Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: TRẦN DUY BẢO
Ngày sinh: 02/12/1992
CMND: 365804160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116669 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông. III 26/03/2026
182 Họ tên: LƯU MINH LƯỢNG
Ngày sinh: 01/10/1988
CMND: 365692824
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116668 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông. III 26/03/2026
183 Họ tên: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 10/07/1994
CMND: 187227960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116667 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
184 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 06/12/1991
Thẻ căn cước: 036091006714
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116666 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 25/03/2026
185 Họ tên: Nguyễn Đình Hiểu
Ngày sinh: 21/10/1974
Thẻ căn cước: 001074024770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy điện ngành thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116665 Giám sát công tác xây dựng công trình thủy điện II 25/03/2026
186 Họ tên: Đỗ Ngọc Nam
Ngày sinh: 05/07/1984
Thẻ căn cước: 036084008264
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116664 Khảo sát địa hình III 25/03/2026
187 Họ tên: Phan Thúc Lộc
Ngày sinh: 15/10/1993
CMND: 197162466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116663 Thiết kế điện công trình xây dựng II 25/03/2026
188 Họ tên: Quan Văn Toản
Ngày sinh: 31/10/1984
CMND: 070671996
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116662 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ, đường bộ III 25/03/2026
189 Họ tên: Nguyễn Toàn Việt
Ngày sinh: 07/06/1975
CMND: 161935222
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116661 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 25/03/2026
190 Họ tên: Nguyễn Đăng Hồng
Ngày sinh: 02/01/1969
Thẻ căn cước: 027068000365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116660 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ, đường bộ II 25/03/2026
191 Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 05/04/1990
CMND: 013010408
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116659 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 25/03/2026
192 Họ tên: Nguyễn Thị Lê Giang
Ngày sinh: 23/01/1983
Thẻ căn cước: 024183000572
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116658 Định giá xây dựng III 25/03/2026
193 Họ tên: Bạch Hưng Mạnh
Ngày sinh: 16/01/1993
CMND: 187027300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116657 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 25/03/2026
194 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 02/01/1992
Thẻ căn cước: 022092000533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116656 Quản lý dự án III 25/03/2026
195 Họ tên: Đặng Viết Hoạt
Ngày sinh: 02/01/1985
Thẻ căn cước: 001085018577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116655 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
196 Họ tên: Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 24/05/1981
CMND: 111517476
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116654 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
197 Họ tên: Phạm Văn Nghĩa
Ngày sinh: 23/06/1984
CMND: 111869420
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116653 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
198 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 15/08/1988
CMND: 112294489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116652 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
199 Họ tên: Lê Văn Tuấn
Ngày sinh: 20/08/1979
Thẻ căn cước: 001079004881
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây lắp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/03/2026
200 Họ tên: Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 03/12/1981
CMND: 012093714
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00116650 Quản lý dự án II 25/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn