Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Cao Văn Khánh
Ngày sinh: 01/03/1983
Thẻ căn cước: 034083001328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094126 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
182 Họ tên: Nguyễn Quốc Ân
Ngày sinh: 09/02/1987
CMND: 186378582
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094125 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
183 Họ tên: Lê Kiến Thức
Ngày sinh: 10/08/1981
Thẻ căn cước: 042081000016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094124 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
184 Họ tên: Nguyễn Hiền Hữu
Ngày sinh: 16/03/1978
Thẻ căn cước: 001078009101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094123 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
185 Họ tên: Bùi Văn Sơn
Ngày sinh: 14/03/1975
CMND: 011666777
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094122 Thiết kế kiến trúc công trình I 26/06/2025
BXD-00094122 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
186 Họ tên: Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 29/09/1971
CMND: 011658071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094121 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
187 Họ tên: Nguyễn Công Triều
Ngày sinh: 20/11/1986
Thẻ căn cước: 034086005813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094120 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
188 Họ tên: Nguyễn Xuân Bàng
Ngày sinh: 07/08/1978
Thẻ căn cước: 042078000007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094119 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 26/06/2025
189 Họ tên: Hoàng Chiến Thắng
Ngày sinh: 10/05/1975
Thẻ căn cước: 001075024448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094118 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
190 Họ tên: Nguyễn Thế Cường
Ngày sinh: 23/06/1975
CMND: 011715175
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094117 Thiết kế kiến trúc công trình I 26/06/2025
191 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 02/01/1974
CMND: 111268703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094116 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 26/06/2025
BXD-00094116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
192 Họ tên: Lê Thế Ba
Ngày sinh: 07/09/1984
Thẻ căn cước: 001084007531
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094115 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
193 Họ tên: Bùi Quang Sang
Ngày sinh: 05/10/1977
CMND: 011878678
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094114 Thiết kế kiến trúc công trình I 26/06/2025
BXD-00094114 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/06/2025
194 Họ tên: Lê Thiêm Chiến
Ngày sinh: 15/11/1983
Thẻ căn cước: 038083005079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094113 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
BXD-00094113 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 26/06/2025
195 Họ tên: Phạm Ngọc Hưng
Ngày sinh: 13/02/1985
Thẻ căn cước: 001085001126
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094112 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
196 Họ tên: Nguyễn Việt Tiến
Ngày sinh: 19/06/1978
Thẻ căn cước: 001078000813
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094111 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
197 Họ tên: Phạm Duy Khánh
Ngày sinh: 22/02/1979
CMND: 145002295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094110 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
BXD-00094110 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/06/2025
198 Họ tên: Nguyễn Viết Linh
Ngày sinh: 19/09/1986
Thẻ căn cước: 026086000556
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094109 Định giá xây dựng I 26/06/2025
199 Họ tên: Lê Văn Minh
Ngày sinh: 30/12/1977
Thẻ căn cước: 040077000609
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094108 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
200 Họ tên: Triệu Thị Thu Giang
Ngày sinh: 07/08/1989
CMND: 012645907
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094107 Định giá xây dựng I 26/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn