Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN AN
Người đại diện: Dương Xứ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3300338564
Địa chỉ: 24/6 An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00053268
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00053268 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/04/2031
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tạ Gia
Người đại diện: Tạ Văn Nghĩa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1101041737
Địa chỉ: số 113/19 Nguyễn Công Trung, phường 3, TP. Tân An, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00053245
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LOA-00053245 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 09/04/2031
LOA-00053245 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thuỷ lợi III 09/04/2031
LOA-00053245 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 09/04/2031
3 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH
Người đại diện: Đỗ Mạnh Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301218975
Địa chỉ: 92 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00053207
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00053207 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình II 09/04/2031
4 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂM NGUYÊN
Người đại diện: Nguyễn Định
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301691476
Địa chỉ: thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã chứng chỉ: 00053206
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00053206 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 09/04/2031
TTH-00053206 Thi công xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2031
TTH-00053206 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 09/04/2031
5 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐĂNG KHẢI
Người đại diện: Văn Tuấn Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301626935
Địa chỉ: 823 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã chứng chỉ: 00053205
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00053205 Thi công xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2031
TTH-00053205 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 09/04/2031
TTH-00053205 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2031
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Duy Hào Phú Yên
Người đại diện: Trần Thị Hồng Phấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4401082039
Địa chỉ: 391 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã chứng chỉ: 00053189
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHY-00053189 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Dân dụng, Nhà Công nghiệp
III 09/04/2031
PHY-00053189 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Dân dụng, Nhà Công nghiệp
III 09/04/2031
7 Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Khải Gia
Người đại diện: Trần Minh Kim
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4401082900
Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã chứng chỉ: 00053188
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHY-00053188 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Dân dụng, Nhà Công nghiệp
III 09/04/2031
PHY-00053188 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Thủy lợi, Đê điều
III 09/04/2031
8 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG P.L.T
Người đại diện: Trần Khoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200707017
Địa chỉ: Số 18 đường Nguyễn Viết Xuân, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053120
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053120 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053120 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
9 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HÙNG ANH QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Nguyễn Anh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200295356
Địa chỉ: Số 178/16 đường Hàm Nghi, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053119
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053119 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 26/03/2031
QTR-00053119 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053119 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
10 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TÂN KHỞI QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Nguyễn Văn Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200575441
Địa chỉ: Khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053118
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053118 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình III 26/03/2031
QTR-00053118 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053118 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
11 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ THỊNH
Người đại diện: Hoàng Thiện
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200271468
Địa chỉ: Tổ 12 khu phố 8 Phường 5, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053117
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053117 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053117 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
QTR-00053117 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
12 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỄN DƯƠNG
Người đại diện: Phạm Xuân Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200467830
Địa chỉ: Kiệt 52 Nguyễn Du, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053116
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053116 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 26/03/2031
QTR-00053116 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053116 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
13 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HƯNG NGHIỆP
Người đại diện: Nguyễn Duy Trí
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200056460
Địa chỉ: Số 214 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053115
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053115 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053115 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
QTR-00053115 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
14 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789 GIO VIỆT
Người đại diện: Nguyễn Đức Thịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200705732
Địa chỉ: Thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053114
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053114 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 26/03/2031
QTR-00053114 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053114 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
15 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỆN 8
Người đại diện: Lê Nhật Huy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200713980
Địa chỉ: Số 09A đường Lê Thế Hiếu, khu phố 8, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053113
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053113 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 26/03/2031
QTR-00053113 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 26/03/2031
QTR-00053113 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 26/03/2031
16 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI MINH QUÂN
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Cừ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200683140
Địa chỉ: Thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053112
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053112 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053112 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053112 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
17 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HOÀNG KHANG VINABUILD
Người đại diện: Lê Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200712433
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053111
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053111 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053111 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053111 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
18 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH NGUYỆT MINH ÁNH
Người đại diện: Nguyễn Thị Huyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200691864
Địa chỉ: Thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053110
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053110 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053110 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053110 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
19 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THANH BẮC BẾN QUAN
Người đại diện: Võ Nguyên Bắc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200390994
Địa chỉ: Khóm Ngã Tư, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053109
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053109 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053109 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053109 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
20 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MAI HOÀNG
Người đại diện: Trần Thị Mai
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200178282
Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053108
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053108 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 26/03/2031
QTR-00053108 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn