Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62301 Họ tên: Vũ Thị Dậu
Ngày sinh: 09/10/1981
CMND: 025096830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành thủy nông - cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027343 Định giá xây dựng I 18/06/2023
62302 Họ tên: Đỗ Thu Hiền
Ngày sinh: 27/12/1981
CMND: 273428032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027342 Định giá xây dựng I 18/06/2023
BAL-00027342 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng II 07/09/2025
62303 Họ tên: Vũ Trung Kiên
Ngày sinh: 18/08/1980
CMND: 025211297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027341 Định giá xây dựng I 18/06/2023
62304 Họ tên: Phạm Văn Thừa
Ngày sinh: 06/07/1976
CMND: 211666595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027340 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
BXD-00027340 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62305 Họ tên: Võ Quốc Tiến
Ngày sinh: 23/05/1980
CMND: 025018128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027339 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027339 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62306 Họ tên: Nguyễn Văn Hậu
Ngày sinh: 02/09/1977
CMND: 341700197
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027338 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62307 Họ tên: Đặng Đức Quý
Ngày sinh: 23/06/1983
CMND: 025619602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027337 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62308 Họ tên: Mai Nguyên Hồng
Ngày sinh: 13/04/1983
CMND: 250584392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027336 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62309 Họ tên: Phạm Hữu Chương
Ngày sinh: 23/09/1980
CMND: 023332288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027335 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62310 Họ tên: Trần Hiệp Mãi
Ngày sinh: 14/03/1979
CMND: 025233590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027334 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
62311 Họ tên: Lê Hồng Linh
Ngày sinh: 21/08/1982
CMND: 025540883
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027333 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027333 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
62312 Họ tên: Ngô Long Thành
Ngày sinh: 20/11/1978
CMND: 024983438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027332 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62313 Họ tên: Hà Văn Duy
Ngày sinh: 20/02/1977
CMND: 070523861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027331 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62314 Họ tên: Nguyễn Thị Luận
Ngày sinh: 10/12/1982
CMND: 211814339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027330 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62315 Họ tên: Lê Việt Anh
Ngày sinh: 22/10/1984
CMND: 023676110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027329 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62316 Họ tên: Lê Thị Xuyến
Ngày sinh: 01/08/1964
CMND: 021774829
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027328 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62317 Họ tên: Huỳnh Duy Cường
Ngày sinh: 26/03/1983
CMND: 023524536
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027327 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62318 Họ tên: Hồ Nhật Tứ Phi
Ngày sinh: 25/05/1984
CMND: 273250974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027326 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62319 Họ tên: Nguyễn Anh Hiền
Ngày sinh: 17/12/1966
CMND: 021449662
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027325 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62320 Họ tên: Phan Quang Chiêu
Ngày sinh: 19/12/1958
CMND: 020137599
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện ngành thiết bị điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027324 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn