Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Trung Nhiệm
Ngày sinh: 26/10/1993
CMND: 233162602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090503 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2025
2 Họ tên: Võ Trung Hiếu
Ngày sinh: 05/04/1983
CMND: 341154268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng và công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090502 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2025
3 Họ tên: Huỳnh Thanh Tùng
Ngày sinh: 04/09/1988
Thẻ căn cước: 079088010951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090501 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/06/2025
4 Họ tên: Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1984
CMND: 311871834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090500 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/06/2025
5 Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 17/05/1987
CMND: 230689662
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090499 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 04/06/2025
6 Họ tên: Võ Hải Ninh
Ngày sinh: 21/03/1995
CMND: 184215438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090498 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/06/2025
7 Họ tên: Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 16/07/1994
CMND: 221378393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090497 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2025
8 Họ tên: Đặng Duy Phúc
Ngày sinh: 27/02/1994
CMND: 230916092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090496 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2025
9 Họ tên: Hoàng Bá Hương Nguyên
Ngày sinh: 12/12/1991
CMND: 381608819
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090495 Thiết kế kiến trúc công trình II 04/06/2025
HTV-00090495 Quản lý dự án III 04/06/2025
10 Họ tên: Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 22/12/1982
Thẻ căn cước: 051082000336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090494 Thiết kế cơ - điện công trình II 04/06/2025
11 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 25/06/1990
CMND: 321346207
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090493 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 04/06/2025
12 Họ tên: Trần Quang Triết
Ngày sinh: 16/02/1990
CMND: 215115727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090492 Thiết kế cấp – thoát nước công trình II 04/06/2025
13 Họ tên: Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 28/08/1990
CMND: 173086513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090491 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/06/2025
14 Họ tên: Nguyễn Gia Vững
Ngày sinh: 10/10/1989
CMND: 215173411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090490 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/06/2025
15 Họ tên: Nguyễn Bảo Hoàng
Ngày sinh: 24/08/1977
CMND: 024159454
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất – Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090489 Định giá xây dựng II 04/06/2025
16 Họ tên: Đoàn Nga My
Ngày sinh: 05/03/1979
CMND: 023123433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quán lý công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090488 Định giá xây dựng II 04/06/2025
17 Họ tên: Lưu Trí Hiếu
Ngày sinh: 20/11/1976
Thẻ căn cước: 001076005679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy văn –Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090487 Định giá xây dựng II 04/06/2025
18 Họ tên: Nguyễn Kim Long
Ngày sinh: 01/01/1983
CMND: 280798237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090486 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2025
HTV-00090486 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 04/06/2025
19 Họ tên: Đào Khắc Hùng
Ngày sinh: 27/12/1991
CMND: 012947286
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090485 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/06/2025
20 Họ tên: Đinh Thế Tú
Ngày sinh: 01/01/1981
CMND: 205372584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00090484 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn