Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21361 Họ tên: Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 29/01/1994
CMND: 152***577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130787 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 20/01/2027
21362 Họ tên: Nguyễn Quốc Trưởng
Ngày sinh: 13/03/1992
CMND: 163***674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130786 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 20/01/2027
21363 Họ tên: Nguyễn Văn Tường
Ngày sinh: 14/11/1988
Thẻ căn cước: 001******921
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130785 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
21364 Họ tên: Nguyễn Khắc Khuê
Ngày sinh: 25/04/1987
Thẻ căn cước: 001******185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130784 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/01/2027
21365 Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh: 08/09/1993
CMND: 012***856
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130783 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
21366 Họ tên: Lê Hữu Giang
Ngày sinh: 05/05/1958
Thẻ căn cước: 033******654
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – ngành Thi công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130782 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
21367 Họ tên: Nguyễn Văn Đàn
Ngày sinh: 10/10/1983
Thẻ căn cước: 001******734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130781 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
21368 Họ tên: Nguyễn Hoành
Ngày sinh: 24/01/1979
Thẻ căn cước: 042******441
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130780 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 20/01/2027
21369 Họ tên: Phạm Linh Huyền
Ngày sinh: 28/03/1978
CMND: 011***490
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130779 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 20/01/2027
21370 Họ tên: Phạm Việt Linh
Ngày sinh: 05/12/1987
CMND: 125***259
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130778 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 20/01/2027
21371 Họ tên: Phạm Văn Điện
Ngày sinh: 28/12/1990
Thẻ căn cước: 030******163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130777 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
21372 Họ tên: Phùng Đình Tùng
Ngày sinh: 10/03/1980
Thẻ căn cước: 017******021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường bộ - ngành Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130776 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
21373 Họ tên: Trịnh Ngọc Hà
Ngày sinh: 19/04/1985
Thẻ căn cước: 014******080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130775 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
21374 Họ tên: Phan Sỹ Vinh
Ngày sinh: 25/08/1987
Thẻ căn cước: 037******708
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130774 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
21375 Họ tên: Lê Đình Khang
Ngày sinh: 05/05/1986
Thẻ căn cước: 038******168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130773 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
HTV-00130773 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/05/2027
21376 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 21/07/1987
Thẻ căn cước: 017******632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130772 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước II 20/01/2027
HTV-00130772 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/07/2027
21377 Họ tên: Vũ Thị Thu Hà
Ngày sinh: 19/03/1992
CMND: 163***659
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130771 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130771 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
21378 Họ tên: Cao Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 17/02/1988
Thẻ căn cước: 036******065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130770 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130770 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
21379 Họ tên: Trần Xuân Phương
Ngày sinh: 21/05/1992
CMND: 163***434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130769 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130769 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
21380 Họ tên: Nguyễn Quang Việt
Ngày sinh: 15/11/1991
Thẻ căn cước: 001******544
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130768 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130768 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn