Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Nguyễn Thanh Đức
Ngày sinh: 16/07/1987
CMND: 186508483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083256 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
182 Họ tên: Lê Hoài Ân
Ngày sinh: 03/02/1986
CMND: 211887552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy văn-môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083255 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
183 Họ tên: Lê Quang Sơn
Ngày sinh: 06/12/1973
CMND: 191282144
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083254 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 14/01/2025
184 Họ tên: Nguyễn Mai Hồng Huân
Ngày sinh: 04/06/1987
Thẻ căn cước: 086087000068
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083253 Định giá xây dựng II 14/01/2025
185 Họ tên: Trần Hữu Lệnh
Ngày sinh: 14/07/1990
CMND: 261165020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083252 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 14/01/2025
186 Họ tên: Lâm Trung Kiệt
Ngày sinh: 03/12/1987
CMND: 271826231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa & cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083251 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 14/01/2025
187 Họ tên: Nguyễn Phương
Ngày sinh: 10/06/1987
CMND: 215029803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083250 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 14/01/2025
188 Họ tên: Phạm Trí Nguyễn
Ngày sinh: 10/04/1990
CMND: 381420895
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083249 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
189 Họ tên: Mai Sơn Dũng
Ngày sinh: 03/02/1977
CMND: 281130217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083248 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
190 Họ tên: Nguyễn Hồng Anh
Ngày sinh: 30/07/1989
CMND: 250823292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083247 Thiết kế cơ - điện công trình II 14/01/2025
191 Họ tên: Phạm Văn Khoa
Ngày sinh: 04/03/1983
CMND: 240795640
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083246 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
192 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Phương
Ngày sinh: 05/05/1987
CMND: 311925082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083245 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
193 Họ tên: Nguyễn Nhật Đại
Ngày sinh: 28/09/1987
CMND: 221192591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083244 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 14/01/2025
CTN-00083244 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
194 Họ tên: Trần Văn Lãnh
Ngày sinh: 06/10/1990
CMND: 271968570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện,điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083243 Thiết kế cơ - điện công trình II 14/01/2025
195 Họ tên: Nguyễn Thị Thêu
Ngày sinh: 04/07/1991
CMND: 164381561
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083242 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083242 Quản lý dự án III 14/01/2025
196 Họ tên: Nguyễn Phi Hùng
Ngày sinh: 15/07/1987
CMND: 240902689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083241 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
197 Họ tên: Nguyễn Duy Dự
Ngày sinh: 05/11/1986
CMND: 201532310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083223 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/01/2025
198 Họ tên: Nguyễn KHắc Vũ
Ngày sinh: 08/08/1980
CMND: 321055299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083222 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
199 Họ tên: Bùi Đình Quân
Ngày sinh: 30/04/1981
CMND: 151387852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083221 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
200 Họ tên: Nguyễn Quang Vũ
Ngày sinh: 06/07/1992
Thẻ căn cước: 044092002632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083220 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn