Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 12/01/1989
Thẻ căn cước: 030089002521
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083913 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2025
HAD-00083913 2. Giám sát công trình giao thông II 20/01/2025
2 Họ tên: Đoàn Văn Trưởng
Ngày sinh: 10/09/1984
CMND: 121539054
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện-chuyên ngành xây dựng đường dây và trạm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083912 2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và Trạm biến áp) III 20/01/2025
3 Họ tên: Lê Văn Bình
Ngày sinh: 15/05/1983
Thẻ căn cước: 024083000003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083911 Thiết kế Cơ-Điện công trình (Đường dây và Trạm biến áp) II 20/01/2025
4 Họ tên: Nguyễn Hữu Quý
Ngày sinh: 07/07/1974
Thẻ căn cước: 015074000005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư liên ngành Cơ-Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083910 1. Thiết kế Cơ-Điện công trình (đường dây và Trạm biến áp) II 20/01/2025
HAD-00083910 2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và Trạm biến áp) II 20/01/2025
5 Họ tên: Nguyễn Đình Khá
Ngày sinh: 18/09/1980
Thẻ căn cước: 036080003050
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện- ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083909 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (Đường dây và Trạm biến áp) III 20/01/2025
6 Họ tên: Nguyễn Đức Giang
Ngày sinh: 01/08/1987
CMND: 172661091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083908 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2025
7 Họ tên: Đỗ Văn Huy
Ngày sinh: 01/08/1987
CMND: 164321934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083907 Thiết kế Cơ-Điện công trình (Đường dây và Trạm biến áp) II 20/01/2025
8 Họ tên: Võ Đình Hiếu
Ngày sinh: 18/08/1971
CMND: 090792787
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083906 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (Đường dây và Trạm biến áp) II 20/01/2025
9 Họ tên: Trần Văn Hiên
Ngày sinh: 10/08/1981
Thẻ căn cước: 030081007540
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng-ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083905 1. Giám sát công trình giao thông III 20/01/2025
HAD-00083905 2. Giám sát công trình NN&PTNT III 20/01/2025
10 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 01/10/1985
CMND: 143005178
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083904 1. Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 20/01/2025
HAD-00083904 2. Thiết kế kiến trúc công trình II 20/01/2025
11 Họ tên: Trần Văn Đông
Ngày sinh: 16/02/1986
Thẻ căn cước: 030086000675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật liệu và Công nghệ xây dựng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083903 Giám sát công trình giao thông II 20/01/2025
12 Họ tên: Nguyễn Văn Chính
Ngày sinh: 03/12/1963
CMND: 142575429
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng, công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00083902 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2025
HAD-00083902 2. Giám sát công trình giao thông II 20/01/2025
13 Họ tên: Lê Trọng Thẩm
Ngày sinh: 17/07/1979
CMND: 341072015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00083656 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 17/01/2025
VIL-00083656 Thủy Lợi III 17/01/2025
14 Họ tên: Bùi Chí Lập
Ngày sinh: 29/03/1979
CMND: 334045084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00083655 Giao thông (cầu, đường bộ) III 17/01/2025
VIL-00083655 Thủy Lợi III 17/01/2025
15 Họ tên: Nguyễn Phước Việt Trung
Ngày sinh: 12/10/1995
CMND: 341864746
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00083654 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 17/01/2025
VIL-00083654 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật ( cấp thoát nước) III 17/01/2025
16 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 26/02/1993
CMND: 334733389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00083653 Dân dụng III 17/01/2025
VIL-00083653 Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 17/01/2025
17 Họ tên: Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 25/04/1978
CMND: 331242788
Trình độ chuyên môn: Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00083652 Dân dụng II 17/01/2025
VIL-00083652 Dân dụng III 17/01/2025
18 Họ tên: Hà Đăng Tuấn
Ngày sinh: 14/07/1976
CMND: 100645162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083651 Quản lý dự án II 16/01/2025
QNI-00083651 Định giá xây dựng II 16/01/2025
19 Họ tên: Phan Hồng Ân
Ngày sinh: 15/03/1990
CMND: 215099723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083650 Quản lý dự án III 16/01/2025
QNI-00083650 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
20 Họ tên: Phạm Hồng phong
Ngày sinh: 30/08/1973
Thẻ căn cước: 001073007929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083649 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn