Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Đỗ Quý Nam
Ngày sinh: 23/07/1988
Thẻ căn cước: 026******904
Trình độ chuyên môn: KS Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162298 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cấp-thoát nước công trình II 23/11/2027
VIP-00162298 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/11/2027
2 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 21/11/1982
Thẻ căn cước: 026******431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162284 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 17/01/2028
VIP-00162284 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2028
3 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 07/05/1979
Thẻ căn cước: 026******246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162283 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
4 Họ tên: Đỗ Văn Tùng
Ngày sinh: 26/03/1993
Thẻ căn cước: 026******799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162282 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 17/01/2028
VIP-00162282 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông. III 17/01/2028
5 Họ tên: LÊ LONG HỒ
Ngày sinh: 19/11/1983
Thẻ căn cước: 087******142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Nông thôn; Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00162250 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 17/01/2028
6 Họ tên: NGUYỄN MINH TIỀN
Ngày sinh: 02/07/1995
Thẻ căn cước: 094******811
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00162249 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn) III 17/01/2028
SOT-00162249 Giám sát thi công xây dựng công trình - Phục vụ Nông nghiệp và PTNT III 17/01/2028
7 Họ tên: PHẠM NGỌC DŨNG
Ngày sinh: 18/01/1984
Thẻ căn cước: 094******983
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00162248 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình Dân dụng III 17/01/2028
SOT-00162248 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng III 17/01/2028
8 Họ tên: Phạm Thái Sơn
Ngày sinh: 17/08/1998
Thẻ căn cước: 056******813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KHH-00162241 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 17/01/2028
KHH-00162241 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
9 Họ tên: Bùi Văn Quang
Ngày sinh: 05/06/1978
Thẻ căn cước: 001******571
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00162233 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
NIT-00162233 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2028
10 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 14/01/1994
Thẻ căn cước: 058******094
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00162232 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
11 Họ tên: Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 16/07/1991
Thẻ căn cước: 058******057
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00162231 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
12 Họ tên: Trần Ngọc Sơn
Ngày sinh: 07/08/1988
Thẻ căn cước: 015******145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ- điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162230 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 06/01/2028
13 Họ tên: Ngô Trọng Quyền
Ngày sinh: 18/01/1986
Thẻ căn cước: 026******719
Trình độ chuyên môn: KS cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00162229 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 06/01/2028
VIP-00162229 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III 06/01/2028
14 Họ tên: Phan Thanh Vũ
Ngày sinh: 27/03/1995
Thẻ căn cước: 072******430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162214 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
TAN-00162214 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
15 Họ tên: Nguyễn Vạn Tuế
Ngày sinh: 11/02/1994
Thẻ căn cước: 034******934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162213 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
TAN-00162213 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước III 17/01/2028
16 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 14/06/1984
Thẻ căn cước: 054******101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162212 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 17/01/2028
17 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 13/05/1979
Thẻ căn cước: 072******061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162211 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
18 Họ tên: Phạm Minh Trọng
Ngày sinh: 15/12/1984
Thẻ căn cước: 072******063
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162210 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2028
TAN-00162210 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 17/01/2028
19 Họ tên: Võ Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15/07/1985
Thẻ căn cước: 082******980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162209 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 17/01/2028
20 Họ tên: Nguyễn Minh Tình
Ngày sinh: 13/05/1994
Thẻ căn cước: 072******229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TAN-00162208 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/01/2028
TAN-00162208 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 17/01/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn