Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Công Bin
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 205482107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099712 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 06/08/2025
TTH-00099712 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp nhẹ III 06/08/2025
62 Họ tên: Trương Tuấn Anh
Ngày sinh: 10/10/1981
CMND: 191819300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099711 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp nhẹ và Hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa, nước thải) II 06/08/2025
TTH-00099711 Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ và HTKT (san nền, thoát nước mưa, nước thải) III 06/08/2025
63 Họ tên: Nguyễn Nguyễn Đức Nhơn
Ngày sinh: 11/12/1982
CMND: 191460224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099710 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 06/08/2025
TTH-00099710 Định giá xây dựng III 06/08/2025
64 Họ tên: Trần Văn Hải
Ngày sinh: 23/05/1977
CMND: 191410608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099709 Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi III 06/08/2025
65 Họ tên: Nguyễn Hữu Thành Nhân
Ngày sinh: 09/07/1989
CMND: 191698885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099708 Định giá xây dựng II 06/08/2025
TTH-00099708 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng III 06/08/2025
66 Họ tên: Trần Văn Tiển
Ngày sinh: 01/03/1970
CMND: 191077032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099707 Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật III 06/08/2025
TTH-00099707 Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông (đường bộ) III 06/08/2025
67 Họ tên: Lê Thái Bình
Ngày sinh: 10/11/1994
CMND: 191856666
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng: Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099706 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ chất thải rắn, nghĩa trang) III 06/08/2025
68 Họ tên: Võ Hoàng Giang
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 363566448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099464 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 01/07/2025
HGI-00099464 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 01/07/2025
69 Họ tên: Lê Ngọc Sáng
Ngày sinh: 23/05/1968
CMND: 361076529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099463 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
70 Họ tên: Phạm Cảnh Ngô Nguyên
Ngày sinh: 10/09/1977
Thẻ căn cước: 052077000004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện khí hóa và Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099462 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
HGI-00099462 Định giá xây dựng III 01/07/2025
71 Họ tên: Nguyễn Xuân Bảo
Ngày sinh: 15/02/1980
CMND: 363828146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099461 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
72 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 20/10/1982
CMND: 363816462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099460 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
73 Họ tên: Lê Bình
Ngày sinh: 01/01/1979
Thẻ căn cước: 092079004021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099459 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
74 Họ tên: Phan Tấn Đức
Ngày sinh: 14/06/1987
CMND: 363730288
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099458 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
75 Họ tên: Phan Văn Dững
Ngày sinh: 02/04/1984
CMND: 363970875
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099457 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
76 Họ tên: Lý Quốc Phong
Ngày sinh: 20/06/1977
Thẻ căn cước: 093077000148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099456 Thiết kế điện - cơ điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
HGI-00099456 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
77 Họ tên: Trần Thị Thảo Sương
Ngày sinh: 16/04/1985
CMND: 366309081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099455 Thiết kế điện - cơ điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
78 Họ tên: Nguyễn Tấn Phương
Ngày sinh: 02/07/1971
CMND: 365492362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện khí hóa và Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099454 Thiết kế điện - cơ điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
HGI-00099454 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
79 Họ tên: Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 364017302
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099453 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
80 Họ tên: Trần Văn Nhung
Ngày sinh: 01/04/1971
CMND: 364193923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099452 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn