Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Văn Tạo
Ngày sinh: 09/02/1991
CMND: 215113065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087145 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
2 Họ tên: Lê Mạnh Hùng
Ngày sinh: 28/04/1989
CMND: 145387558
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087144 Định giá xây dựng III 30/03/2025
3 Họ tên: Nguyễn Du Phúc Hảo
Ngày sinh: 29/08/1993
CMND: 331739690
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng- Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087143 Quản lý dự án III 30/03/2025
HTV-00087143 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
4 Họ tên: Trần Quang Nhu
Ngày sinh: 29/09/1990
CMND: 385449888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087142 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
5 Họ tên: Trần Võ Vĩnh Lợi
Ngày sinh: 01/09/1994
CMND: 225575829
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087141 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
HTV-00087141 Quản lý dự án III 30/03/2025
6 Họ tên: Nguyễn Nhật Trường
Ngày sinh: 01/01/1994
Hộ chiếu: C5619688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087140 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
7 Họ tên: Ngô Tất Nguyên
Ngày sinh: 17/09/1988
CMND: 212734936
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087139 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
8 Họ tên: Hoàng Lê Đại Thành
Ngày sinh: 30/03/1985
CMND: 197116400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087138 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
9 Họ tên: Hồ Xuân Báu
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 230753709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087137 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
10 Họ tên: Trần Thị Ái Lan
Ngày sinh: 27/07/1978
CMND: 023270423
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087136 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 30/03/2025
11 Họ tên: Nguyễn Thái Sơn
Ngày sinh: 25/11/1968
Thẻ căn cước: 019068000113
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087135 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 30/03/2025
12 Họ tên: Phạm Lê Thiên Phước
Ngày sinh: 02/08/1987
Thẻ căn cước: 079087003081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087134 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
HTV-00087134 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 30/03/2025
13 Họ tên: Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 01/01/1992
CMND: 352042158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087133 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
14 Họ tên: TRẦN QUANG PHONG
Ngày sinh: 10/10/1985
CMND: 191571644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện- điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087132 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
15 Họ tên: HỒ SỸ MINH
Ngày sinh: 25/12/1984
CMND: 186265196
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087131 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
16 Họ tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
Ngày sinh: 15/12/1969
CMND: 270889583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087130 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
17 Họ tên: TRẦN ĐẮC LỢI
Ngày sinh: 01/05/1988
CMND: 221210708
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087129 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
18 Họ tên: TRẦN NGUYÊN BÌNH
Ngày sinh: 04/05/1995
Thẻ căn cước: 079095011889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087128 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 30/03/2025
19 Họ tên: TÔ VĨNH KHIÊM
Ngày sinh: 21/11/1993
Thẻ căn cước: 079093003092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087127 Thiết kế cơ - điện công trình III 30/03/2025
20 Họ tên: TRẦN PHẠM HẠNH CHÂU
Ngày sinh: 28/08/1994
CMND: 025022050
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087126 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 30/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn