Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21861 Họ tên: Huỳnh Duy Trọng Hiếu
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 024897431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051871 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21862 Họ tên: Trần Ngọc Điệp
Ngày sinh: 27/02/1978
CMND: 281321641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051870 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21863 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 21/11/1972
CMND: 024510816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051869 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21864 Họ tên: Châu Văn Lành
Ngày sinh: 19/09/1972
CMND: 300685614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051868 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21865 Họ tên: Huỳnh Minh Chí
Ngày sinh: 19/10/1978
CMND: 025037942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051867 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21866 Họ tên: Thái Hồng Triết
Ngày sinh: 15/07/1978
CMND: 025275649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051866 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21867 Họ tên: Nguyễn Đức An
Ngày sinh: 21/05/1976
CMND: 023090273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051865 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21868 Họ tên: Phạm Ngọc Thảo
Ngày sinh: 03/06/1978
CMND: 025010726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051864 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21869 Họ tên: Nguyễn Thế Trọng
Ngày sinh: 10/01/1978
CMND: 024658024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051863 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21870 Họ tên: Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 22/09/1977
CMND: 025021091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051862 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21871 Họ tên: Trần Quốc Thái
Ngày sinh: 28/11/1980
CMND: 191393475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051861 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21872 Họ tên: Lê Nguyễn Hồng Chân
Ngày sinh: 10/11/1982
CMND: 331261971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051860 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21873 Họ tên: Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 07/12/1962
CMND: 023183578
Trình độ chuyên môn: TS, Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051859 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00051859 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21874 Họ tên: Võ Tuấn Dũng
Ngày sinh: 18/05/1984
CMND: 191535988
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051858 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00051858 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21875 Họ tên: Phạm Thị Ngọc Uyên
Ngày sinh: 31/08/1974
CMND: 024939927
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051857 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
BXD-00051857 Thiết kế quy hoạch công trình I 15/03/2024
21876 Họ tên: Hồ Từ Vũ
Ngày sinh: 23/10/1981
CMND: 212150410
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051856 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21877 Họ tên: Tạ Kim Thúy An
Ngày sinh: 28/10/1984
CMND: 025542306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051855 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
BXD-00051855 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
21878 Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 30/11/1982
Thẻ căn cước: 001182020044
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051854 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
BXD-00051854 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
21879 Họ tên: Văn Phú Thái
Ngày sinh: 01/01/1973
CMND: 025394038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051853 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
BXD-00051853 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
21880 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thế
Ngày sinh: 03/05/1974
CMND: 025010973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051852 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn