Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Lâm Lê Phúc Duy
Ngày sinh: 10/10/1990
CMND: 363598528
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105867 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
HGI-00105867 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
22 Họ tên: Nguyễn Hữu Trí
Ngày sinh: 12/01/1981
CMND: 364173958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105866 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
23 Họ tên: Nguyễn Thanh Mỹ
Ngày sinh: 18/11/1982
CMND: 370943488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105865 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
24 Họ tên: Huỳnh Trọng Tân
Ngày sinh: 06/01/1984
CMND: 364050319
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105864 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
25 Họ tên: Trần Thế Quân
Ngày sinh: 29/12/1992
CMND: 363723517
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105863 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
HGI-00105863 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
26 Họ tên: Võ Văn Việt
Ngày sinh: 12/11/1990
CMND: 212315349
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105547 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 14/10/2025
DON-00105547 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 14/10/2025
27 Họ tên: Hoàng Văn Tý
Ngày sinh: 30/04/1985
CMND: 272974158
Trình độ chuyên môn: KS CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105546 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 14/10/2025
DON-00105546 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 14/10/2025
28 Họ tên: Phạm Minh Hồng Đại
Ngày sinh: 05/09/1994
Thẻ căn cước: 079094009297
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNKT GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105545 Định giá xây dựng III 14/10/2025
29 Họ tên: Lâm Văn Hùng
Ngày sinh: 22/02/1982
Thẻ căn cước: 034082004340
Trình độ chuyên môn: KS Điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105544 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ - điện) vào công trình III 14/10/2025
30 Họ tên: Dương Công Thiên
Ngày sinh: 01/09/1985
CMND: 276101673
Trình độ chuyên môn: KS Điện Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105543 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ - điện) vào công trình III 14/10/2025
31 Họ tên: Huỳnh Trung Hòa
Ngày sinh: 22/11/1970
CMND: 024813594
Trình độ chuyên môn: KS Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105542 Thiết kế cơ- điện công trình III 14/10/2025
DON-00105542 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ - điện) vào công trình III 14/10/2025
32 Họ tên: Châu Thành Lên
Ngày sinh: 22/01/1993
CMND: 273357840
Trình độ chuyên môn: KS CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105541 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 14/10/2025
DON-00105541 Định giá xây dựng III 14/10/2025
33 Họ tên: Hoàng Văn Trình
Ngày sinh: 22/02/1993
CMND: 197297335
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNKT GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105540 Định giá xây dựng III 14/10/2025
34 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 15/01/1992
Thẻ căn cước: 034092008873
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105539 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 14/10/2025
DON-00105539 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 14/10/2025
35 Họ tên: Phạm Bá Hoàng
Ngày sinh: 10/10/1986
Thẻ căn cước: 038086009890
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105538 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
36 Họ tên: Bành Trường Sơn
Ngày sinh: 15/02/1987
Thẻ căn cước: 096087000082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105537 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
37 Họ tên: Phạm Hùng Tấn
Ngày sinh: 22/06/1976
Thẻ căn cước: 082076000252
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105536 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
38 Họ tên: Võ Sỹ Nguyên
Ngày sinh: 10/09/1985
Thẻ căn cước: 044085000502
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105535 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
39 Họ tên: Nguyễn Đức Văn
Ngày sinh: 10/10/1986
CMND: 264277652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105534 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
40 Họ tên: Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15/08/1992
CMND: 331664980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105533 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn