Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21861 Họ tên: Lê Đình Hoàng
Ngày sinh: 02/05/1993
Thẻ căn cước: 038093009575
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083239 thiết kế Cơ điện công trình III 14/12/2024
21862 Họ tên: Bùi Quốc Đạt
Ngày sinh: 03/02/1981
CMND: 172226083
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ XD Công trình Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083238 Quản lý dự án II 14/12/2024
21863 Họ tên: Trịnh Văn Tấn
Ngày sinh: 28/08/1982
CMND: 172362955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083237 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 14/12/2024
THH-00083237 Khảo sát địa hình III 14/12/2024
21864 Họ tên: Nguyễn Đăng Hùng
Ngày sinh: 15/06/1986
Thẻ căn cước: 038086001165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083236 Quản lý dự án III 14/12/2024
THH-00083236 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 14/12/2024
21865 Họ tên: Lê Đình Thái
Ngày sinh: 19/09/1972
CMND: 171512406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083235 Quản lý dự án II 14/12/2024
21866 Họ tên: Trần Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 02/09/1984
CMND: 172014980
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083234 Quản lý dự án II 14/12/2024
THH-00083234 Định giá xây dựng III 18/06/2025
21867 Họ tên: Đinh Quang Hưng
Ngày sinh: 19/11/1979
CMND: 171645830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083233 Quản lý dự án II 14/12/2024
21868 Họ tên: Lê Công Long
Ngày sinh: 08/02/1971
CMND: 171530840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083232 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 14/12/2024
21869 Họ tên: Đặng Ngọc Hà
Ngày sinh: 28/08/1978
CMND: 171725085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083231 Quản lý dự án II 14/12/2024
21870 Họ tên: Lê Văn Chiểu
Ngày sinh: 05/04/1971
CMND: 172250780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083230 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/12/2024
21871 Họ tên: Lê Văn Minh
Ngày sinh: 26/01/1986
Thẻ căn cước: 038086005947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083229 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/12/2024
21872 Họ tên: Bù Viết Hoàng
Ngày sinh: 03/07/1983
CMND: 172410687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083228 Định giá xây dựng II 14/12/2024
21873 Họ tên: Đỗ Tất Ngọ
Ngày sinh: 10/03/1978
CMND: 171722993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083227 Định giá xây dựng II 14/12/2024
THH-00083227 Quản lý dự án II 21/02/2025
21874 Họ tên: Nguyễn Tiến Anh
Ngày sinh: 08/10/1994
CMND: 173847727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083226 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/12/2024
21875 Họ tên: Viên Đình Huấn
Ngày sinh: 05/07/1989
CMND: 173465480
Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083225 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 14/12/2024
21876 Họ tên: Lê Thị Phương Lan
Ngày sinh: 07/09/1980
Thẻ căn cước: 038180004135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00083224 Định giá xây dựng II 14/12/2024
THH-00083224 Quản lý dự án II 14/12/2024
21877 Họ tên: Nguyễn Duy Dự
Ngày sinh: 05/11/1986
CMND: 201532310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083223 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/01/2025
21878 Họ tên: Nguyễn KHắc Vũ
Ngày sinh: 08/08/1980
CMND: 321055299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083222 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
21879 Họ tên: Bùi Đình Quân
Ngày sinh: 30/04/1981
CMND: 151387852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083221 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
21880 Họ tên: Nguyễn Quang Vũ
Ngày sinh: 06/07/1992
Thẻ căn cước: 044092002632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083220 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn