100009 Giám sát công trình NN va fPTNT II 11/08/2025
25 Họ tên: La Thanh Truyền
Ngày sinh: 21/10/1975
CMND: 300828233
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00100008 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II 11/08/2025
LOA-00100008 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
26 Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 26/02/1982
CMND: 301046945
Trình độ chuyên môn: KS DDCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00099982 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
LOA-00099982 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 11/08/2025
27 Họ tên: Nguyễn Anh Thi
Ngày sinh: 01/06/1981
CMND: 301046822
Trình độ chuyên môn: KS DDCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00099981 Giám sát dân dụng và công nghiệp II 11/08/2025
LOA-00099981 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II 11/08/2025
28 Họ tên: Nguyễn Lê Thị Hồng Nhật
Ngày sinh: 28/03/1983
CMND: 301166811
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00099980 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
LOA-00099980 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 11/08/2025
29 Họ tên: Bùi Quang Liêm
Ngày sinh: 16/02/1990
CMND: 301362021
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00099979 Giám sát dân dụng và công nghiệp III 11/08/2025
LOA-00099979 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 11/08/2025
30 Họ tên: Trần Ngọc Tưởng
Ngày sinh: 30/05/1983
CMND: 301111419
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00099977 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 11/08/2025
LOA-00099977 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 11/08/2025
31 Họ tên: Nguyễn Bá Phước
Ngày sinh: 14/11/1986
CMND: 191571372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099742 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp nhẹ và hạ tầng kỹ thuật (trừ CTR, nghĩa trang) III 06/08/2025
32 Họ tên: Trương Công Thành
Ngày sinh: 17/11/1994
CMND: 197310816
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099741 Thiết kế kiến trúc công trình III 06/08/2025
33 Họ tên: Lê Quý Duy Ân
Ngày sinh: 29/01/1991
CMND: 191740225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099740 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ III 06/08/2025
34 Họ tên: Nguyễn Khoa Hậu
Ngày sinh: 23/03/1991
CMND: 191726420
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099739 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
35 Họ tên: Đỗ Văn Mẫn
Ngày sinh: 20/08/1990
CMND: 191670954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099738 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
TTH-00099738 Định giá xây dựng III 06/08/2025
36 Họ tên: Hoàng Hữu Phước
Ngày sinh: 10/10/1987
CMND: 197164929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099737 Định giá xây dựng III 06/08/2025
TTH-00099737 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng III 06/08/2025
37 Họ tên: Lê Xuân Trung
Ngày sinh: 30/04/1981
CMND: 191456274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099736 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
38 Họ tên: Hà Hoàng Chương
Ngày sinh: 31/01/1974
CMND: 191193312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099735 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
TTH-00099735 Quản lý dự án công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) II 06/08/2025
39 Họ tên: Phạm Thư Thái
Ngày sinh: 27/01/1977
CMND: 191369121
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099734 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
TTH-00099734 Quản lý dự án công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) III 06/08/2025
40 Họ tên: Lê Văn Đại Hải
Ngày sinh: 29/04/1991
CMND: 191738150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099733 Định giá xây dựng III 06/08/2025
TTH-00099733 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) II 06/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn