Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Huỳnh Ngọc Khoa
Ngày sinh: 03/01/1981
CMND: 201466548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120943 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/07/2026
CTN-00120943 Quản lý dự án II 15/07/2026
182 Họ tên: Nguyễn Đức Tuấn
Ngày sinh: 15/03/1983
Thẻ căn cước: 001083001473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120942 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
CTN-00120942 Quản lý dự án II 15/07/2026
183 Họ tên: Trịnh Thị Hường
Ngày sinh: 20/07/1994
CMND: 173258153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120941 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 15/07/2026
CTN-00120941 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 15/07/2026
184 Họ tên: Cao Thị Giang
Ngày sinh: 06/01/1995
CMND: 145704868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120940 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 15/07/2026
CTN-00120940 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 15/07/2026
185 Họ tên: Phạm Xuân Long
Ngày sinh: 21/10/1984
CMND: 151456867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120939 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
CTN-00120939 Định giá xây dựng II 15/07/2026
186 Họ tên: Lê Văn Chinh
Ngày sinh: 16/05/1987
CMND: 241502077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00120904 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/07/2026
187 Họ tên: Lê Văn Khánh
Ngày sinh: 21/08/1979
CMND: 233022924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00120903 Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 14/07/2026
DAL-00120903 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 14/07/2026
188 Họ tên: Phan Văn Phong
Ngày sinh: 29/08/1992
CMND: 241330390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00120902 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/07/2026
DAL-00120902 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/07/2026
189 Họ tên: Phạm Tuân
Ngày sinh: 25/06/1988
CMND: 240842721
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00120901 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 14/07/2026
190 Họ tên: TÔ TRANG NHÃ
Ngày sinh: 28/01/1990
CMND: 365908499
Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00120900 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng. III 13/07/2026
191 Họ tên: ĐẶNG QUỐC KHÁNH
Ngày sinh: 30/04/1994
CMND: 365931362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00120899 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III 13/07/2026
192 Họ tên: NGUYỄN THANH TÂN
Ngày sinh: 03/05/1995
CMND: 371704183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00120898 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III 13/07/2026
193 Họ tên: NGUYỄN VIỆT ANH TRINH
Ngày sinh: 05/08/1995
CMND: 366123082
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00120897 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng. III 13/07/2026
SOT-00120897 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng. III 13/07/2026
194 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 20/02/1987
Thẻ căn cước: 038087015222
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120896 Định giá xây dựng III 13/07/2026
195 Họ tên: Nguyễn Xuân Giang
Ngày sinh: 12/12/1980
CMND: 100741979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông - Cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120895 Quản lý dự án II 13/07/2026
196 Họ tên: Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 18/02/1996
Thẻ căn cước: 079096009374
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120894 Quản lý dự án III 13/07/2026
197 Họ tên: Nguyễn Ngọc Chung
Ngày sinh: 06/02/1984
Thẻ căn cước: 014084000097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120893 Định giá xây dựng III 13/07/2026
198 Họ tên: Ngô Đức Chiến
Ngày sinh: 20/02/1990
CMND: 125425993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120892 Định giá xây dựng III 13/07/2026
KTE-00120892 Quản lý dự án III 13/07/2026
199 Họ tên: Trần Quốc Toản
Ngày sinh: 06/04/1991
CMND: 215146453
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120891 Định giá xây dựng III 13/07/2026
200 Họ tên: Trần Thị Thu
Ngày sinh: 27/07/1982
Thẻ căn cước: 040182000278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00120890 Định giá xây dựng II 13/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn