Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và thương mại An Lạc
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00048306
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  |  Tỉnh: Lai Châu
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Dương  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6200110346
Ngày cấp: 22/09/2020 | Cơ quan cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Lai Châu
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 LAC-00048306 Khảo sát xây dựng Địa hình III 17/11/2025
2 LAC-00048306 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 17/11/2025
3 LAC-00048306 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 17/11/2025
4 LAC-00048306 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT
Thủy lợi
III 17/11/2025
5 LAC-00048306 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 17/11/2025
6 LAC-00048306 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 17/11/2025
7 LAC-00048306 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 17/11/2025
8 LAC-00048306 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT
Thủy lợi
III 17/11/2025
9 LAC-00048306 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 17/11/2025
10 LAC-00048306 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 17/11/2025
11 LAC-00048306 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 17/11/2025
12 LAC-00048306 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT
Thủy lợi
III 17/11/2025
13 LAC-00048306 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 17/11/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn