Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Sỹ Nhật Tân
Ngày sinh: 08/03/1987
CMND: 197182478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113804 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
62 Họ tên: Thái Đức Cường
Ngày sinh: 30/09/1981
CMND: 197102668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113803 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
63 Họ tên: Lê Minh Thân
Ngày sinh: 01/10/1979
CMND: 197194272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113802 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
64 Họ tên: Nguyễn Minh Cẩm
Ngày sinh: 17/03/1980
CMND: 197056611
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113801 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
65 Họ tên: Phan Tài
Ngày sinh: 04/05/1969
CMND: 191213003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113800 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 29/12/2025
66 Họ tên: Trần Thanh Danh
Ngày sinh: 06/01/1972
CMND: 191186404
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113799 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 29/12/2025
67 Họ tên: Lê Văn Sỹ
Ngày sinh: 24/09/1981
CMND: 197070062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113798 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
68 Họ tên: Võ Văn Trà
Ngày sinh: 05/05/1977
CMND: 197058222
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô và đường thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113797 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 29/12/2025
69 Họ tên: Hoàng Lương Thành
Ngày sinh: 12/01/1980
CMND: 197070705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113796 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
70 Họ tên: Trương Thế Ngọc
Ngày sinh: 12/04/1980
CMND: 197096275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113795 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
71 Họ tên: Đỗ Xuân Trường
Ngày sinh: 14/04/1978
CMND: 197077197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113794 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
QTR-00113794 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 29/12/2025
72 Họ tên: Đinh Thanh Quy
Ngày sinh: 13/08/1964
CMND: 190934900
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113793 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
73 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 10/07/1963
CMND: 191087603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113792 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 29/12/2025
74 Họ tên: Nguyễn Quang Phong
Ngày sinh: 02/02/1981
CMND: 197069221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113791 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
QTR-00113791 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
75 Họ tên: Mai Xuân Tiến
Ngày sinh: 07/10/1982
CMND: 197090247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113790 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
QTR-00113790 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
76 Họ tên: Trần Văn Thanh
Ngày sinh: 10/01/1974
CMND: 197114303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113789 Quản lý quy hoạch xây dựng III 29/12/2025
77 Họ tên: Lương Hùng Dũng
Ngày sinh: 11/11/1977
CMND: 197025679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113788 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
78 Họ tên: Nguyễn Lưu
Ngày sinh: 04/02/1968
CMND: 190971992
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113787 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113787 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
79 Họ tên: Đàm Quang Dũng
Ngày sinh: 18/06/1978
CMND: 197272930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113786 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
80 Họ tên: Trần Văn Sinh
Ngày sinh: 17/12/1972
CMND: 197008130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113785 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113785 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn