Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Phạm Nhựt Trường
Ngày sinh: 05/02/1993
CMND: 363680119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117117 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/04/2026
HGI-00117117 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 09/04/2026
2 Họ tên: Danh Thị Huỳnh
Ngày sinh: 05/08/1986
CMND: 363530996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117116 Định giá xây dựng III 09/04/2026
3 Họ tên: Hồ Minh Triều
Ngày sinh: 27/01/1987
Thẻ căn cước: 093087000198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117115 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) III 09/04/2026
4 Họ tên: Phạm Đỗ Minh Trung
Ngày sinh: 14/12/1980
CMND: 361909622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117114 Định giá xây dựng III 09/04/2026
HGI-00117114 Khảo sát địa hình III 09/04/2026
5 Họ tên: Lê Chí Linh
Ngày sinh: 27/06/1995
CMND: 363779748
Trình độ chuyên môn: KỸ sư chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117113 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/04/2026
6 Họ tên: Nguyễn Trọng An
Ngày sinh: 27/03/1989
CMND: 363551366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00117112 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/04/2026
HGI-00117112 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) III 09/04/2026
7 Họ tên: Phan Đình Tiên
Ngày sinh: 09/08/1970
CMND: 260754918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – ngành Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117068 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
HTV-00117068 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 05/04/2026
8 Họ tên: Phạm Công Văn
Ngày sinh: 03/12/1990
CMND: 031691894
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117067 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 05/04/2026
HTV-00117067 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 05/04/2026
9 Họ tên: Trần Công Nam
Ngày sinh: 01/06/1977
Thẻ căn cước: 049077000356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117066 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 05/04/2026
10 Họ tên: Nguyễn Thành Nam
Ngày sinh: 14/02/1988
CMND: 197211150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117065 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 05/04/2026
11 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 14/12/1974
CMND: 012070442
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117064 Định giá xây dựng III 05/04/2026
12 Họ tên: Trịnh Bá Cường
Ngày sinh: 06/07/1985
Thẻ căn cước: 001085024526
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117063 Quản lý dự án III 05/04/2026
13 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 30/04/1989
CMND: 125272224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117062 Quản lý dự án III 05/04/2026
14 Họ tên: Phạm Văn Trường
Ngày sinh: 25/07/1995
CMND: 163352430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117061 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
HTV-00117061 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 05/04/2026
15 Họ tên: Lê Gia Quý
Ngày sinh: 16/09/1980
Thẻ căn cước: 038080000209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng-đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117060 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
16 Họ tên: Trần Hữu Trọng
Ngày sinh: 13/04/1991
CMND: 168342489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117059 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
HTV-00117059 Định giá xây dựng III 05/04/2026
17 Họ tên: Nguyễn Ngọc Đại
Ngày sinh: 20/12/1995
Thẻ căn cước: 001095014636
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117058 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 05/04/2026
18 Họ tên: Nguyễn Việt Dũng
Ngày sinh: 03/04/1982
Thẻ căn cước: 001082035619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117057 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 05/04/2026
HTV-00117057 Quản lý dự án II 05/04/2026
19 Họ tên: Hoàng Thanh Tùng
Ngày sinh: 18/03/1991
CMND: 173117748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117056 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 05/04/2026
20 Họ tên: Hoàng Đức Long
Ngày sinh: 16/12/1994
CMND: 063352307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117055 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
HTV-00117055 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 05/04/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn