Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62181 Họ tên: Nguyễn Quang Châu
Ngày sinh: 07/06/1980
CMND: 311580031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027450 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62182 Họ tên: Đào Thanh Hải
Ngày sinh: 14/09/1985
Thẻ căn cước: 082085000253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027449 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62183 Họ tên: Trần Hữu Hiệp
Ngày sinh: 29/03/1984
CMND: 301114836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Điện - Điện tự
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027448 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62184 Họ tên: Trần Quốc Hùng
Ngày sinh: 23/01/1978
CMND: 024694891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027447 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62185 Họ tên: Trần Quang Huy
Ngày sinh: 10/09/1985
CMND: 023588298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027446 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62186 Họ tên: Bùi Thế Mạnh
Ngày sinh: 06/11/1971
CMND: 022932890
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027445 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027445 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62187 Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 16/03/1982
CMND: 233062399
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027444 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 18/06/2023
62188 Họ tên: Trương Hậu
Ngày sinh: 04/07/1981
CMND: 025908958
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027443 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62189 Họ tên: Hoàng Hữu Dũng
Ngày sinh: 15/08/1978
CMND: 025515152
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027442 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
HCM-00027442 - Thiết kế quy hoạch xây dựng II 29/01/2024
62190 Họ tên: Võ Công Văn
Ngày sinh: 14/02/1979
CMND: 025217540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027441 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62191 Họ tên: Nguyễn Xuân Thông
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 025069145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027440 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62192 Họ tên: Nguyễn Thái Hạnh Thảo
Ngày sinh: 13/11/1982
CMND: 025810311
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027439 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62193 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 01/02/1969
CMND: 022114037
Trình độ chuyên môn: ThS.KS xây dựng – ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027438 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00027438 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62194 Họ tên: Lê Văn Trung
Ngày sinh: 10/05/1982
CMND: 205060254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027437 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp I 18/06/2023
HCM-00027437 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 02/12/2025
62195 Họ tên: Lê Ngô Nhật Duy
Ngày sinh: 23/09/1982
CMND: 321104781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027436 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62196 Họ tên: Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 15/10/1985
CMND: 212630584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027435 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62197 Họ tên: Lê Hoàng Hà
Ngày sinh: 04/03/1978
Hộ chiếu: C2375618
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027434 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62198 Họ tên: Bùi Thanh Dũng
Ngày sinh: 29/08/1975
CMND: 025584099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027433 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62199 Họ tên: Huỳnh Văn Vương
Ngày sinh: 17/01/1979
CMND: 205897297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027432 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
62200 Họ tên: Nguyễn Đức Lỹ
Ngày sinh: 10/05/1979
CMND: 025598583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027431 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn