Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 09/02/1979
CMND: 201442701
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00103652 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/09/2025
2 Họ tên: Nguyễn Đức Dương
Ngày sinh: 16/12/1982
CMND: 201472162
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00103651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/09/2025
HTV-00103651 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/09/2025
3 Họ tên: Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 03/07/1988
Thẻ căn cước: 044088003609
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103324 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 11/09/2025
4 Họ tên: Đinh Duy Khánh
Ngày sinh: 25/05/1982
CMND: 194161847
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103323 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 11/09/2025
5 Họ tên: Trần Lê Đăng Hùng
Ngày sinh: 15/03/1985
CMND: 194201060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103322 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 11/09/2025
6 Họ tên: Lê Văn Tuân
Ngày sinh: 08/12/1987
Thẻ căn cước: 044087002573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103321 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2025
7 Họ tên: Cao Đức Ninh
Ngày sinh: 29/01/1983
Thẻ căn cước: 044083002860
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103320 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2025
QUB-00103320 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 11/09/2025
8 Họ tên: Hoàng Văn Thường
Ngày sinh: 01/01/1991
CMND: 194390780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103319 Giám sát công tác xây dựng công trình DDCN và HTKT III 11/09/2025
QUB-00103319 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 11/09/2025
9 Họ tên: Phạm Hữu Dũng
Ngày sinh: 14/10/1995
CMND: 194515254
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00103318 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 11/09/2025
QUB-00103318 Giám sát công tác xây dựng công trình DDCN và HTKT III 11/09/2025
10 Họ tên: Lê Minh Tú
Ngày sinh: 01/06/1984
CMND: 301096088
Trình độ chuyên môn: KS cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103299 Giám sát công trình đường bộ II 14/09/2025
11 Họ tên: Đoàn Chánh Thiện
Ngày sinh: 25/02/1993
Thẻ căn cước: 092093002956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00103298 Quản lý dự án công trình Dân dụng III 14/09/2025
12 Họ tên: Nguyễn An Bình
Ngày sinh: 23/07/1978
Thẻ căn cước: 092078000307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00103297 Thiết kế cơ - điện công trình công nghiệp (đường dây và TBA) III 14/09/2025
CAT-00103297 Định Giá Xây dựng III 14/09/2025
13 Họ tên: Nguyễn Tiến Phúc
Ngày sinh: 21/10/1982
CMND: 381843986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00103296 Giám sát CTXD công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 14/09/2025
14 Họ tên: Dương Thành Được
Ngày sinh: 15/04/1980
CMND: 300963700
Trình độ chuyên môn: KS điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103295 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 14/09/2025
LOA-00103295 Thiết kế Đường dây trạm biến áp III 14/09/2025
15 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Lan
Ngày sinh: 10/04/1979
CMND: 300973653
Trình độ chuyên môn: KS điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103294 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ III 14/09/2025
LOA-00103294 Thiết kế Đường dây trạm biến áp III 14/09/2025
16 Họ tên: Phạm Quốc Anh
Ngày sinh: 17/12/1984
CMND: 301366453
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103293 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 14/09/2025
17 Họ tên: Đặng Trung Nhân
Ngày sinh: 24/05/1990
CMND: 301366452
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103292 Giám sát công trình DDCN III 14/09/2025
LOA-00103292 Giám sát công trình cầu đường bộ III 14/09/2025
18 Họ tên: Phạm Hữu Chiến
Ngày sinh: 20/06/1986
CMND: 301174277
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103291 Giám sát công trình DDCN III 14/09/2025
LOA-00103291 Giám sát công trình cầu đường bộ III 14/09/2025
19 Họ tên: Ngô Thị Bạch Tuyết
Ngày sinh: 15/06/1984
CMND: 301161429
Trình độ chuyên môn: KS đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103290 Giám sát công trình DDCN III 14/09/2025
LOA-00103290 Giám sát công trình cầu đường bộ III 14/09/2025
20 Họ tên: Hứa Nguyễn Hữu Trí
Ngày sinh: 05/05/1986
CMND: 301160282
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103289 Giám sát công trình DDCN III 14/09/2025
LOA-00103289 Giám sát công trình cầu đường bộ III 14/09/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn