Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Trần Hoài Thư
Ngày sinh: 15/12/1977
CMND: 364018757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00140875 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 16/05/2027
2 Họ tên: PIEPER METHI
Ngày sinh: 20/04/1977
Hộ chiếu: BJ5D3LFC1
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140821 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
3 Họ tên: Carl Nicholas Walker
Ngày sinh: 05/08/1984
Hộ chiếu: PE0411137
Trình độ chuyên môn: Cư nhân kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140820 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/05/2027
4 Họ tên: Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 11/08/1985
Thẻ căn cước: 035085003498
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140819 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
5 Họ tên: Trương An Nhiên
Ngày sinh: 13/07/1978
CMND: 025148577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140818 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/05/2027
6 Họ tên: Nguyễn Linh Quang Trí
Ngày sinh: 18/04/1971
Thẻ căn cước: 048071000146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140817 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140817 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
7 Họ tên: Cung Đức Khoa
Ngày sinh: 11/07/1977
Thẻ căn cước: 079077027597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140816 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140816 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
8 Họ tên: Huỳnh Tấn Tùng
Ngày sinh: 24/02/1977
CMND: 024904623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140815 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
9 Họ tên: Nguyễn Nguyên Vũ
Ngày sinh: 29/05/1984
Thẻ căn cước: 051084000486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140814 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
10 Họ tên: Phạm Quốc Hưng
Ngày sinh: 09/11/1986
Thẻ căn cước: 036086001532
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140813 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
11 Họ tên: Ngô Quang Thành
Ngày sinh: 10/03/1980
CMND: 197060147
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140812 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140812 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
12 Họ tên: Nguyễn Đình Viên
Ngày sinh: 20/02/1988
Thẻ căn cước: 051088000426
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140811 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
13 Họ tên: Huỳnh Thanh Lam
Ngày sinh: 16/03/1990
Thẻ căn cước: 080090012143
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140810 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
14 Họ tên: Nguyễn Tiến Công
Ngày sinh: 21/05/1985
Thẻ căn cước: 052085000471
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140809 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
15 Họ tên: Tô Minh Tuấn
Ngày sinh: 09/09/1984
CMND: 070672079
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ.Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140808 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
16 Họ tên: Bùi Thanh Hoài
Ngày sinh: 03/09/1984
Hộ chiếu: C0464259
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140807 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
17 Họ tên: Lê Văn Hiến
Ngày sinh: 03/05/1983
CMND: 271783089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140806 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
18 Họ tên: Trương Hữu Thành
Ngày sinh: 02/06/1975
Thẻ căn cước: 042075000239
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140805 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
19 Họ tên: Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 22/02/1988
Thẻ căn cước: 084088004310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140804 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
20 Họ tên: Nguyễn Ngọc Linh
Ngày sinh: 20/06/1990
CMND: 212691710
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140803 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn