Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Nguyễn Văn Tám
Ngày sinh: 16/05/1978
CMND: 090769669
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098787 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
122 Họ tên: Tạ Quang Tuấn
Ngày sinh: 27/09/1993
CMND: 112541884
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098786 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
123 Họ tên: Trần Mạnh Hoạt
Ngày sinh: 20/11/1988
CMND: 131677770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098785 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
124 Họ tên: Vũ Văn Hải
Ngày sinh: 15/12/1988
Thẻ căn cước: 037088001312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098784 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 31/07/2025
125 Họ tên: Đào Hoàng Giang
Ngày sinh: 16/07/1981
CMND: 090917224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098783 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 31/07/2025
THN-00098783 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
126 Họ tên: Đào Trung Sơn
Ngày sinh: 13/05/1994
CMND: 091633743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098782 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
127 Họ tên: Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 08/05/1990
CMND: 091588156
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098781 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 31/07/2025
THN-00098781 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
128 Họ tên: Nguyễn Minh Tiến
Ngày sinh: 01/03/1980
Thẻ căn cước: 034080008603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098780 Định giá xây dựng III 31/07/2025
129 Họ tên: Đặng Bảo Sơn
Ngày sinh: 19/07/1980
Thẻ căn cước: 036080006728
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098779 Định giá xây dựng III 31/07/2025
130 Họ tên: Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 02/05/1970
Thẻ căn cước: 001070020030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098778 Định giá xây dựng III 31/07/2025
131 Họ tên: Trần Văn Hiếu
Ngày sinh: 15/06/1986
CMND: 164269332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098777 Định giá xây dựng III 31/07/2025
132 Họ tên: Cao Văn Tuấn
Ngày sinh: 16/12/1983
CMND: 090881129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098776 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
THN-00098776 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 31/07/2025
133 Họ tên: Ngô Quang Quân
Ngày sinh: 06/05/1989
Thẻ căn cước: 034089009366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098775 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
THN-00098775 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 31/07/2025
134 Họ tên: Nguyễn Văn Luân
Ngày sinh: 08/05/1990
Thẻ căn cước: 036090006178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098774 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
THN-00098774 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 31/07/2025
135 Họ tên: Lê Văn Tuấn
Ngày sinh: 26/06/1961
CMND: 090034355
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098773 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình III 31/07/2025
136 Họ tên: Phạm Quang Thắng
Ngày sinh: 03/03/1973
CMND: 090715211
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098772 Giám sát Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
137 Họ tên: Đỗ Việt Dũng
Ngày sinh: 06/07/1974
CMND: 091090741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098771 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 31/07/2025
THN-00098771 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 31/07/2025
138 Họ tên: Đàm Tiến Dũng
Ngày sinh: 30/01/1974
CMND: 090709032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098770 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 31/07/2025
THN-00098770 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
139 Họ tên: Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 08/05/1985
CMND: 090818394
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098769 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
140 Họ tên: Đặng Hữu Hoằng
Ngày sinh: 25/05/1972
CMND: 152014954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Vi khí hậu và Môi trường Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098768 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn