Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62341 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 24/07/1984
CMND: 013189240
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011040 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011040 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62342 Họ tên: Trần Thuận Lợi
Ngày sinh: 08/06/1983
CMND: 013297872
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011039 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
BXD-00011039 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62343 Họ tên: Quyền Đức Biên
Ngày sinh: 09/01/1977
CMND: 011865517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011038 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ) I 19/07/2023
BXD-00011038 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62344 Họ tên: Lương Xuân Hảo
Ngày sinh: 22/09/1981
CMND: 012049405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011037 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011037 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62345 Họ tên: Ngô Minh Hải
Ngày sinh: 08/11/1977
CMND: 012903348
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư đường ô tô và đường TP
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011036 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011036 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62346 Họ tên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 26/12/1975
CMND: 011742383
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011035 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011035 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62347 Họ tên: Hoàng Mạnh Phú
Ngày sinh: 10/08/1973
Thẻ căn cước: 044073000012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011034 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011034 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62348 Họ tên: Nguyễn Minh Chuyên
Ngày sinh: 16/05/1976
Thẻ căn cước: 001076013543
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011033 Thiết kế kiến trúc công trình I 27/10/2022
BXD-00011033 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 27/10/2022
62349 Họ tên: Bùi Minh Tiến
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 036078002600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện - điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011032 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình I 27/10/2022
BXD-00011032 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
62350 Họ tên: Vũ Đình Lượng
Ngày sinh: 27/12/1984
CMND: 162678093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011031 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
HAN-00011031 Thiết kế quy hoạch xây dựng (sân bay) III 28/09/2025
62351 Họ tên: Đỗ Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 13/04/1977
CMND: 013416620
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011030 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
BXD-00011030 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62352 Họ tên: Đặng Thế Nam
Ngày sinh: 13/10/1975
CMND: 013431398
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011029 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (đường sân bay) I 04/09/2023
BXD-00011029 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62353 Họ tên: Đồng Quốc Hùng
Ngày sinh: 22/02/1971
Thẻ căn cước: 001071001392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011028 Thiết kế quy hoạch xây dựng (sân bay) III 02/03/2023
BXD-00011028 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62354 Họ tên: Mai Quốc Dũng
Ngày sinh: 18/05/1972
CMND: 280478746
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011027 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 27/10/2022
62355 Họ tên: Lê Thành Chung
Ngày sinh: 21/10/1982
CMND: 273095579
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011026 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình I 27/10/2022
62356 Họ tên: Lê Đình Thống Lĩnh
Ngày sinh: 13/03/1979
CMND: 025092583
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011025 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
62357 Họ tên: Phạm Ngọc Thiên Ân
Ngày sinh: 08/04/1982
CMND: 023598801
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011024 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
62358 Họ tên: Bùi Trần Quốc Vương
Ngày sinh: 12/12/1981
CMND: 212091227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011023 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
BXD-00011023 Thiết kế Cơ điện công trình I 27/10/2022
62359 Họ tên: Quách Nhơn Anh
Ngày sinh: 25/08/1973
CMND: 023410516
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011022 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
BXD-00011022 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 27/10/2022
62360 Họ tên: Mai Thanh Quốc Khánh
Ngày sinh: 28/09/1975
CMND: 023095550
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011021 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
BXD-00011021 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn