Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21361 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 04/06/1958
CMND: 022266336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp Thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098584 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098584 Thiết kế Cấp thoát nước II 28/07/2025
21362 Họ tên: Nguyễn Hữu Tùng
Ngày sinh: 15/07/1989
Thẻ căn cước: 030089004490
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098583 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21363 Họ tên: Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 10/05/1964
CMND: 334428202
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098582 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
THX-00098582 Thiết kế Công trình Giao thông II 28/07/2025
21364 Họ tên: Nguyễn Đặng Hàn Huy
Ngày sinh: 25/10/1980
CMND: 281029566
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098581 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098581 Giám sát công trình NN&PTNT II 28/07/2025
21365 Họ tên: Trần Hồng Sơn
Ngày sinh: 31/01/1984
CMND: 012667988
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098580 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 28/07/2025
21366 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 28/04/1989
CMND: 121918805
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098579 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21367 Họ tên: Nguyễn Văn Khoa
Ngày sinh: 11/02/1982
Thẻ căn cước: 034082001804
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098578 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21368 Họ tên: Lê An
Ngày sinh: 07/11/1981
Thẻ căn cước: 022081003431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098577 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21369 Họ tên: Vũ Trung Kiên
Ngày sinh: 06/04/1970
CMND: 142743350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098576 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21370 Họ tên: Vũ Tiến Dũng
Ngày sinh: 27/11/1973
Thẻ căn cước: 001073005454
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098575 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
THX-00098575 Thiết kế Công trình Giao thông III 28/07/2025
21371 Họ tên: Trần Thanh Vang
Ngày sinh: 01/01/1981
CMND: 331894986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098574 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21372 Họ tên: Võ Tấn Phong
Ngày sinh: 17/07/1976
CMND: 334060509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098573 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
THX-00098573 Thiết kế Công trình Giao thông II 28/07/2025
21373 Họ tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 04/10/1990
CMND: 212255221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098572 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
21374 Họ tên: Phạm Văn Lực
Ngày sinh: 01/09/1978
Hộ chiếu: C0153468
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098571 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 28/07/2025
21375 Họ tên: Nguyễn Trần Huy Kha
Ngày sinh: 17/07/1987
CMND: 212554514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098570 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21376 Họ tên: Nguyễn Thanh An
Ngày sinh: 17/02/1986
CMND: 212722424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098569 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 28/07/2025
21377 Họ tên: Nguyễn Nam Toàn
Ngày sinh: 04/03/1977
CMND: 212044985
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098568 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21378 Họ tên: Nguyễn Hoài Vũ
Ngày sinh: 30/09/1978
CMND: 320965481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098567 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
THX-00098567 Thiết kế Công trình Giao thông II 28/07/2025
21379 Họ tên: Lê Văn Ngọc
Ngày sinh: 07/11/1985
CMND: 212207928
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098566 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21380 Họ tên: Dương Văn Huy
Ngày sinh: 20/10/1990
CMND: 212311157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098565 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn