Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Hồ Văn Ly
Ngày sinh: 14/01/1989
CMND: 205432851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078072 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
2 Họ tên: Lê Xuân Tám
Ngày sinh: 06/06/1990
CMND: 197252957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078071 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
3 Họ tên: Lê Quốc Bảo
Ngày sinh: 29/08/1988
Thẻ căn cước: 082088000079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078070 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
4 Họ tên: Huỳnh Chí Công
Ngày sinh: 29/08/1986
CMND: 241006171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078069 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
5 Họ tên: Trần Văn Ty
Ngày sinh: 04/04/1989
CMND: 226412617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078068 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
6 Họ tên: Lương Duy Chí
Ngày sinh: 14/05/1990
CMND: 024316770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078067 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
7 Họ tên: Trần Vũ Đăng Sơn
Ngày sinh: 07/09/1989
CMND: 215099612
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078066 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
8 Họ tên: Liên Phước Huy Phương
Ngày sinh: 15/09/1989
CMND: 312026050
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078065 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 13/11/2024
HTV-00078065 Định giá xây dựng III 13/11/2024
9 Họ tên: Nguyễn Minh Kha
Ngày sinh: 03/09/1992
CMND: 334645688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa và Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078064 Khảo sát địa hình III 13/11/2024
10 Họ tên: LÊ KIM HOÀNG
Ngày sinh: 06/08/1988
CMND: 272034956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078063 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
11 Họ tên: VŨ HƯƠNG NGUYÊN
Ngày sinh: 18/06/1981
CMND: 240653499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078062 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
12 Họ tên: Trần Quốc Hưng
Ngày sinh: 25/06/1991
CMND: 215192160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078061 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
13 Họ tên: Hà Duy Hiểu
Ngày sinh: 29/09/1981
CMND: 024732543
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078060 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
14 Họ tên: PHAN QUỐC HOÀ
Ngày sinh: 22/02/1983
Thẻ căn cước: 049083000107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078059 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
15 Họ tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ngày sinh: 25/02/1987
CMND: 215019190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078058 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
16 Họ tên: NGUYỄN THẾ BIỂN
Ngày sinh: 10/10/1977
Thẻ căn cước: 036077001568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078057 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
17 Họ tên: VÕ TOÀN THẮNG
Ngày sinh: 02/09/1992
CMND: 215203317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng - Ngành Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078056 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
18 Họ tên: Vũ Văn Tịnh
Ngày sinh: 27/06/1962
CMND: 031634669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078055 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
19 Họ tên: Phạm Văn Diên
Ngày sinh: 10/10/1992
CMND: 163219687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng ( chuyên ngành xây dựng thủy lợi thủy điện),
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078054 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
20 Họ tên: Phan Văn Huấn
Ngày sinh: 26/09/1992
CMND: 132245912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078053 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
HTV-00078053 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn