Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21361 Họ tên: Tạ Quốc Hùng
Ngày sinh: 19/01/1986
CMND: 271695870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052371 Khảo sát địa hình I 15/03/2024
21362 Họ tên: Đoàn Quốc Vương
Ngày sinh: 08/05/1984
CMND: 024857949
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052370 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
21363 Họ tên: Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 30/10/1983
Thẻ căn cước: 060083000145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052369 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21364 Họ tên: Huỳnh Thế An
Ngày sinh: 20/09/1986
CMND: 024256547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052368 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21365 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày sinh: 12/02/1989
CMND: 215121907
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052367 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21366 Họ tên: Phùng Thị Châu Bình
Ngày sinh: 13/04/1985
Thẻ căn cước: 051185000192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước - môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052366 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
21367 Họ tên: Trần Đỗ Hoài Thương
Ngày sinh: 13/10/1979
Thẻ căn cước: 079179003028
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052365 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21368 Họ tên: Nguyễn Trường Vinh
Ngày sinh: 15/05/1984
CMND: 311788059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052364 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21369 Họ tên: Trương Quốc Bảo
Ngày sinh: 27/08/1987
CMND: 024139046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052363 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21370 Họ tên: Đoàn Minh Thường
Ngày sinh: 27/09/1971
CMND: 024525951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052362 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052362 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21371 Họ tên: Nguyễn Thành Nghi
Ngày sinh: 15/04/1972
CMND: 334642918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052361 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052361 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21372 Họ tên: Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 06/12/1977
CMND: 025954660
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052360 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21373 Họ tên: Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 09/10/1978
CMND: 023121370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052359 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052359 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 16/04/2024
21374 Họ tên: Huỳnh Quốc Phong
Ngày sinh: 04/03/1979
CMND: 331635754
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052358 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052358 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/03/2024
21375 Họ tên: Lý Đông Phương
Ngày sinh: 08/01/1974
CMND: 024555135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052357 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
BXD-00052357 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21376 Họ tên: Bùi Anh Tuấn
Ngày sinh: 06/05/1986
CMND: 280878572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052356 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00052356 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21377 Họ tên: Ngô Bằng Giang
Ngày sinh: 01/01/1976
CMND: 211850865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052355 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21378 Họ tên: Nguyễn Hữu Mẫu
Ngày sinh: 24/08/1988
CMND: 221160796
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052354 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21379 Họ tên: Đinh Hương Thịnh
Ngày sinh: 18/09/1963
CMND: 020283204
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052353 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052353 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21380 Họ tên: Bùi Duy Minh Đức
Ngày sinh: 18/10/1980
Thẻ căn cước: 048080000036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052352 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn