Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: DIỆP PHƯƠNG DUY
Ngày sinh: 10/01/1983
Thẻ căn cước: 089******128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154432 Khảo sát địa hình, địa chất công trình III 21/09/2027
ANG-00154432 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 21/09/2027
2 Họ tên: NGUYỄN GIAO THỪA
Ngày sinh: 28/01/1979
Thẻ căn cước: 089******377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154431 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 21/09/2027
3 Họ tên: ĐINH ĐĂNG KHOA
Ngày sinh: 19/03/1997
CMND: 352***805
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154430 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/09/2027
ANG-00154430 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 21/09/2027
4 Họ tên: Nguyễn Gia Thắng
Ngày sinh: 07/10/1993
CMND: 125***335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154216 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
BAN-00154216 Định giá xây dựng III 23/09/2027
5 Họ tên: Nguyễn Nhân Cường
Ngày sinh: 20/11/1983
CMND: 125***853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154215 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/09/2027
BAN-00154215 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/09/2027
6 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 19/10/1976
Thẻ căn cước: 027******468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154214 Thiết kế kết cấu công trình II 23/09/2027
BAN-00154214 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/09/2027
7 Họ tên: Nguyễn Việt Tiến
Ngày sinh: 27/09/1996
Thẻ căn cước: 027******976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154213 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
8 Họ tên: Nguyễn Văn Loan
Ngày sinh: 29/10/1994
Thẻ căn cước: 027******627
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154212 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
9 Họ tên: Nguyễn Đức Giáp
Ngày sinh: 03/10/1994
Thẻ căn cước: 027******057
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154211 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/09/2027
10 Họ tên: Hoàng Tiến Đoàn
Ngày sinh: 09/04/1992
Thẻ căn cước: 027******488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154210 Thiết kế kết cấu công trình III 23/09/2027
BAN-00154210 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
11 Họ tên: Nguyễn Khắc Quyết
Ngày sinh: 28/01/1982
Thẻ căn cước: 027******913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154209 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 23/09/2027
BAN-00154209 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/09/2027
12 Họ tên: Lê Văn Thọ
Ngày sinh: 10/01/1956
CMND: 121***181
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154208 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
BAN-00154208 Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 23/09/2027
13 Họ tên: Lương Xuân Thịnh
Ngày sinh: 26/07/1986
CMND: 121***844
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154207 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
BAN-00154207 Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 23/09/2027
14 Họ tên: Phạm Văn Tùng
Ngày sinh: 26/07/1993
Thẻ căn cước: 017******998
Trình độ chuyên môn: Bằng Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154206 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2027
15 Họ tên: Nguyễn Công Thành
Ngày sinh: 01/05/1990
Thẻ căn cước: 027******613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00154205 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/09/2027
BAN-00154205 Định giá xây dựng III 23/09/2027
16 Họ tên: Trương Cao Thịnh
Ngày sinh: 12/10/1984
Thẻ căn cước: 051******097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00154198 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 22/09/2027
17 Họ tên: Lê Tấn Thạch
Ngày sinh: 30/12/1973
Thẻ căn cước: 051******461
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00154197 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng. II 22/09/2027
18 Họ tên: Phạm Bá Huệ
Ngày sinh: 08/12/1979
Thẻ căn cước: 051******429
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00154196 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng. III 22/09/2027
QNG-00154196 Định giá xây dựng. III 22/09/2027
19 Họ tên: Mai Thành Duy
Ngày sinh: 01/04/1981
CMND: 212***363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00154195 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng. III 22/09/2027
QNG-00154195 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 22/09/2027
20 Họ tên: Võ Hồng Thọ
Ngày sinh: 06/08/1982
CMND: 212***702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00154194 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng. III 22/09/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn