Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Vũ Văn Bình
Ngày sinh: 01/08/1995
Hộ chiếu: 30095003960
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125409 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
2 Họ tên: Lê Đắc Bình
Ngày sinh: 13/06/1990
Hộ chiếu: 70090000135
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125408 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
HAD-00125408 Định giá xây dựng III 22/11/2026
3 Họ tên: Phạm Nguyên Quân
Ngày sinh: 04/05/1975
Hộ chiếu: 30075000948
Trình độ chuyên môn: Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125407 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
4 Họ tên: Đinh Quang Hiệp
Ngày sinh: 17/11/1988
Hộ chiếu: 30088010405
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125406 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
HAD-00125406 Định giá xây dựng III 22/11/2026
5 Họ tên: Vũ Đình Đạt
Ngày sinh: 16/12/1987
Hộ chiếu: 30087011485
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125405 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
HAD-00125405 Định giá xây dựng III 22/11/2026
6 Họ tên: Nguyễn Thị Hải Hà
Ngày sinh: 18/02/1995
CMND: 142688716
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125404 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
7 Họ tên: Vũ Đình Quân
Ngày sinh: 11/11/1985
Hộ chiếu: 30085002155
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật bờ biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125403 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
HAD-00125403 Định giá xây dựng II 22/11/2026
8 Họ tên: Nguyễn Tiến Phong
Ngày sinh: 07/10/1974
Hộ chiếu: 30074003748
Trình độ chuyên môn: Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125402 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
HAD-00125402 Định giá xây dựng II 22/11/2026
9 Họ tên: Trương Thanh Vũ
Ngày sinh: 23/01/1974
CMND: 142021250
Trình độ chuyên môn: Thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125401 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
HAD-00125401 Định giá xây dựng II 22/11/2026
10 Họ tên: Ngô Văn Phúc
Ngày sinh: 09/09/1971
Hộ chiếu: 30071004012
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125400 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
11 Họ tên: Nguyễn Đức Văn
Ngày sinh: 17/01/1974
CMND: 141673206
Trình độ chuyên môn: Thủy nông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125399 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
HAD-00125399 Định giá xây dựng III 22/11/2026
12 Họ tên: Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 06/07/1982
Hộ chiếu: 30182004732
Trình độ chuyên môn: Thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125398 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 22/11/2026
HAD-00125398 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 22/11/2026
13 Họ tên: Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 03/01/1987
Hộ chiếu: 30087018764
Trình độ chuyên môn: Cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00125397 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình thủy lợi II 22/11/2026
HAD-00125397 Định giá xây dựng II 22/11/2026
14 Họ tên: Đoàn Văn Phong
Ngày sinh: 17/10/1984
CMND: 063093405
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125396 Định giá xây dựng II 22/11/2026
LCA-00125396 Giám sát Công trình Giao thông cầu III 22/11/2026
15 Họ tên: Phạm Như Thông
Ngày sinh: 06/04/1995
CMND: 152085889
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật XDCTGT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125395 Định giá xây dựng III 22/11/2026
LCA-00125395 Quản lý dự án công trình; Giao thông, XDDDCN&HTKT III 22/11/2026
16 Họ tên: Đặng Văn Mạnh
Ngày sinh: 17/05/1974
Thẻ căn cước: 012074000059
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125394 Quản lý dự án công trình: giao thông II 22/11/2026
LCA-00125394 Quản lý dự án công trình: Dân dụng CN &HTKT III 22/11/2026
17 Họ tên: Đỗ Viết Định
Ngày sinh: 10/02/1978
CMND: 063515561
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125393 Định giá xây dựng III 22/11/2026
LCA-00125393 Giám sát Công trình Giao thông giao thông cầu, đường bộ III 22/11/2026
18 Họ tên: Hứa Mạnh Hùng
Ngày sinh: 16/06/1988
Thẻ căn cước: 010088000225
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125392 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 22/11/2026
LCA-00125392 Định giá xây dựng III 22/11/2026
19 Họ tên: Hà Đức Kỳ
Ngày sinh: 08/05/1985
Thẻ căn cước: 026085013864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125391 Quản lý dự án (trừ công trình điện) II 22/11/2026
LCA-00125391 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 22/11/2026
20 Họ tên: Bùi Văn Lượng
Ngày sinh: 28/06/1982
Thẻ căn cước: 010078000300
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00125390 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp II 22/11/2026
LCA-00125390 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 22/11/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn