Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 11/12/1979
Thẻ căn cước: 001079007169
Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp Điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00150576 Thiết kế Cơ - Điện công trình (Không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 09/08/2027
2 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 06/03/1995
Thẻ căn cước: 086095004476
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00150575 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
CAT-00150575 Định giá xây dựng III 09/08/2027
3 Họ tên: Lê Hoàng
Ngày sinh: 09/08/1993
Thẻ căn cước: 092093004530
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00150574 Định giá xây dựng III 09/08/2027
CAT-00150574 Thiết kế kết cấu công trình III 09/08/2027
4 Họ tên: Đỗ Minh Thuấn
Ngày sinh: 15/08/1995
Thẻ căn cước: 086095007388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00150573 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
5 Họ tên: Đặng Dự Thiên Kim Long
Ngày sinh: 27/12/1996
CMND: 331795214
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00150572 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
6 Họ tên: Hà Đức Khánh
Ngày sinh: 04/10/1986
Thẻ căn cước: 027086012349
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150571 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 10/08/2027
7 Họ tên: Vũ Đăng Điểm
Ngày sinh: 24/03/1986
Thẻ căn cước: 027086009493
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150570 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/08/2027
8 Họ tên: Bùi Văn Thao
Ngày sinh: 23/08/1987
CMND: 121761681
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150569 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 10/08/2027
BAN-00150569 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 10/08/2027
9 Họ tên: Nguyễn Đức Thành
Ngày sinh: 01/05/1988
Thẻ căn cước: 001088045492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150568 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/08/2027
10 Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06/03/1991
CMND: 125370204
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150567 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu - hầm) III 10/08/2027
BAN-00150567 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 10/08/2027
11 Họ tên: Nguyễn Văn Phương
Ngày sinh: 24/06/1984
Thẻ căn cước: 024084002667
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150566 Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 10/08/2027
BAN-00150566 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/08/2027
12 Họ tên: Nguyễn Thị Hương Thủy
Ngày sinh: 29/07/1997
Thẻ căn cước: 027197000848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150565 Đinh giá xây dựng III 10/08/2027
13 Họ tên: Cao Duy Quân
Ngày sinh: 19/12/1992
Thẻ căn cước: 027092008980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150564 Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 10/08/2027
14 Họ tên: Lương Duy Quang
Ngày sinh: 01/08/1995
Thẻ căn cước: 027095008631
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150563 Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 10/08/2027
15 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 05/12/1994
CMND: 125632877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150562 Thiết kế kết cấu công trình III 10/08/2027
16 Họ tên: Nguyễn Văn Thạnh
Ngày sinh: 06/09/1995
Thẻ căn cước: 027095003350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00150561 Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 10/08/2027
17 Họ tên: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 24/06/1979
Thẻ căn cước: 051079006622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00150552 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 09/08/2027
18 Họ tên: Phan Đình Tự
Ngày sinh: 16/11/1980
CMND: 212047184
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00150551 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 09/08/2027
19 Họ tên: Tôn Long Trung
Ngày sinh: 17/03/1997
Thẻ căn cước: 051097020656
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00150550 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 09/08/2027
20 Họ tên: Vương Đình Long
Ngày sinh: 27/01/1977
CMND: 111321303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00150549 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Công nghiệp (phần cơ điện). II 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn