Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Khuất Kiều Trang
Ngày sinh: 19/07/1988
CMND: 112277410
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105267 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 12/10/2025
182 Họ tên: Nguyễn ĐÌnh Như
Ngày sinh: 20/02/1994
CMND: 173923341
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105266 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
183 Họ tên: Lê Thị Tuyến
Ngày sinh: 26/09/1993
CMND: 045192940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105265 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 12/10/2025
184 Họ tên: Đặng Công Anh
Ngày sinh: 11/12/1994
CMND: 152025180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105264 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
185 Họ tên: Nguyễn Tiến Hòa
Ngày sinh: 09/12/1978
Thẻ căn cước: 001078004850
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường - ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105263 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 12/10/2025
186 Họ tên: Dương Thanh Xuân
Ngày sinh: 26/01/1993
CMND: 163252427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105262 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 12/10/2025
187 Họ tên: Trần Văn Thắng
Ngày sinh: 20/09/1987
Thẻ căn cước: 031087001453
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105261 Khảo sát địa hình II 12/10/2025
188 Họ tên: Phạm Tuấn Dũng
Ngày sinh: 20/03/1978
CMND: 300954738
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00105256 Kết cấu dân dụng và công nghiệp II 08/10/2025
LOA-00105256 Định giá xây dựng II 08/10/2025
189 Họ tên: Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 24/10/1974
CMND: 024783634
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105228 Định giá xây dựng III 09/10/2025
190 Họ tên: Đặng Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 21/02/1984
CMND: 276099155
Trình độ chuyên môn: KS KT Tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105227 Định giá xây dựng III 09/10/2025
191 Họ tên: Trương Thư Khoa
Ngày sinh: 04/11/1992
Thẻ căn cước: 049092000084
Trình độ chuyên môn: CĐ CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00105226 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông : Đường bộ III 09/10/2025
192 Họ tên: Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 20/12/1978
CMND: 221322748
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105220 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 09/10/2025
193 Họ tên: Đặng Ngọc Hiệp
Ngày sinh: 13/03/1993
CMND: 221353325
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105219 Khảo sát Địa chất công trình III 09/10/2025
194 Họ tên: Võ Ngọc Vũ
Ngày sinh: 10/08/1984
CMND: 221113292
Trình độ chuyên môn: CĐ XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105218 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 09/10/2025
195 Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt Cang
Ngày sinh: 09/11/1984
CMND: 221138425
Trình độ chuyên môn: KS trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105217 Khảo sát Địa hình II 09/10/2025
196 Họ tên: Trần Thị Yến
Ngày sinh: 25/01/1993
CMND: 221351313
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105216 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 09/10/2025
197 Họ tên: Nguyễn Văn Thội
Ngày sinh: 07/09/1984
CMND: 221124612
Trình độ chuyên môn: Trung cấp trắc địa - địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105215 Khảo sát Địa hình III 09/10/2025
198 Họ tên: Nguyễn Tri Thức
Ngày sinh: 18/05/1992
CMND: 221329754
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105214 Định giá xây dựng III 09/10/2025
199 Họ tên: Nguyễn Thông Minh Tú
Ngày sinh: 29/10/1980
CMND: 221057281
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105213 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/10/2025
200 Họ tên: Nguyễn Thành Trí
Ngày sinh: 01/09/1991
CMND: 221293291
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105212 Khảo sát Địa chất công trình III 09/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn