Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Huỳnh Thị Sanh
Ngày sinh: 17/04/1979
CMND: 260815817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00080624 Định giá xây dựng II 13/12/2024
2 Họ tên: Trần Phúc Phước
Ngày sinh: 17/07/1984
CMND: 260958293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00080623 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 13/12/2024
3 Họ tên: Nguyễn Hữu Đoàn
Ngày sinh: 16/11/1990
Thẻ căn cước: 030090000408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080153 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
HAD-00080153 2. Giám sát công trình giao thông II 10/12/2024
4 Họ tên: Đỗ Quang Chung
Ngày sinh: 12/12/1981
Thẻ căn cước: 038081002912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính (ngành xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080152 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
HAD-00080152 2. Giám sát công trình giao thông II 10/12/2024
5 Họ tên: Nguyễn Đức Quân
Ngày sinh: 30/03/1982
CMND: 141990273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080151 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
HAD-00080151 2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 10/12/2024
6 Họ tên: Nguyễn Hải Đông
Ngày sinh: 21/12/1974
Thẻ căn cước: 030074007298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080150 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
HAD-00080150 2. Giám sát công trình Nông nghiệp & phát triển nông thôn II 10/12/2024
7 Họ tên: Hoàng A Hiếu
Ngày sinh: 04/02/1987
Thẻ căn cước: 030087002245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tự động công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080149 1. Thiết kế Cơ-Điện công trình III 10/12/2024
HAD-00080149 2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/12/2024
8 Họ tên: Mai Đăng Thắng
Ngày sinh: 05/04/1984
Thẻ căn cước: 034084000196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa kỹ thuật công trình (ngành xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080148 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT III 10/12/2024
HAD-00080148 2. Giám sát công trình giao thông II 10/12/2024
9 Họ tên: Nguyễn Gia Hưng
Ngày sinh: 26/10/1993
Thẻ căn cước: 030093003259
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080147 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT III 10/12/2024
HAD-00080147 2. Giám sát công trình giao thông III 10/12/2024
10 Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 28/10/1981
CMND: 141932343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080146 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
HAD-00080146 2. Giám sát công trình giao thông II 10/12/2024
11 Họ tên: Ngô Đăng Năng
Ngày sinh: 24/05/1979
Thẻ căn cước: 001079006953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00080145 Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 10/12/2024
12 Họ tên: Nguyễn Bá Duy
Ngày sinh: 09/12/1986
Thẻ căn cước: 092086002151
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080091 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 09/12/2024
13 Họ tên: Trần Thị Kim Vân
Ngày sinh: 16/03/1971
CMND: 361247725
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080090 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Đường bộ) III 09/12/2024
14 Họ tên: Nguyễn Thành Ngân
Ngày sinh: 20/03/1973
CMND: 362407670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080089 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) II 09/12/2024
15 Họ tên: Lê Phước An
Ngày sinh: 01/01/1973
CMND: 362288233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080088 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) II 09/12/2024
16 Họ tên: Nguyễn Công Lực
Ngày sinh: 25/10/1986
CMND: 363791946
Trình độ chuyên môn: TC xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080087 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng III 09/12/2024
17 Họ tên: Nguyễn Hữu Trung
Ngày sinh: 03/06/1978
CMND: 361771854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080086 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ) II 09/12/2024
CAT-00080086 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ) II 09/12/2024
18 Họ tên: Lê Trung Tín
Ngày sinh: 05/10/1994
CMND: 362408982
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080085 Thiết kế kiến trúc công trình III 09/12/2024
19 Họ tên: Phạm Ngọc Lợi
Ngày sinh: 25/05/1988
CMND: 331536227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080084 Định giá xây dựng III 09/12/2024
CAT-00080084 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 09/12/2024
20 Họ tên: Trần Đặng Phương Đan
Ngày sinh: 30/11/1991
Thẻ căn cước: 092191001212
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00080083 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 09/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn