Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng năm 2020
Quyết định Phê duyệt kết quả việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Thông báo về Kết quả việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xây dựng năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xây dựng năm 2020
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và Quyết định tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn xây dựng năm 2019
Thông báo về Kết quả việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xây dựng năm 2019
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn