Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Hợp tác xã Tổng hợp Sơn Ca
Người đại diện: Trần Thị Cẩm Tú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 38.0307000021
Địa chỉ: Số 948, đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Mã chứng chỉ: 00032966
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
KOT-00032966 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
KOT-00032966 Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 12/11/2029
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV XD TL Cửu Long Hồng Dân
Người đại diện: Nguyễn Trung Thu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900655762
Địa chỉ: Số 174, ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032965
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032965 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một Thành Viên Đại Tiến Bảo
Người đại diện: Châu Ái Duyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900629353
Địa chỉ: Số 79, Khóm Cầu Sập, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032964
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032964 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032964 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Lê Gia
Người đại diện: Lê Đình Hạ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900656501
Địa chỉ: Ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032963
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032963 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032963 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
BAL-00032963 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn & Xây dựng Phi Long Bạc Liêu
Người đại diện: Nguyễn Thành Phước
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900656533
Địa chỉ: Khu dân cư, ấp Xẻo Lá, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032962
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032962 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032962 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 12/11/2029
BAL-00032962 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Toàn Thắng
Người đại diện: Trần Thị Thúy An
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900652987
Địa chỉ: Ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032961
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
7 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn & Đầu tư Xây dựng Thiên Phát Bạc Liêu
Người đại diện: Bùi Việt Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900653532
Địa chỉ: Ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032960
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032960 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032960 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
BAL-00032960 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
8 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Anh Bạc Liêu
Người đại diện: Lâm Thị Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900654871
Địa chỉ: Số 34, đường Phan Văn Trị, Khóm 1, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032959
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032959 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032959 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
BAL-00032959 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV An toàn Lao động Hoàng Phúc
Người đại diện: Huỳnh Hoàng Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900600724
Địa chỉ: Số 20, đường Trần Bỉnh Khuôl, Khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032958
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032958 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032958 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
cấp, thoát nước
III 12/11/2029
10 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Tú Anh
Người đại diện: Ngô Văn Việt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900256983
Địa chỉ: Số 450, Quốc lộ 1A, Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Mã chứng chỉ: 00032957
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAL-00032957 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
BAL-00032957 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
BAL-00032957 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
cấp, thoát nước
III 12/11/2029
11 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Đất Việt
Người đại diện: Nguyễn Đình Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801135276
Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00032859
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00032859 Khảo sát xây dựng Địa hình
Giao thông (đường bộ)
III 11/11/2029
BIP-00032859 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 11/11/2029
BIP-00032859 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước và điện chiếu sáng
III 11/11/2029
12 Tên tổ chức: Công ty Điện lực Bình Phước
Người đại diện: Đỗ Văn Hờn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0300942001-011
Địa chỉ: Số 905, Quốc lộ 14, khu phố 1A, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00032858
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00032858 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
III 11/11/2029
BIP-00032858 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
III 11/11/2029
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Nam Cường Thịnh
Người đại diện: Trần Văn Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603314354
Địa chỉ: Số 373/14, KP5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032857
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032857 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 11/11/2029
DON-00032857 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp: Có k/cấu dạng nhà III 11/11/2029
DON-00032857 Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ III 11/11/2029
14 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoàng Hưng Minh
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603317884
Địa chỉ: 50A5, Khu Gia đình cán bộ Quân đoàn 4, KP11, phường Tân Phog thành phố Biên Hoa, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032856
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032856 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp: Đường dây và TBA
Xây dựng và lắp đặt thiết bị điện
III 11/11/2029
DON-00032856 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu sáng công cộng
Xây dựng và lắp đặt thiết bị điện
III 11/11/2029
15 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngân Phúc
Người đại diện: Nguyễn Trọng Tú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3602470865
Địa chỉ: ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032855
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032855 Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ III 11/11/2029
16 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng GOTACONS
Người đại diện: Nguyễn Thế Trường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603616267
Địa chỉ: Số 87/38, Khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032854
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032854 Thi công xây dựng công trình Dân dụng
Phần xây dựng
III 11/11/2029
DON-00032854 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Phần xây dựng
III 11/11/2029
17 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phú Lộc Phát
Người đại diện: Trần Văn Thảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600985643
Địa chỉ: Số 6A6, đường số 3. Lê Thị Vân, KDC An Bình, Kp1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032853
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032853 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 11/11/2029
DON-00032853 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 11/11/2029
DON-00032853 Thi công xây dựng công trình Dân dụng: Nhà các loại II 11/11/2029
18 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ cao Khoa Tuấn
Người đại diện: Hồ Công Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603670828
Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Tất Thành, Hẻm số 1, Tổ 1, Kp2, Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00032852
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00032852 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/11/2029
DON-00032852 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/11/2029
DON-00032852 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 11/11/2029
19 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế An Thi
Người đại diện: Hà Thanh Vân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1801341797
Địa chỉ: Số 190/12A đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã chứng chỉ: 00032819
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAT-00032819 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 08/11/2029
20 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bắc Hà
Người đại diện: Trương Thị Xuân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1800653602
Địa chỉ: Số 16 (tầng 4) Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã chứng chỉ: 00032818
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAT-00032818 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 08/11/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn