Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62201 Họ tên: Nguyễn Văn Nhân
Ngày sinh: 26/01/1958
CMND: 111226562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoan dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011192 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62202 Họ tên: Đỗ Tiến Hậu
Ngày sinh: 11/08/1957
Thẻ căn cước: 001057004161
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011191 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00011191 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
62203 Họ tên: Vũ Thị Thùy
Ngày sinh: 16/02/1980
Thẻ căn cước: 001180000403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011190 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62204 Họ tên: Đặng Thành Long
Ngày sinh: 10/06/1983
Thẻ căn cước: 033083000085
Trình độ chuyên môn: Đại học- Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011189 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62205 Họ tên: Hoàng Thọ Dương
Ngày sinh: 26/02/1980
Thẻ căn cước: 036080003542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011188 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62206 Họ tên: Nguyễn Hữu Chỉnh
Ngày sinh: 16/10/1971
CMND: 011574568
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (cao học)- Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011187 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62207 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 21/04/1977
CMND: 017041886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, ngành điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011186 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
62208 Họ tên: Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 10/10/1981
CMND: 111403421
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện điều khiển tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011185 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
62209 Họ tên: Nguyễn Thế Kiên
Ngày sinh: 15/07/1982
CMND: 012282165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử - viễn thông, ngành điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011184 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
62210 Họ tên: Nguyễn Đức Thọ
Ngày sinh: 08/04/1983
Thẻ căn cước: 036083000272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và tự động thủy khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011183 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình III 27/10/2022
BXD-00011183 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
62211 Họ tên: Lê Minh Hằng
Ngày sinh: 04/01/1975
Thẻ căn cước: 001175010318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, ngành Xây dựng dân dụng, công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011182 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp I 27/10/2022
BXD-00011182 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62212 Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 30/10/1981
Thẻ căn cước: 030181000052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị, chuyên ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011181 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62213 Họ tên: Đỗ Mạnh Toàn
Ngày sinh: 15/12/1977
CMND: 011942229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện ngành điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011180 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
62214 Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 13/10/1981
CMND: 011937053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011179 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
BXD-00011179 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62215 Họ tên: Hoàng Anh Minh
Ngày sinh: 03/04/1980
CMND: 012195642
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011178 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62216 Họ tên: Nguyễn Bình Tiến
Ngày sinh: 23/03/1983
CMND: 012460594
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011177 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62217 Họ tên: Ngô Thị Hồng
Ngày sinh: 10/02/1977
Thẻ căn cước: 034177002367
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011176 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
BXD-00011176 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62218 Họ tên: Đặng Xuân Cường
Ngày sinh: 05/02/1976
Thẻ căn cước: 038076003447
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng công trình trên sông –Nhà máy thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011175 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiêp (năng lượng) I 27/10/2022
62219 Họ tên: Bạch Trọng Dương
Ngày sinh: 09/07/1960
CMND: 011872300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành phát dẫn điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011174 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
62220 Họ tên: Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 27/04/1974
CMND: 011670418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011173 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn