Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Phan Thanh Vũ
Ngày sinh: 07/02/1990
CMND: 205513011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120326 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
HTV-00120326 Thiết kế kết cấu công trình II 11/06/2026
2 Họ tên: Lê Ngọc Long
Ngày sinh: 20/05/1994
CMND: 215290136
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120325 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 11/06/2026
3 Họ tên: Hồ Văn Quốc
Ngày sinh: 09/10/1983
Thẻ căn cước: 079083016115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu hầm ngành Xây dựng Cầu- Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120324 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/06/2026
HTV-00120324 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
4 Họ tên: Trần Trung Nghĩa
Ngày sinh: 23/07/1985
CMND: 233071201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120323 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
HTV-00120323 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/06/2026
5 Họ tên: Đinh Văn Tường
Ngày sinh: 19/10/1982
CMND: 225598017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120322 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
6 Họ tên: Tạ Đình Cương
Ngày sinh: 01/04/1982
Thẻ căn cước: 001082014305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử Điện nặng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120321 Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông II 11/06/2026
7 Họ tên: Võ Văn Tự
Ngày sinh: 20/10/1968
CMND: 211107202
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Xây dựng đ & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120320 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 11/06/2026
8 Họ tên: Nguyễn Quang Khoa
Ngày sinh: 07/02/1977
Thẻ căn cước: 052077000065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu- đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120319 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 11/06/2026
9 Họ tên: Trần Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 21/07/1987
CMND: 215111584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120318 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
10 Họ tên: Trần Duy Cường
Ngày sinh: 14/05/1983
CMND: 271522902
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120317 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 11/06/2026
11 Họ tên: Ngô Văn Hiệp
Ngày sinh: 05/10/1977
CMND: 201315059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120316 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
12 Họ tên: Huỳnh Ngọc Sơn
Ngày sinh: 01/02/1982
CMND: 205055134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120315 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/06/2026
13 Họ tên: Nguyễn Đình Diêm
Ngày sinh: 03/01/1984
Thẻ căn cước: 051084000314
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120314 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/06/2026
14 Họ tên: Hồ Phương Thiên
Ngày sinh: 20/02/1991
CMND: 264356261
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120313 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 11/06/2026
15 Họ tên: Dương Thế Huynh
Ngày sinh: 14/02/1994
CMND: 212330335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120312 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/06/2026
16 Họ tên: Phạm Thị Mai Ka
Ngày sinh: 11/11/1994
CMND: 241403639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120311 Thiết kế kết cấu công trình II 11/06/2026
17 Họ tên: Lê Thế Mạnh
Ngày sinh: 26/05/1994
CMND: 184089262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120310 Thiết kế kết cấu công trình II 11/06/2026
18 Họ tên: Lê Minh Thắng
Ngày sinh: 26/03/1994
CMND: 174503808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120309 Thiết kế kết cấu công trình II 11/06/2026
19 Họ tên: Nguyễn Duy Anh
Ngày sinh: 25/03/1995
Thẻ căn cước: 079095007055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120308 Thiết kế cơ – điện công trình III 11/06/2026
HTV-00120308 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/06/2026
20 Họ tên: Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 09/10/1995
CMND: 331764249
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00120307 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 11/06/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn