Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú Cao Bằng
Người đại diện: Chu Văn Ích
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 48006898936
Địa chỉ: xóm Sộc Áng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038446
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038446 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình
Khảo sát địa hình
III 03/04/2025
CAB-00038446 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kiến trúc công trình
Kiến trúc công trình
III 03/04/2025
CAB-00038446 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
2 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Đức Tuyết
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800426676
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038445
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038445 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
CAB-00038445 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 03/04/2025
CAB-00038445 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 03/04/2025
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Quang Thịnh Cao Bằng
Người đại diện: Nguyễn Kim Phượng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800154655
Địa chỉ: Tổ 17, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038444
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038444 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
CAB-00038444 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 03/04/2025
CAB-00038444 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 03/04/2025
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình 138
Người đại diện: Đinh Xuân Hoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800906016
Địa chỉ: xóm Nà Khoang, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038443
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038443 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
CAB-00038443 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 03/04/2025
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phú 288
Người đại diện: Trần Thị Tuyết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800906369
Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038442
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038442 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình
Khảo sát địa hình
III 03/04/2025
CAB-00038442 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng
Quy hoạch xây dựng
III 03/04/2025
CAB-00038442 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Công Thủy
Người đại diện: Nguyễn Chí Công
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800762639
Địa chỉ: số 053, Tổ 2, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038441
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038441 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
CAB-00038441 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 03/04/2025
CAB-00038441 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 03/04/2025
7 Tên tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây
Người đại diện: Vũ Chí Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4800148556
Địa chỉ: Phòng 8 nhà khách UBND huyện Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Mã chứng chỉ: 00038440
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAB-00038440 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Dân dụng và công nghiệp
III 03/04/2025
CAB-00038440 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 03/04/2025
CAB-00038440 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 03/04/2025
8 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng EDEN
Người đại diện: Nguyễn Vũ Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801057684
Địa chỉ: Khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038428
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038428 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038428 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 01/04/2030
BIP-00038428 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng điện Toàn Thắng
Người đại diện: Nguyễn Văn Viện
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801130711
Địa chỉ: Tổ 1B, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038418
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038418 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Điện chiếu sáng
III 01/04/2030
BIP-00038418 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Điện chiếu sáng
III 01/04/2030
BIP-00038418 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
III 01/04/2030
10 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Kiên
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801200849
Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038417
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038417 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/04/2030
BIP-00038417 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038417 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
11 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tùng Duy Đức
Người đại diện: Nguyễn Thanh Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3800820769
Địa chỉ: Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038416
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038416 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038416 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
BIP-00038416 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cây xanh
III 01/04/2030
12 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại xây dựng Bảo An
Người đại diện: Nguyễn Thị Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801157417
Địa chỉ: Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038415
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038415 Khảo sát xây dựng Địa hình
Dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ)
III 01/04/2030
BIP-00038415 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038415 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thành Đạt
Người đại diện: Trần Xuân Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801085314
Địa chỉ: Khu Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038414
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038414 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/04/2030
BIP-00038414 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038414 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
14 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV xây dựng Nhân Phát
Người đại diện: Nguyễn Xuân Khu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801108459
Địa chỉ: Thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038413
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038413 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038413 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
Đường bộ
III 01/04/2030
BIP-00038413 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
15 Tên tổ chức: Công ty TNHH cầu đường Hừng Sáng
Người đại diện: Võ Văn Sáng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 44.02.000134
Địa chỉ: Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038412
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038412 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
BIP-00038412 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 01/04/2030
16 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Phước Thành
Người đại diện: Văn Đình Nhơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801132765
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, khu phố 1, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00038411
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00038411 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
BIP-00038411 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 01/04/2030
BIP-00038411 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2030
17 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG LẠC HỒNG
Người đại diện: TRẦN THANH GIAO
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2000890677
Địa chỉ: Số 10, đường Phan Đình Giót, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã chứng chỉ: 00038410
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAM-00038410 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 31/03/2030
CAM-00038410 Lập quy hoạch xây dựng III 31/03/2030
CAM-00038410 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng,Công nghiệp III 31/03/2030
18 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI
Người đại diện: PHẠM MINH TẤN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2001320704
Địa chỉ: Số 195, đường Hoa Lư, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã chứng chỉ: 00038409
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAM-00038409 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 31/03/2030
CAM-00038409 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng
phần kết cấu
III 31/03/2030
CAM-00038409 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ, cầu đường bộ
III 31/03/2030
19 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC CÀ MAU
Người đại diện: CHÂU NGỌC TUYỀN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2001241900
Địa chỉ: Ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Mã chứng chỉ: 00038408
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAM-00038408 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Thủy lợi III 31/03/2030
CAM-00038408 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
phần xây dựng
III 31/03/2030
CAM-00038408 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ, cầu đường bộ
III 31/03/2030
20 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ADP MEKONG
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN DÌNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2001151069
Địa chỉ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Mã chứng chỉ: 00038407
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAM-00038407 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 31/03/2030
CAM-00038407 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 31/03/2030
CAM-00038407 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
phần xây dựng
III 31/03/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn