Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày sinh: 25/07/1979
Thẻ căn cước: 027079000300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ; Thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140613 Quản lý dự án II 21/04/2027
182 Họ tên: Đỗ Việt Thắng
Ngày sinh: 12/03/1984
Thẻ căn cước: 035084000199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu dường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140612 Quản lý dự án II 21/04/2027
CTN-00140612 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
183 Họ tên: Đỗ Quang Tuân
Ngày sinh: 13/04/1984
Thẻ căn cước: 034084006505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140611 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
184 Họ tên: Đỗ Văn Thăng
Ngày sinh: 02/11/1991
Thẻ căn cước: 035091013291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140610 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
185 Họ tên: Nguyễn Thành Đại
Ngày sinh: 02/03/1986
Thẻ căn cước: 036086004425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140609 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
186 Họ tên: Trương Đình Thiện
Ngày sinh: 02/08/1986
Thẻ căn cước: 026086005540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140608 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140608 Quản lý dự án II 21/04/2027
187 Họ tên: Phùng Văn Thắng
Ngày sinh: 13/12/1993
Thẻ căn cước: 001093015088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140607 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
CTN-00140607 Quản lý dự án III 21/04/2027
188 Họ tên: Nguyễn Song Phi
Ngày sinh: 29/01/1979
Thẻ căn cước: 001079009151
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140606 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140606 Quản lý dự án II 21/04/2027
189 Họ tên: Nguyễn Văn Nhưng
Ngày sinh: 23/08/1988
Thẻ căn cước: 024088000912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CN kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140605 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
CTN-00140605 Quản lý dự án III 21/04/2027
190 Họ tên: Nguyễn Hữu Khoa
Ngày sinh: 22/06/1986
Thẻ căn cước: 026086001610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140604 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140604 Quản lý dự án II 21/04/2027
191 Họ tên: Lê Văn Hiển
Ngày sinh: 19/07/1992
CMND: 163194558
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140603 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
192 Họ tên: Nguyễn Quang Định
Ngày sinh: 01/05/1961
Thẻ căn cước: 026061001610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140602 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
193 Họ tên: Vũ Trung Đức
Ngày sinh: 10/11/1996
Thẻ căn cước: 001096009968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140601 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
CTN-00140601 Định giá xây dựng III 21/04/2027
194 Họ tên: Bùi Quốc Anh
Ngày sinh: 17/07/1990
Thẻ căn cước: 044090003645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140600 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
195 Họ tên: Nguyễn Viết Tuân
Ngày sinh: 16/10/1990
Thẻ căn cước: 001090019675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140599 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
196 Họ tên: Đinh Văn Bảo
Ngày sinh: 11/03/1991
Thẻ căn cước: 027091002234
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140598 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
197 Họ tên: Trần Văn Hiền
Ngày sinh: 18/02/1988
Thẻ căn cước: 024088010407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140597 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
198 Họ tên: Trương Đức Hãnh
Ngày sinh: 21/03/1986
CMND: 125145678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140596 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
199 Họ tên: Trần Lê Nguyên
Ngày sinh: 05/12/1983
Thẻ căn cước: 024083002323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140595 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
200 Họ tên: Vũ Văn Dưỡng
Ngày sinh: 15/07/1992
Thẻ căn cước: 036092022546
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140594 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn