Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Trần Thế Bảo
Ngày sinh: 19/01/1988
CMND: 301242700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật CTXD - xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105406 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
82 Họ tên: Lưu Văn Hòa
Ngày sinh: 12/08/1983
CMND: 212138997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105405 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
83 Họ tên: Nguyễn Anh Đức
Ngày sinh: 15/08/1985
Thẻ căn cước: 060085000174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105404 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
84 Họ tên: Trần Minh Thiện
Ngày sinh: 10/10/1985
CMND: 281247284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105403 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
85 Họ tên: Trần Nhật Khoa
Ngày sinh: 13/10/1985
CMND: 280885247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105402 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
86 Họ tên: Lâm Tấn Nhã
Ngày sinh: 02/12/1973
Thẻ căn cước: 079073011903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105401 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
87 Họ tên: Nguyễn Bá Vương
Ngày sinh: 19/07/1986
CMND: 271653751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105400 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
88 Họ tên: Đào Minh Quốc
Ngày sinh: 13/05/1986
CMND: 301180187
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105399 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
89 Họ tên: Trương Văn Cường
Ngày sinh: 24/11/1985
CMND: 311868128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105398 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
90 Họ tên: Trần Ngọc Vĩnh An
Ngày sinh: 08/02/1987
CMND: 311874471
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105397 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
91 Họ tên: Trần Đình Nhứt
Ngày sinh: 25/05/1981
CMND: 205130096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ - ngành điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105396 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
92 Họ tên: Đỗ Xuân Hoà
Ngày sinh: 28/03/1977
CMND: 281142084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105395 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
93 Họ tên: Trần Văn Phưởng
Ngày sinh: 25/09/1970
CMND: 280831628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105394 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
94 Họ tên: Dương Danh Hùng
Ngày sinh: 02/09/1974
Thẻ căn cước: 042074000340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105393 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
95 Họ tên: Trần Việt Anh
Ngày sinh: 03/10/1980
CMND: 013476418
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105392 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 06/10/2025
96 Họ tên: Phạm Đinh Việt Anh
Ngày sinh: 16/05/1980
CMND: 201451610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105391 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
97 Họ tên: Phạm Xuân Cương
Ngày sinh: 13/08/1981
CMND: 070704636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105390 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
98 Họ tên: Võ Thành Trung
Ngày sinh: 08/02/1988
Thẻ căn cước: 066088000299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105389 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
99 Họ tên: Đặng Duy Bình
Ngày sinh: 16/09/1987
CMND: 211888242
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105388 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
100 Họ tên: Đinh Thanh Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1986
CMND: 215016494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105387 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn