Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21361 Họ tên: Hồ Trần Hải Đăng
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 361657006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077401 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21362 Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 20/12/1976
CMND: 025649848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077400 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21363 Họ tên: Nguyễn Văn Lịch
Ngày sinh: 12/06/1974
CMND: 025254019
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077399 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21364 Họ tên: Lê Thế Sỹ
Ngày sinh: 25/10/1972
CMND: 022754810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077398 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21365 Họ tên: Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 06/09/1969
Thẻ căn cước: 072069001835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077397 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21366 Họ tên: Lý Ngọc Khánh
Ngày sinh: 01/09/1962
CMND: 023090183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077396 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21367 Họ tên: Phạm Văn Bậu
Ngày sinh: 10/11/1965
Thẻ căn cước: 079065000876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077395 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21368 Họ tên: Nguyễn Xuân Hòa
Ngày sinh: 27/03/1961
CMND: 280616452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077394 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21369 Họ tên: Biện Văn Hòa
Ngày sinh: 28/08/1974
CMND: 025875199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077393 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077393 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
21370 Họ tên: Dương Hồng Hải
Ngày sinh: 10/03/1977
Thẻ căn cước: 072077002079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077392 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077392 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21371 Họ tên: Lê Ngọc Đại
Ngày sinh: 02/08/1973
Thẻ căn cước: 046073000424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077391 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21372 Họ tên: Nguyễn Chí Dũng
Ngày sinh: 16/06/1977
CMND: 024861644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077390 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21373 Họ tên: Nguyễn Thế Vinh
Ngày sinh: 25/02/1980
Thẻ căn cước: 089080000105
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077389 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21374 Họ tên: Đoàn Xuân Trường Sơn
Ngày sinh: 19/02/1985
CMND: 225272339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077388 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077388 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21375 Họ tên: Nguyễn VĂn Trình
Ngày sinh: 12/11/1981
Thẻ căn cước: 044081000134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077387 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077387 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21376 Họ tên: Bùi Hoài Nam
Ngày sinh: 12/04/1978
CMND: 024247402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077386 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077386 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21377 Họ tên: Nguyễn Hải Hưng
Ngày sinh: 12/11/1978
CMND: 023164795
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077385 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077385 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21378 Họ tên: Nguyễn Kim Bảo
Ngày sinh: 04/08/1990
CMND: 225422064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077384 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21379 Họ tên: Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 22/11/1983
CMND: 025214139
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077383 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077383 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
21380 Họ tên: Huỳnh Ngọc Phát
Ngày sinh: 28/06/1985
CMND: 205129406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077382 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn