Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày sinh: 20/06/1985
CMND: 194199226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105426 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
62 Họ tên: Nguyễn Hữu Thuân
Ngày sinh: 29/01/1986
CMND: 221171292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105425 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
63 Họ tên: Đỗ Hà Bắc
Ngày sinh: 06/04/1958
Thẻ căn cước: 001058013613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105424 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
64 Họ tên: Bùi Văn Bính
Ngày sinh: 10/03/1985
CMND: 142156457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105423 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
65 Họ tên: Phạm Ngọc Hà
Ngày sinh: 27/12/1982
CMND: 370919513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105422 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
66 Họ tên: Nguyễn Đức Ánh
Ngày sinh: 27/10/1984
CMND: 197138343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105421 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
67 Họ tên: Đinh Văn Minh
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 212222955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105420 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
68 Họ tên: Lê Minh Tâm
Ngày sinh: 04/05/1988
CMND: 191599520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105419 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
69 Họ tên: Vũ Trần Sơn Đăng
Ngày sinh: 08/03/1982
CMND: 023684665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105418 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
70 Họ tên: Trần Đình Nam
Ngày sinh: 14/08/1982
CMND: 182528078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105417 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
71 Họ tên: Võ Đình Út
Ngày sinh: 09/10/1975
CMND: 370754922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105416 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
72 Họ tên: Nguyễn Văn
Ngày sinh: 15/01/1976
CMND: 370765028
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105415 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
73 Họ tên: Trương Bảo Xuyên
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 381499725
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105414 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
74 Họ tên: Nguyễn Ngọc Huy Phương
Ngày sinh: 04/07/1983
Thẻ căn cước: 072083005822
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất, dầu khí - ngành địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105413 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
75 Họ tên: Đặng Ngọc Nguyên
Ngày sinh: 06/05/1983
CMND: 311697701
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105412 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
76 Họ tên: Huỳnh Quốc Duy
Ngày sinh: 24/08/1982
CMND: 311717245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105411 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
77 Họ tên: Trần Hữu Huân
Ngày sinh: 21/11/1987
Thẻ căn cước: 077087001610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105410 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
78 Họ tên: Nguyễn Xuân Hải
Ngày sinh: 18/02/1990
Thẻ căn cước: 031090011370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105409 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
79 Họ tên: Trần Quốc Bình
Ngày sinh: 04/04/1976
CMND: 201247159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105408 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
80 Họ tên: Nguyễn Thành Thoại
Ngày sinh: 04/11/1986
Hộ chiếu: C0931002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105407 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn