Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: TRỊNH HOÀI ĐỨC
Ngày sinh: 04/12/1984
Thẻ căn cước: 096******599
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00162009 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/01/2028
182 Họ tên: VŨ TRƯỜNG SƠN
Ngày sinh: 05/08/1969
Thẻ căn cước: 096******742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng (trắc địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00162008 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 12/01/2028
183 Họ tên: NGUYỄN VĂN TÙNG
Ngày sinh: 16/10/1980
Thẻ căn cước: 096******118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00162007 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 12/01/2028
CAM-00162007 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 12/01/2028
184 Họ tên: NGÔ THÁI AN
Ngày sinh: 13/12/1997
Thẻ căn cước: 096******278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAM-00162006 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 12/01/2028
CAM-00162006 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 12/01/2028
185 Họ tên: Nguyễn Xuân Vĩ
Ngày sinh: 16/07/1981
Thẻ căn cước: 077******560
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161963 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 16/01/2028
HCM-00161963 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
186 Họ tên: Phạm Minh Cẩn
Ngày sinh: 26/11/1988
Thẻ căn cước: 072******514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161962 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 16/01/2028
187 Họ tên: Võ Minh Quang
Ngày sinh: 10/04/1992
Thẻ căn cước: 089******239
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161961 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
188 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26/06/1976
CMND: 025***568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161960 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 16/01/2028
HCM-00161960 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 16/01/2028
189 Họ tên: Võ Thanh Phong
Ngày sinh: 18/12/1977
Thẻ căn cước: 060******925
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161959 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 16/01/2028
190 Họ tên: Đỗ Trọng Khải
Ngày sinh: 20/03/1990
Thẻ căn cước: 052******696
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161958 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 16/01/2028
HCM-00161958 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
191 Họ tên: Nguyễn Văn Nể
Ngày sinh: 10/02/1993
Thẻ căn cước: 060******401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161957 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 16/01/2028
HCM-00161957 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
192 Họ tên: Bùi Ngọc Long
Ngày sinh: 10/06/1975
Thẻ căn cước: 060******012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161956 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 16/01/2028
HCM-00161956 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
193 Họ tên: Trần Văn Cư
Ngày sinh: 20/12/1990
CMND: 215***000
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161955 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
194 Họ tên: Nguyễn Thành Long
Ngày sinh: 17/03/1993
Thẻ căn cước: 052******101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161954 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
195 Họ tên: Phan Thi
Ngày sinh: 20/10/1995
CMND: 341***222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161953 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
196 Họ tên: Trần Phạm Hưng Phú
Ngày sinh: 01/01/1983
Thẻ căn cước: 052******415
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161952 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 16/01/2028
HCM-00161952 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
197 Họ tên: Lê Hiệu Phong
Ngày sinh: 15/03/1994
Thẻ căn cước: 054******588
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161951 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
HCM-00161951 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
198 Họ tên: Lê Trường Hải
Ngày sinh: 21/08/1981
Thẻ căn cước: 074******491
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Điện Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161950 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
199 Họ tên: Nguyễn Trường Thọ
Ngày sinh: 01/08/1994
Thẻ căn cước: 091******441
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161949 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 16/01/2028
200 Họ tên: Dương Đình Huy
Ngày sinh: 12/02/1989
Thẻ căn cước: 049******251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00161948 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 16/01/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn