Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21781 Họ tên: Hồ Kim Cường
Ngày sinh: 01/10/1991
CMND: 187010666
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083420 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083420 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21782 Họ tên: Nguyễn Văn Lung
Ngày sinh: 26/06/1976
CMND: 024950431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083419 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
21783 Họ tên: Phan Văn Quang
Ngày sinh: 15/01/1988
CMND: 215097875
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083418 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
BDG-00083418 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/07/2025
21784 Họ tên: Hoàng Xuân Hòa
Ngày sinh: 15/08/1989
CMND: 280903512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083417 Định giá xây dựng III 14/01/2025
BDG-00083417 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 19/10/2025
21785 Họ tên: Lê Hoàng Anh
Ngày sinh: 01/02/1994
CMND: 173796926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083416 Thiết kế xây dựng công trình công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) III 14/01/2025
BDG-00083416 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 14/01/2025
21786 Họ tên: Võ Long Triều
Ngày sinh: 24/09/1993
CMND: 281116336
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083415 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21787 Họ tên: Lê Quang Khải
Ngày sinh: 17/06/1992
CMND: 187093466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083414 Định giá xây dựng III 14/01/2025
BDG-00083414 Định giá xây dựng II 13/08/2025
21788 Họ tên: Nguyễn Văn Bảo
Ngày sinh: 29/09/1987
CMND: 290843149
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083413 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083413 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21789 Họ tên: Đặng Nguyên Minh
Ngày sinh: 28/09/1993
Thẻ căn cước: 077093002304
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083412 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083412 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21790 Họ tên: Võ Hoàng Hảo
Ngày sinh: 14/08/1988
CMND: 271815812
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083411 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Tuyến cống thoát nước mưa) III 14/01/2025
BDG-00083411 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) III 14/01/2025
21791 Họ tên: Lương Công Dĩnh
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 221203278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083410 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21792 Họ tên: Nguyễn Thành Đạo
Ngày sinh: 28/09/1982
CMND: 281245091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083409 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
21793 Họ tên: Mai Minh Hiếu
Ngày sinh: 05/03/1985
CMND: 280845960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083408 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình (Đường dây - trạm biến áp) III 14/01/2025
BDG-00083408 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 14/01/2025
21794 Họ tên: Nguyễn Quang Thụy
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 280658073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083407 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
21795 Họ tên: Huỳnh Hoài Thắng
Ngày sinh: 15/01/1993
CMND: 352045861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083406 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (Dầu khí) III 14/01/2025
CAT-00083406 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước) III 14/01/2025
21796 Họ tên: Võ Thanh Nhả
Ngày sinh: 10/09/1994
CMND: 331747915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083405 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (Kè) III 14/01/2025
CAT-00083405 Giám sát CTXD công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ). III 30/10/2025
21797 Họ tên: Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 25/10/1993
CMND: 341688289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083404 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (Dầu khí) III 14/01/2025
CAT-00083404 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước) III 14/01/2025
21798 Họ tên: Nguyễn Thành Công Toại
Ngày sinh: 10/06/1993
Thẻ căn cước: 072093004440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083403 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (Dầu khí) III 14/01/2025
CAT-00083403 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước) III 14/01/2025
21799 Họ tên: Lê Hoàng Nam
Ngày sinh: 05/04/1979
CMND: 361794295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083402 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
CAT-00083402 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp phát triển nông thôn (Thủy lợi) III 14/01/2025
21800 Họ tên: Lê Văn Toàn
Ngày sinh: 19/06/1984
CMND: 371135767
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00083401 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
CAT-00083401 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn