Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Trần Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 30/03/1984
CMND: 301099082
Trình độ chuyên môn: KSXD (cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113657 Giao thông II 11/01/2026
LOA-00113657 II 11/01/2026
122 Họ tên: Huỳnh Trung Hiếu
Ngày sinh: 15/07/1986
CMND: 301271471
Trình độ chuyên môn: KS Địa chất-Dầu khí Địa Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113656 Địa chất III 11/01/2026
123 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thu
Ngày sinh: 14/03/1996
CMND: 301576914
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật xây dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113655 Hạ tầng kỹ thuật III 11/01/2026
LOA-00113655 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
124 Họ tên: Phạm Minh Tuyền
Ngày sinh: 19/12/1988
CMND: 301304855
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113654 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
LOA-00113654 III 11/01/2026
125 Họ tên: Hồ Văn Ga
Ngày sinh: 15/07/1989
CMND: 301380333
Trình độ chuyên môn: cao đẳng công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113653 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
126 Họ tên: Tống Chính Nghĩa
Ngày sinh: 24/10/1984
CMND: 301129001
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113652 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp II 11/01/2026
127 Họ tên: Lê Minh Đức
Ngày sinh: 20/05/1987
CMND: 301270949
Trình độ chuyên môn: KS DDCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113651 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
LOA-00113651 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
128 Họ tên: PHẠM HỮU TRÍ
Ngày sinh: 23/09/1994
CMND: 312226843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113622 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
TIG-00113622 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
129 Họ tên: LÊ PHONG PHÚ
Ngày sinh: 13/09/1990
CMND: 312050793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113621 Định giá xây dựng. III 11/01/2026
TIG-00113621 Khảo sát địa hình. III 11/01/2026
130 Họ tên: BẠCH HOÀNG NAM
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 311875507
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113620 Khảo sát địa hình. III 11/01/2026
131 Họ tên: HUỲNH CÔNG PHÚC
Ngày sinh: 14/07/1957
CMND: 310064803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113619 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp. II 11/01/2026
132 Họ tên: PHAN VĂN LIỂU
Ngày sinh: 01/01/1986
CMND: 311891613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113618 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
133 Họ tên: PHAN TUẤN DUY
Ngày sinh: 15/01/1986
CMND: 311913450
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113617 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
TIG-00113617 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
134 Họ tên: NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngày sinh: 28/09/1980
CMND: 311888445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113616 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
135 Họ tên: NGUYỄN NGỌC HIẾU
Ngày sinh: 16/01/1982
CMND: 311647572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113615 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước). III 11/01/2026
TIG-00113615 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
136 Họ tên: PHẠM THÀNH XUYÊN
Ngày sinh: 23/11/1986
CMND: 311852846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113614 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước). III 11/01/2026
TIG-00113614 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
137 Họ tên: TRẦN LÊ TẤN PHONG
Ngày sinh: 29/03/1980
CMND: 311575784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113613 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
TIG-00113613 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
138 Họ tên: VĂN THÀNH NHÃ
Ngày sinh: 01/10/1992
CMND: 312150079
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113612 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
TIG-00113612 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
139 Họ tên: NGUYỄN PHẤN KHỞI
Ngày sinh: 06/03/1992
CMND: 312096240
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113611 Định giá xây dựng. III 11/01/2026
140 Họ tên: NGUYỄN NGỌC LÊ DUY
Ngày sinh: 05/03/1981
CMND: 311632141
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113610 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 11/01/2026
TIG-00113610 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng). III 11/01/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn