Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Hoàng Sỹ Thanh
Ngày sinh: 16/07/1995
Thẻ căn cước: 030******473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153878 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
HTV-00153878 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/09/2027
182 Họ tên: Nguyễn Chí Quang
Ngày sinh: 10/06/1981
Thẻ căn cước: 001******109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi ngành Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153877 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/09/2027
183 Họ tên: Đỗ Đình Khái
Ngày sinh: 19/04/1979
CMND: 017***204
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy – ngành Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153876 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/09/2027
HTV-00153876 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
184 Họ tên: Trần Văn Duyến
Ngày sinh: 13/09/1982
CMND: 151***222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Năng lượng ngành Kỹ thuật nhiệt – Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153875 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
HTV-00153875 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/09/2027
185 Họ tên: Vũ Thị Quế Anh
Ngày sinh: 28/04/1991
Thẻ căn cước: 036******792
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153874 Định giá xây dựng III 20/09/2027
186 Họ tên: Vũ Trần Hoàng
Ngày sinh: 28/03/1984
Hộ chiếu: C88**185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153873 Định giá xây dựng III 20/09/2027
187 Họ tên: Nguyễn Văn Trà
Ngày sinh: 03/06/1985
Thẻ căn cước: 083******918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153872 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/09/2027
HTV-00153872 Định giá xây dựng III 20/09/2027
188 Họ tên: Trần Văn Mến
Ngày sinh: 01/01/1976
Thẻ căn cước: 091******158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153871 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/09/2027
HTV-00153871 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/09/2027
189 Họ tên: Trần Văn Trình
Ngày sinh: 15/10/1975
Thẻ căn cước: 036******078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153870 Định giá xây dựng III 20/09/2027
190 Họ tên: Vũ Ngọc Linh
Ngày sinh: 10/04/1995
CMND: 145***214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153869 Thiết kế kết cấu công trình II 20/09/2027
191 Họ tên: Vũ Ngọc Tú
Ngày sinh: 24/01/1995
Thẻ căn cước: 001******970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153868 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
192 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 10/08/1995
Thẻ căn cước: 038******903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153867 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
193 Họ tên: Ngô Thị Nhung
Ngày sinh: 12/02/1994
Thẻ căn cước: 033******985
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153866 Định giá xây dựng III 20/09/2027
194 Họ tên: Lê Xuân Hải
Ngày sinh: 18/09/1993
CMND: 031***484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153865 Thiết kế kết cấu công trình II 20/09/2027
195 Họ tên: Nguyễn Hữu Khải
Ngày sinh: 27/11/1995
Thẻ căn cước: 030******517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153864 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/09/2027
196 Họ tên: Hoàng Quang Khải
Ngày sinh: 07/06/1995
Thẻ căn cước: 036******360
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00153863 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 20/09/2027
197 Họ tên: TRƯƠNG AN BÌNH
Ngày sinh: 06/05/1987
CMND: 351***316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00153777 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng III 13/09/2027
ANG-00153777 Định giá xây dựng III 13/09/2027
198 Họ tên: VÕ THANH SƠN
Ngày sinh: 18/02/1974
Thẻ căn cước: 089******098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00153776 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 13/09/2027
199 Họ tên: NGUYỄN VĂN CHUNG
Ngày sinh: 10/12/1990
Thẻ căn cước: 089******363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00153775 Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 13/09/2027
200 Họ tên: Tạ Đình Huy
Ngày sinh: 21/02/1994
CMND: 241***894
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00153745 Dân dụng III 21/09/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn