Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Trịnh Xuân Tam
Ngày sinh: 22/05/1976
Thẻ căn cước: 030******110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kinh tế xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158594 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
2 Họ tên: Nguyễn Văn Thạch
Ngày sinh: 19/12/1982
Thẻ căn cước: 030******472
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158593 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
3 Họ tên: Lê Thanh Tùng
Ngày sinh: 20/12/1993
Thẻ căn cước: 022******530
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158592 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
4 Họ tên: Nguyễn Quý Hiếu
Ngày sinh: 11/05/1990
Thẻ căn cước: 030******606
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158591 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án II 03/11/2027
5 Họ tên: Bùi Duy Thành
Ngày sinh: 19/05/1974
Thẻ căn cước: 031******267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158590 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
6 Họ tên: Phạm Đức Quân
Ngày sinh: 01/11/1987
Thẻ căn cước: 031******422
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158589 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
7 Họ tên: Lại Thế Thái
Ngày sinh: 12/11/1983
Thẻ căn cước: 038******889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158588 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
CTN-00158588 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án II 03/11/2027
8 Họ tên: Đỗ Tiến Đạt
Ngày sinh: 24/09/1993
Thẻ căn cước: 037******785
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế xây dựng; Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158587 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
9 Họ tên: Đỗ Song Toàn
Ngày sinh: 28/09/1995
Thẻ căn cước: 036******786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158586 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
10 Họ tên: Lê Văn Tú
Ngày sinh: 01/02/1990
Thẻ căn cước: 001******347
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158585 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
11 Họ tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 21/08/1991
Thẻ căn cước: 036******278
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158584 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 03/11/2027
12 Họ tên: Bùi Văn Thiệu
Ngày sinh: 24/03/1995
Thẻ căn cước: 036******318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158583 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
13 Họ tên: Phạm Ngọc Biển
Ngày sinh: 09/04/1976
Thẻ căn cước: 034******674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158582 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 03/11/2027
14 Họ tên: Phạm Văn Hùng
Ngày sinh: 18/06/1970
Thẻ căn cước: 034******344
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình trên sông - Nhà máy thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158581 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
15 Họ tên: Nguyễn Văn Phan
Ngày sinh: 27/07/1990
Thẻ căn cước: 036******996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158580 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
16 Họ tên: Nguyễn Văn Năm
Ngày sinh: 03/09/1991
Thẻ căn cước: 001******144
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158579 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
17 Họ tên: Tào Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 05/01/1980
Thẻ căn cước: 038******070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158578 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 03/11/2027
18 Họ tên: Nguyễn Trọng Long
Ngày sinh: 02/01/1993
Thẻ căn cước: 001******049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158577 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 03/11/2027
19 Họ tên: Phan Đức Dũng
Ngày sinh: 22/05/1987
CMND: 197***656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158576 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
20 Họ tên: Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 08/06/1994
CMND: 163***186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00158575 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn