Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Lê Phan Tường
Ngày sinh: 12/10/1988
CMND: 197210919
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113784 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
82 Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 22/08/1990
CMND: 197219696
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113783 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113783 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
83 Họ tên: Nguyễn Trọng Thái
Ngày sinh: 17/07/1984
CMND: 197176365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113782 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
84 Họ tên: Lê Duy Lương
Ngày sinh: 18/06/1976
CMND: 197042984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113781 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113781 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
85 Họ tên: Trần Viết Hải Đăng
Ngày sinh: 04/12/1993
CMND: 197312594
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113780 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp, thoát nước) III 29/12/2025
QTR-00113780 Thiết kế cấp, thoát nước III 29/12/2025
86 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 10/12/1987
CMND: 197196267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113779 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113779 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
87 Họ tên: Lê Chí Thành
Ngày sinh: 17/09/1987
CMND: 197191093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113778 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113778 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
88 Họ tên: Trịnh Minh Hải
Ngày sinh: 26/04/1987
CMND: 197171020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113777 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
89 Họ tên: Hoàng Hải Đăng
Ngày sinh: 06/01/1988
CMND: 197040221
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113776 Khảo sát địa chất công trình III 29/12/2025
90 Họ tên: Ngô Khôn Phúc
Ngày sinh: 21/01/1973
CMND: 191224651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113775 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
91 Họ tên: Lê Trọng Tính
Ngày sinh: 10/02/1983
CMND: 197124089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113774 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
92 Họ tên: Võ Lê Anh Chương
Ngày sinh: 24/05/1974
CMND: 197001190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113773 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113773 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp, thoát nước) III 29/12/2025
93 Họ tên: Tạ Quang Thức
Ngày sinh: 25/03/1963
Thẻ căn cước: 045063000106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113772 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
94 Họ tên: Lê Nguyễn Phước Bình
Ngày sinh: 21/05/1989
CMND: 197232899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113771 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 29/12/2025
QTR-00113771 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
95 Họ tên: Hoàng Lưu Ly
Ngày sinh: 27/04/1993
CMND: 197315948
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113770 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113770 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
96 Họ tên: Nguyễn Quang Giang
Ngày sinh: 20/01/1987
CMND: 197206635
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113769 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113769 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống chiếu sáng công cộng) III 29/12/2025
97 Họ tên: Trương Anh Tài
Ngày sinh: 27/01/1987
CMND: 197159069
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113768 Định giá xây dựng III 29/12/2025
98 Họ tên: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày sinh: 27/11/1987
CMND: 197176620
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113767 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
99 Họ tên: Nguyễn Đăng Thuần
Ngày sinh: 19/07/1992
CMND: 197270931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113766 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 29/12/2025
QTR-00113766 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
100 Họ tên: Lê Hoàng Duy
Ngày sinh: 12/08/1995
CMND: 197333029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113765 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 29/12/2025
QTR-00113765 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn