Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21781 Họ tên: Phạm Thanh Quang
Ngày sinh: 25/12/1983
CMND: 334171082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051951 Thiết kế Cơ - điện công trình I 15/03/2024
21782 Họ tên: Phùng Nhật Quốc
Ngày sinh: 10/12/1980
CMND: 320991698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051950 Thiết kế Cơ - điện công trình I 15/03/2024
21783 Họ tên: Lý Quí Cường
Ngày sinh: 04/03/1976
CMND: 024861222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051949 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21784 Họ tên: Trần Hoàng Anh
Ngày sinh: 02/04/1978
Thẻ căn cước: 096078000024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051948 Thiết kế Cơ - điện công trình I 15/03/2024
21785 Họ tên: Nguyễn Đình Tân
Ngày sinh: 07/02/1974
CMND: 022870283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051947 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051947 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21786 Họ tên: Phạm Hoàng Cương
Ngày sinh: 03/03/1977
CMND: 025628184
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051946 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
BXD-00051946 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21787 Họ tên: Lương Bá Trúc
Ngày sinh: 05/09/1971
CMND: 023621734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051945 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21788 Họ tên: Thái Đức
Ngày sinh: 15/06/1979
CMND: 026073957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051944 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21789 Họ tên: Nguyễn Đình Minh Vương
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 049078000193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051943 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21790 Họ tên: Vũ Huy An
Ngày sinh: 03/09/1976
CMND: 025164570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051942 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051942 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
21791 Họ tên: Ngô Minh Toàn
Ngày sinh: 27/02/1982
CMND: 145026878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051941 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21792 Họ tên: Dương Công Đức
Ngày sinh: 20/02/1980
Thẻ căn cước: 052080000020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051940 Định giá xây dựng I 15/03/2024
BXD-00051940 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21793 Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Diễm
Ngày sinh: 03/10/1980
Thẻ căn cước: 083180000203
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051939 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21794 Họ tên: Nguyễn Quang Khởi
Ngày sinh: 15/10/1961
CMND: 220823854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051938 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21795 Họ tên: Huỳnh Hoài Nhật
Ngày sinh: 15/10/1978
Thẻ căn cước: 056078000112
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051937 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051937 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21796 Họ tên: Lê Văn Tường
Ngày sinh: 10/04/1979
CMND: 025533554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051936 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21797 Họ tên: Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 27/01/1953
CMND: 020109171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051935 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21798 Họ tên: Nguyễn Phong Khánh
Ngày sinh: 01/09/1974
CMND: 273563016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051934 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21799 Họ tên: Đào Xuân Thủy
Ngày sinh: 20/06/1980
CMND: 023559961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (Điện - Điện tử)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051933 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
HCM-00051933 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp III 16/01/2025
21800 Họ tên: Nguyễn Bình Tiến
Ngày sinh: 01/07/1987
CMND: 025807301
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và đường sân bay
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051932 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn