Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21601 Họ tên: Nguyễn Chánh Khiêm
Ngày sinh: 03/02/1992
CMND: 215195577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101618 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 31/08/2025
21602 Họ tên: Lê Song Hào
Ngày sinh: 04/10/1991
Thẻ căn cước: 044091001563
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Quy hoạch vùng và Đô thị)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101617 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 31/08/2025
21603 Họ tên: Trần Bá Thành
Ngày sinh: 11/11/1993
CMND: 362361673
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101616 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
HCM-00101616 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21604 Họ tên: Lê Bá Chiến
Ngày sinh: 03/03/1987
CMND: 201820605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101615 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
21605 Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 10/01/1988
CMND: 331620467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101614 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 31/08/2025
HCM-00101614 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21606 Họ tên: Nguyễn Đình Thanh
Ngày sinh: 20/01/1983
CMND: 183384418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101613 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
21607 Họ tên: Trần Văn Thức
Ngày sinh: 30/10/1991
CMND: 212560942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101612 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
HCM-00101612 Định giá xây dựng III 31/08/2025
21608 Họ tên: Thạch Xuân Chone
Ngày sinh: 03/08/1989
CMND: 334408330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101611 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
HCM-00101611 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21609 Họ tên: Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 12/12/1992
CMND: 215188787
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101610 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21610 Họ tên: Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 26/08/1986
Thẻ căn cước: 038086000974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101609 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/08/2025
21611 Họ tên: Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 15/08/1975
Thẻ căn cước: 080075000316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101608 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng II 31/08/2025
HCM-00101608 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình công nghiệp III 31/08/2025
21612 Họ tên: Võ Văn Lành
Ngày sinh: 06/10/1977
CMND: 220953164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101607 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
21613 Họ tên: Nguyễn Thành Đạt
Ngày sinh: 23/01/1991
CMND: 271918608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101606 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21614 Họ tên: Nguyễn Tấn Huy
Ngày sinh: 03/01/1988
Thẻ căn cước: 052088000035
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101605 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21615 Họ tên: Đào Tăng Hiệp
Ngày sinh: 04/04/1986
CMND: 215018868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101604 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
HCM-00101604 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21616 Họ tên: Nguyễn Văn Tịch
Ngày sinh: 10/05/1984
Thẻ căn cước: 035084003877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101603 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
HCM-00101603 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp III 05/11/2025
21617 Họ tên: Lê Đoàn Hữu Nhân
Ngày sinh: 15/12/1984
Thẻ căn cước: 079084012274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101602 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
HCM-00101602 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
21618 Họ tên: Trần Công Thi
Ngày sinh: 21/11/1986
CMND: 212223155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Vật liệu xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101601 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21619 Họ tên: Lê Thể Tuấn
Ngày sinh: 08/12/1989
CMND: 215050316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101600 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
21620 Họ tên: Mai Hùng Long
Ngày sinh: 10/06/1987
CMND: 191627189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101599 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn