Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Trọng Quang
Ngày sinh: 08/10/1970
CMND: 012716505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094655 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) I 03/05/2023
2 Họ tên: Phạm Minh Hiếu
Ngày sinh: 18/12/1983
CMND: 261527058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094553 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/07/2025
3 Họ tên: Huỳnh Văn Cường
Ngày sinh: 20/06/1980
CMND: 201364705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094552 Thiết kế điện công trình công trình Dân dụng II 06/07/2025
4 Họ tên: Nguyễn Thanh Huy
Ngày sinh: 04/08/1977
CMND: 311479872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094551 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 06/07/2025
BIT-00094551 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) - Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 06/07/2025
5 Họ tên: Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 20/01/1983
CMND: 221123454
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094550 Định giá xây dựng II 06/07/2025
6 Họ tên: Ngô Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh: 17/05/1986
CMND: 264246184
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094549 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp nhẹ III 06/07/2025
BIT-00094549 Định giá xây dựng III 06/07/2025
7 Họ tên: Nguyễn Thị Diễm Sương
Ngày sinh: 23/03/1995
CMND: 261375518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094548 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/07/2025
BIT-00094548 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Hạ tầng kỹ thuật III 06/07/2025
8 Họ tên: Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26/11/1991
CMND: 261169114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094547 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp nhẹ III 06/07/2025
9 Họ tên: Trần Văn Danh
Ngày sinh: 15/01/1992
CMND: 261211866
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094546 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 06/07/2025
BIT-00094546 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/07/2025
10 Họ tên: Bùi Minh Tiến
Ngày sinh: 09/12/1992
CMND: 261208248
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00094545 Thiết kế quy hoạch xây dựng (bộ môn kiến trúc) III 06/07/2025
BIT-00094545 Thiết kế kiến trúc công trình III 06/07/2025
11 Họ tên: Nguyễn Văn Tựa
Ngày sinh: 21/02/1987
CMND: 121711360
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094544 Thiết kế kiến trúc công trình II 26/06/2025
12 Họ tên: Nguyễn Hồ Bắc
Ngày sinh: 25/01/1969
CMND: 022226281
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094543 Thiết kế kiến trúc công trình II 26/06/2025
HTV-00094543 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 26/06/2025
13 Họ tên: Đinh Thị Vân
Ngày sinh: 20/12/1990
CMND: 186961870
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094542 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 26/06/2025
14 Họ tên: Ngô Minh Công
Ngày sinh: 20/04/1980
CMND: 201469894
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094541 Thiết kế kiến trúc công trình II 26/06/2025
15 Họ tên: Lê Đình Phưởng
Ngày sinh: 12/04/1989
CMND: 351976225
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094540 Thiết kế kiến trúc công trình II 26/06/2025
16 Họ tên: Bùi Tôn Thái
Ngày sinh: 08/08/1985
Thẻ căn cước: 040085000483
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094539 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 26/06/2025
HTV-00094539 Thiết kế kiến trúc công trình III 26/06/2025
17 Họ tên: Hoàng Linh
Ngày sinh: 27/02/1993
CMND: 085026584
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094538 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 26/06/2025
HTV-00094538 Thiết kế kiến trúc công trình III 26/06/2025
18 Họ tên: Vương Quốc Trung
Ngày sinh: 26/01/1994
CMND: 366016341
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đô thị học (quy hoạch vùng và đô thị)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00094537 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 26/06/2025
19 Họ tên: Hoàng Văn Thiện
Ngày sinh: 01/02/1964
CMND: 190884731
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094518 Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ III 02/07/2025
20 Họ tên: Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 01/02/1986
CMND: 197149728
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094517 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn