Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Nhựt Khuyên
Ngày sinh: 01/01/1990
CMND: 385565823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099451 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
82 Họ tên: Lê Vũ Hoàng Linh
Ngày sinh: 13/08/1980
CMND: 364019726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện Tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099450 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 01/07/2025
83 Họ tên: Nguyễn Minh Tài
Ngày sinh: 18/09/1986
CMND: 197154075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00099449 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 01/07/2025
84 Họ tên: Ngô Tấn Thảo
Ngày sinh: 24/07/1973
CMND: 240448390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099022 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng II 05/08/2025
DAL-00099022 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 05/08/2025
85 Họ tên: Đào Văn Quyết
Ngày sinh: 15/11/1990
CMND: 241082744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099021 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng III 05/08/2025
86 Họ tên: Hoàng Đình Nam
Ngày sinh: 28/06/1992
CMND: 241258037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099020 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 05/08/2025
87 Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 10/03/1988
Thẻ căn cước: 042088000544
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099019 Khảo sát địa hình xây dựng công trình III 05/08/2025
DAL-00099019 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 05/08/2025
88 Họ tên: Lê Xuân Vỹ
Ngày sinh: 02/02/1981
CMND: 241920418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099018 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 05/08/2025
89 Họ tên: Hồ Nam Nguyên
Ngày sinh: 20/09/1987
CMND: 240985996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099017 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 05/08/2025
90 Họ tên: Đoàn La Na
Ngày sinh: 19/06/1985
CMND: 240782029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099016 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/08/2025
91 Họ tên: Trần Thế Hữu
Ngày sinh: 20/04/1991
CMND: 241298413
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099015 Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng III 05/08/2025
DAL-00099015 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 05/08/2025
92 Họ tên: Huỳnh Thị Huyền Nhung
Ngày sinh: 17/07/1983
CMND: 240650594
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099014 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 05/08/2025
93 Họ tên: Phạm Văn Tuyển
Ngày sinh: 14/02/1986
CMND: 241640599
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099013 Quản lý dự án xây dựng công trình thủy lợi III 05/08/2025
DAL-00099013 Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi III 05/08/2025
94 Họ tên: Trần Huy Trâm
Ngày sinh: 28/08/1982
CMND: 240738269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00099012 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng III 05/08/2025
DAL-00099012 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 05/08/2025
95 Họ tên: Nguyễn Thành Tiến
Ngày sinh: 25/09/1984
CMND: 285740154
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00099011 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 04/08/2025
96 Họ tên: Kiều Minh Huy
Ngày sinh: 16/08/1993
CMND: 230839847
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00099010 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 04/08/2025
97 Họ tên: Phạm Khắc Trung
Ngày sinh: 27/11/1986
CMND: 285087107
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00099009 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 04/08/2025
98 Họ tên: Đặng Trường Thịnh
Ngày sinh: 07/05/1982
CMND: 331283349
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098999 Giám sát dân dụng công nghiệp III 03/08/2025
99 Họ tên: Nguyễn Thanh Minh
Ngày sinh: 07/11/1989
CMND: 121927153
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098998 Giám sát dân dụng công nghiệp III 03/08/2025
100 Họ tên: Trương Duy Phước
Ngày sinh: 04/04/1985
CMND: 050465058
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098997 Giám sát dân dụng công nghiệp III 03/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn