Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Nguyễn Quốc Thắng
Ngày sinh: 24/10/1995
Thẻ căn cước: 049******283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174539 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
182 Họ tên: Nguyễn Đình Quốc
Ngày sinh: 05/08/1984
CMND: 205***373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện tử và Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174538 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
183 Họ tên: Trần Thanh Tiến
Ngày sinh: 16/08/1986
Thẻ căn cước: 045******275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174537 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
184 Họ tên: Dương Đình Khánh
Ngày sinh: 16/09/1994
Thẻ căn cước: 095******769
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Quy hoạch vùng và đô thị)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174536 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 22/09/2028
185 Họ tên: Hồ Hoàng Cương
Ngày sinh: 01/01/1990
Thẻ căn cước: 049******604
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174535 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 22/09/2028
HCM-00174535 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 22/09/2028
186 Họ tên: Lưu Văn Phú
Ngày sinh: 18/12/1998
Thẻ căn cước: 079******348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174534 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 22/09/2028
HCM-00174534 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 22/09/2028
187 Họ tên: Hồ Nhật Quang
Ngày sinh: 20/07/1997
Thẻ căn cước: 082******388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00174533 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 22/09/2028
HCM-00174533 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 22/09/2028
188 Họ tên: Ngô Đăng Khoa
Ngày sinh: 16/11/1996
Thẻ căn cước: 082******150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00174527 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 20/09/2028
189 Họ tên: Đào Xuân Ngọc
Ngày sinh: 10/10/1980
Thẻ căn cước: 026******709
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00174512 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình DD&CN III 22/09/2028
CAB-00174512 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 22/09/2028
190 Họ tên: Nguyễn Quốc Chương
Ngày sinh: 31/12/1969
Thẻ căn cước: 079******344
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174497 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình II 05/09/2028
THX-00174497 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
191 Họ tên: Mai Kế Nghiệp
Ngày sinh: 20/02/1986
Thẻ căn cước: 083******620
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174496 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174496 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 05/09/2028
192 Họ tên: Lưu Khánh Huy
Ngày sinh: 30/09/1994
Thẻ căn cước: 079******269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174495 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174495 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
193 Họ tên: Lê Quang Tiến
Ngày sinh: 28/02/1994
Thẻ căn cước: 075******282
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174494 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình II 05/09/2028
THX-00174494 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
194 Họ tên: Lê Anh Tiến
Ngày sinh: 13/08/1993
Thẻ căn cước: 077******883
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174493 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174493 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
195 Họ tên: Đoàn Phương Đông
Ngày sinh: 21/07/1994
Thẻ căn cước: 083******439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174492 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174492 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
196 Họ tên: Bùi Minh Ngọc Trung
Ngày sinh: 20/01/1987
Thẻ căn cước: 052******809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174491 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174491 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
197 Họ tên: Trần Minh Hoàng
Ngày sinh: 14/12/1988
Thẻ căn cước: 087******294
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174490 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
THX-00174490 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/09/2028
198 Họ tên: Vi Thị Mỹ Tuyền
Ngày sinh: 03/02/1984
Thẻ căn cước: 054******578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174489 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình II 05/09/2028
THX-00174489 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
199 Họ tên: Trần Ngọc Duy
Ngày sinh: 21/01/1991
Thẻ căn cước: 052******735
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174488 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình III 05/09/2028
THX-00174488 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/09/2028
200 Họ tên: Phan La Thanh Phương
Ngày sinh: 02/09/1977
Thẻ căn cước: 058******484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00174487 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình II 05/09/2028
THX-00174487 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn