Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Vũ Thành Luân
Ngày sinh: 21/04/1985
CMND: 040307237
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00130953 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp) III 21/01/2027
2 Họ tên: Nguyễn Trương Thành
Ngày sinh: 11/08/1991
CMND: 225477951
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật điện và công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130952 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
3 Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 27/07/1992
CMND: 194445462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130951 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
4 Họ tên: Nguyễn Nhân
Ngày sinh: 21/09/1990
CMND: 197258348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130950 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
5 Họ tên: Đặng Quang Thắng
Ngày sinh: 25/10/1992
CMND: 212597088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130949 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
6 Họ tên: Vương Công Tuấn
Ngày sinh: 13/09/1991
CMND: 194450537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ngành điện tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130948 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
7 Họ tên: Nguyễn Đại Hưng
Ngày sinh: 10/02/1985
CMND: 211819256
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130947 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
8 Họ tên: Lê Văn Lịnh
Ngày sinh: 24/01/1991
CMND: 205552077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130946 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
9 Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 24/09/1985
CMND: 201514313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130945 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
10 Họ tên: Nguyễn Thanh Ly
Ngày sinh: 15/08/1983
CMND: 212122971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130944 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
11 Họ tên: Phạm Đỗ Thục Trang
Ngày sinh: 20/12/1996
Thẻ căn cước: 079196019465
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô thị (Chương trình đổi mới)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130943 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 20/01/2027
HTV-00130943 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
12 Họ tên: Trần Ngọc Cường
Ngày sinh: 06/08/1996
Thẻ căn cước: 034096005458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật điện (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130942 Thiết kế cơ - điện công trình III 20/01/2027
HTV-00130942 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
13 Họ tên: Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 19/11/1988
CMND: 261176166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130941 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130941 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
14 Họ tên: Trần Doãn Thủy
Ngày sinh: 27/11/1984
CMND: 261578625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130940 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130940 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
15 Họ tên: Lê Trần Khánh Vũ
Ngày sinh: 04/06/1991
CMND: 261253735
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130939 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130939 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
16 Họ tên: Uông Văn Toại
Ngày sinh: 09/01/1989
Thẻ căn cước: 042089011651
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130938 Thiết kế cơ - điện công trình III 20/01/2027
HTV-00130938 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
17 Họ tên: Vũ Đức Công
Ngày sinh: 01/08/1994
CMND: 025124766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130937 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
18 Họ tên: Nông Văn Khánh
Ngày sinh: 25/02/1994
CMND: 285405565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130936 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
19 Họ tên: Bùi Nhật Trí
Ngày sinh: 18/03/1993
Thẻ căn cước: 052093000046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130935 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
20 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 04/10/1993
Thẻ căn cước: 026093003963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130934 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn