Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Nguyễn Xuân Thiện
Ngày sinh: 31/08/1993
Thẻ căn cước: 027******373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184251 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/02/2029
182 Họ tên: Trương Khánh Linh
Ngày sinh: 07/12/1997
Thẻ căn cước: 022******802
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184250 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/02/2029
HTV-00184250 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/02/2029
183 Họ tên: Lê Quang Định
Ngày sinh: 18/08/1997
Thẻ căn cước: 022******356
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184249 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/02/2029
184 Họ tên: Trần THị Trang
Ngày sinh: 07/09/1996
Thẻ căn cước: 040******585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184248 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/02/2029
185 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Ngày sinh: 19/07/1996
Thẻ căn cước: 036******345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184247 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/02/2029
186 Họ tên: Kim Diệu Quân
Ngày sinh: 25/11/1974
Thẻ căn cước: 036******268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184246 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 23/02/2029
HTV-00184246 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt II 23/02/2029
187 Họ tên: Khuất Khắc Bằng
Ngày sinh: 19/06/1997
Thẻ căn cước: 001******726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184245 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt III 23/02/2029
188 Họ tên: Trịnh Tấn Đạt
Ngày sinh: 23/11/1979
Thẻ căn cước: 075******474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184244 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/02/2029
189 Họ tên: Lê Đức Việt
Ngày sinh: 25/01/1988
Thẻ căn cước: 054******633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184243 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 28/02/2029
190 Họ tên: Nguyễn Văn Phước
Ngày sinh: 15/02/1989
Thẻ căn cước: 060******976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184242 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/02/2029
191 Họ tên: Nguyễn Ký Chương
Ngày sinh: 27/11/1978
Thẻ căn cước: 080******328
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184241 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) III 28/02/2029
192 Họ tên: Nguyễn Văn Đại
Ngày sinh: 11/07/1988
Thẻ căn cước: 038******846
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng cầu đường Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184240 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/02/2029
HCM-00184240 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/02/2029
193 Họ tên: Lê Tuấn Anh
Ngày sinh: 21/12/1980
Thẻ căn cước: 026******383
Trình độ chuyên môn: ThS, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184239 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
194 Họ tên: Phạm Lê Tiến
Ngày sinh: 27/09/1982
Thẻ căn cước: 001******722
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184238 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
195 Họ tên: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày sinh: 04/09/1993
Thẻ căn cước: 001******993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184237 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
196 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 15/10/1982
Thẻ căn cước: 038******772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184236 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
197 Họ tên: Nguyễn Đình Toản
Ngày sinh: 20/06/1987
CMND: 183***765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184235 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
198 Họ tên: Trịnh Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 23/12/1982
Thẻ căn cước: 031******062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184234 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 20/02/2029
199 Họ tên: Nguyễn Việt Dũng
Ngày sinh: 03/07/1987
Thẻ căn cước: 042******786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184233 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
200 Họ tên: Khổng Trường Thành
Ngày sinh: 16/08/1982
Thẻ căn cước: 026******646
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư tin học xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184232 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn