Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21861 Họ tên: Thái Bá Hoàng
Ngày sinh: 01/06/1983
CMND: 025349654
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng (Kỹ thuật xây dựng công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076955 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/11/2024
HCM-00076955 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 11/11/2024
21862 Họ tên: Nguyễn Ngọc Doanh
Ngày sinh: 26/02/1985
CMND: 221107862
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Vật liệu xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076954 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 11/11/2024
21863 Họ tên: Hoàng Ngọc Khánh
Ngày sinh: 22/04/1991
Thẻ căn cước: 036091005525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076953 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/11/2024
21864 Họ tên: Nguyễn Tấn Cường
Ngày sinh: 23/05/1989
CMND: 261151386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076952 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/11/2024
HCM-00076952 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 11/11/2024
21865 Họ tên: Nguyễn Quốc Hải
Ngày sinh: 04/04/1989
CMND: 221243024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076951 Định giá xây dựng III 11/11/2024
21866 Họ tên: Phạm Sĩ
Ngày sinh: 10/11/1985
CMND: 211880642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076950 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/11/2024
HCM-00076950 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/11/2024
21867 Họ tên: Dương Văn Cường
Ngày sinh: 03/06/1992
CMND: 241189505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076949 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 11/11/2024
HCM-00076949 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/11/2024
21868 Họ tên: Phan Văn Ba
Ngày sinh: 20/03/1975
CMND: 206116744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076948 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 11/11/2024
21869 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 02/02/1982
CMND: 211741943
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076947 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 11/11/2024
21870 Họ tên: Vũ Cao Cường
Ngày sinh: 24/09/1977
Thẻ căn cước: 034077004837
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076946 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 11/11/2024
21871 Họ tên: Lê Văn Hoa
Ngày sinh: 26/05/1982
CMND: 211832329
Trình độ chuyên môn: THCN Xây dựng cầu đường bộ Kỹ sư Xây dựng cầu đường Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076945 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 11/11/2024
HCM-00076945 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 11/11/2024
21872 Họ tên: Nguyễn Tùng Giang
Ngày sinh: 20/08/1974
Thẻ căn cước: 001074016756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ silicat ngành công nghệ hóa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076944 Quản lý dự án II 01/11/2024
HAN-00076944 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình xây dựng III 08/01/2025
21873 Họ tên: Nguyễn Chí Tam
Ngày sinh: 01/03/1972
Hộ chiếu: 12DH43924
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076943 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
HAN-00076943 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 01/11/2024
21874 Họ tên: Nguyễn Quyết Thắng
Ngày sinh: 25/03/1985
Thẻ căn cước: 001085007925
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Cử nhân công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076942 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng-thông tin liên lạc công trình xây dựng III 01/11/2024
21875 Họ tên: Nguyễn Danh Hoàng
Ngày sinh: 22/04/1988
CMND: 183582089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076941 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
21876 Họ tên: Nguyễn Anh Chính
Ngày sinh: 18/05/1990
CMND: 113387304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076940 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
HAN-00076940 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
21877 Họ tên: Lại Thế Đại
Ngày sinh: 16/01/1988
CMND: 151662573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076939 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
21878 Họ tên: Trần Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 10/10/1988
Thẻ căn cước: 042088000017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076938 Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi II 01/11/2024
KTE-00076938 Quản lý dự án II 07/05/2025
21879 Họ tên: Nguyễn Thị Phương Mai
Ngày sinh: 29/10/1982
CMND: 143001233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành kinh tế thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076937 Định giá xây dựng II 01/11/2024
21880 Họ tên: Hồ Anh Dũng
Ngày sinh: 05/07/1987
Thẻ căn cước: 038807001094
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076936 Thiết kế cơ điện công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 01/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn