Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Hoàng Văn Tuyền
Ngày sinh: 20/02/1988
CMND: 095098145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121330 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
2 Họ tên: Hà Anh Tuấn
Ngày sinh: 20/01/1995
CMND: 095256521
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121329 Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
3 Họ tên: Vũ Văn Nhân
Ngày sinh: 20/03/1988
Thẻ căn cước: 037088001309
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121328 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
4 Họ tên: Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 17/08/1982
CMND: 095270400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121327 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (đường dây và TBA) III 22/07/2026
5 Họ tên: Thân Văn Thưởng
Ngày sinh: 03/10/1972
CMND: 090774729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121326 Định giá xây dựng III 22/07/2026
BAK-00121326 Khảo sát địa hình III 22/07/2026
6 Họ tên: Triệu Đức Mạnh
Ngày sinh: 16/12/1989
CMND: 095089418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121325 Quản lý dự án: Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi); Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) III 22/07/2026
7 Họ tên: Nông Văn Môn
Ngày sinh: 30/12/1988
CMND: 095128684
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121324 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp (đường dây và TBA) III 22/07/2026
8 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19/05/1982
CMND: 090761027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121323 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 22/07/2026
9 Họ tên: Nguyễn Ngọc Bảy
Ngày sinh: 16/12/1978
CMND: 095206704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121322 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 22/07/2026
10 Họ tên: Nguyễn Bá Quyết
Ngày sinh: 01/01/1978
CMND: 095116292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121321 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 22/07/2026
BAK-00121321 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
11 Họ tên: Ngô Quốc Mạnh
Ngày sinh: 09/05/1989
CMND: 091029137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121320 Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
12 Họ tên: Mông Quốc Hiệp
Ngày sinh: 11/11/1975
CMND: 095080378
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121319 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trạm BTS) II 22/07/2026
13 Họ tên: Lê Minh Sơn
Ngày sinh: 03/04/1976
CMND: 095083555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121318 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 22/07/2026
14 Họ tên: Hoàng Thế Tiến
Ngày sinh: 14/09/1985
CMND: 091025307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121317 Quản lý dự án: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý chất thải rắn); Giao thông (cầu, đường bộ) III 22/07/2026
15 Họ tên: Hà Đức Nam
Ngày sinh: 01/02/1966
CMND: 095083535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121316 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 22/07/2026
16 Họ tên: Dương Văn Hướng
Ngày sinh: 01/12/1979
CMND: 090854676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121315 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 22/07/2026
17 Họ tên: Hoàng Huy Quang
Ngày sinh: 04/07/1987
Thẻ căn cước: 011087000473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp xây dựng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121284 Định giá xây dựng II 30/07/2026
18 Họ tên: Trần Đức Thụ
Ngày sinh: 22/03/1982
Thẻ căn cước: 035082005814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121283 Khảo sát địa hình III 30/07/2026
19 Họ tên: Hoàng Văn Hiển
Ngày sinh: 23/09/1979
CMND: 197044833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121282 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (thủy điện) III 30/07/2026
20 Họ tên: Vũ Tất Thành
Ngày sinh: 08/05/1979
Thẻ căn cước: 017078000172
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121281 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (thủy điện) III 30/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn