Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21901 Họ tên: Đỗ Trung Kiên
Ngày sinh: 19/05/1986
Thẻ căn cước: 030086006084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080579 Thu hồi theo QĐ 13/QĐ-HĐXD-CN ngày 14/5/2020 (Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật) I 15/01/2025
21902 Họ tên: Đinh Quốc Đạt
Ngày sinh: 17/07/1986
Thẻ căn cước: 001086000716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080578 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21903 Họ tên: Đỗ Hoài Nam
Ngày sinh: 21/02/1985
Thẻ căn cước: 001085028620
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080577 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21904 Họ tên: Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 30/12/1978
Thẻ căn cước: 001078016434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080576 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21905 Họ tên: Bùi Văn Sơn
Ngày sinh: 21/04/1984
CMND: 162497911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080575 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/01/2025
21906 Họ tên: Lê Văn Chung
Ngày sinh: 10/08/1987
Thẻ căn cước: 026087001657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080574 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21907 Họ tên: Phạm Văn Năm
Ngày sinh: 13/02/1986
CMND: 172755127
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080573 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
BXD-00080573 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 07/02/2025
21908 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 12/12/1980
Thẻ căn cước: 035080001109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080572 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21909 Họ tên: Phạm Văn Đăng
Ngày sinh: 10/08/1983
Thẻ căn cước: 001083023801
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - ngành cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080571 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/01/2025
21910 Họ tên: Mai Minh Việt
Ngày sinh: 13/11/1973
Thẻ căn cước: 036073007041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080570 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 15/01/2025
21911 Họ tên: Trần Mạnh Dũng
Ngày sinh: 18/11/1977
Thẻ căn cước: 001077001929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080569 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
21912 Họ tên: Hồ Thế Phương
Ngày sinh: 15/10/1987
CMND: 183596079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080568 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21913 Họ tên: Tăng Văn Đạo
Ngày sinh: 10/06/1977
Thẻ căn cước: 034077000151
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080567 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00080567 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21914 Họ tên: Tống Hồng Hưng
Ngày sinh: 22/08/1981
Thẻ căn cước: 038081000254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080566 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/01/2025
21915 Họ tên: Kiều Trung Dũng
Ngày sinh: 10/08/1984
Thẻ căn cước: 025084000233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080565 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00080565 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21916 Họ tên: Ngô Vũ Chiến
Ngày sinh: 22/06/1984
CMND: 113112222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00080564 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21917 Họ tên: Kiều Hưng
Ngày sinh: 19/03/1984
CMND: 111654046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080563 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
BXD-00080563 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21918 Họ tên: Bùi Hữu Tiệp
Ngày sinh: 01/03/1989
Thẻ căn cước: 034089009697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080562 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21919 Họ tên: Tạ Đức Thuận
Ngày sinh: 21/07/1981
Thẻ căn cước: 001081000489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080561 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00080561 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21920 Họ tên: Đoàn Trọng Thành
Ngày sinh: 13/09/1978
Thẻ căn cước: 015078000091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080560 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn