Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Trương Minh Tuấn
Ngày sinh: 03/07/1978
CMND: 023122961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105366 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
122 Họ tên: Trần Gia Quốc Việt
Ngày sinh: 16/09/1965
Thẻ căn cước: 046065000195
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105365 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
123 Họ tên: Đậu Thị Thủy An
Ngày sinh: 06/10/1983
CMND: 025034937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường - ngành kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105364 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
124 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 15/12/1985
Thẻ căn cước: 049085000267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105363 Khảo sát địa hình I 06/10/2025
125 Họ tên: Lưu Phước Vinh
Ngày sinh: 22/07/1985
Thẻ căn cước: 092085005717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105362 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
126 Họ tên: Huỳnh Văn Châu
Ngày sinh: 27/11/1989
CMND: 371204883
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105361 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
127 Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 22/02/1983
CMND: 211802208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105360 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
128 Họ tên: Lâm Thái Nhiên
Ngày sinh: 02/02/1978
CMND: 023432722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105359 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
129 Họ tên: Huỳnh Đắc Trung
Ngày sinh: 24/11/1986
CMND: 221149485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105358 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
130 Họ tên: Nguyễn Minh Hậu
Ngày sinh: 10/07/1977
CMND: 023063023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105357 Định giá xây dựng I 06/10/2025
131 Họ tên: Trịnh Ngọc Huynh
Ngày sinh: 20/05/1990
CMND: 212312957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105356 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
132 Họ tên: Trần Duy Thắng
Ngày sinh: 11/10/1984
Thẻ căn cước: 036084006869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105355 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
133 Họ tên: Nguyễn Lê Trường Hải
Ngày sinh: 04/07/1987
Thẻ căn cước: 079087013440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105354 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
134 Họ tên: Nguyễn Khắc Huyên
Ngày sinh: 12/12/1977
Thẻ căn cước: 001077025155
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00105322 Nông nghiệp và PTNT II 12/10/2025
NIT-00105322 Giao thông (đường bộ) III 12/10/2025
135 Họ tên: Phạm Ngọc Tuân
Ngày sinh: 02/07/1980
CMND: 264447040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00105321 Nông nghiệp và PTNT II 12/10/2025
NIT-00105321 Giao thông (cầu, đường bộ) III 12/10/2025
136 Họ tên: Huỳnh Ngọc Cường
Ngày sinh: 19/02/1976
CMND: 272192015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105312 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/10/2025
137 Họ tên: Trần Khoa Hợp
Ngày sinh: 10/02/1992
CMND: 215265122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105311 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/10/2025
138 Họ tên: Hồ Thanh Minh
Ngày sinh: 29/05/1992
CMND: 201647288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105310 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
139 Họ tên: Nguyễn Duy Nhiên
Ngày sinh: 11/09/1992
CMND: 187178209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105309 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
140 Họ tên: Nguyễn Hiền
Ngày sinh: 01/01/1987
Hộ chiếu: B8719191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105308 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 12/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn