Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
22001 Họ tên: Trần Hồng Hải
Ngày sinh: 07/05/1989
CMND: 163040523
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thuỷ lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080616 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 13/12/2024
22002 Họ tên: Võ Văn Huy Vũ
Ngày sinh: 29/04/1992
CMND: 250858935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080615 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 13/12/2024
LAD-00080615 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh) III 13/12/2024
22003 Họ tên: Bùi Hoàng Châu
Ngày sinh: 12/12/1987
CMND: 250725913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080614 Giám sát công tác xây dựng công trình DD III 13/12/2024
22004 Họ tên: NGUYỄN CÔNG DÂN
Ngày sinh: 26/01/1992
CMND: 187073196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080613 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/12/2024
22005 Họ tên: TRẦN THANH PHONG
Ngày sinh: 21/07/1972
CMND: 250923877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080612 giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/12/2024
LAD-00080612 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) III 13/12/2024
22006 Họ tên: ĐẶNG QUỐC BẢO
Ngày sinh: 27/12/1980
CMND: 250465942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080611 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 13/12/2024
LAD-00080611 Định giá xây dựng III 13/12/2024
22007 Họ tên: PHAN QUỐC HỮU
Ngày sinh: 03/02/1983
CMND: 251135571
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080610 Định giá xây dựng III 13/12/2024
LAD-00080610 Quản lý dự án công trình giao thông đường bộ III 13/12/2024
22008 Họ tên: LA VĂN THÂN
Ngày sinh: 08/09/1991
CMND: 183743717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080609 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 13/12/2024
22009 Họ tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
Ngày sinh: 21/05/1984
CMND: 251206486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080608 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 13/12/2024
22010 Họ tên: NGUYỄN NGỌC HIỀN
Ngày sinh: 15/07/1979
CMND: 211606554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080607 giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và TBA) III 13/12/2024
22011 Họ tên: NGUYỄN NHẬT LUẬT
Ngày sinh: 04/06/1985
CMND: 221099960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080606 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/12/2024
LAD-00080606 Quản lý dự án công trình dân dụng III 13/12/2024
22012 Họ tên: TRẦN HIẾU
Ngày sinh: 07/01/1980
CMND: 250522241
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080605 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 13/12/2024
LAD-00080605 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/12/2024
22013 Họ tên: LÊ THÀNH TÂM
Ngày sinh: 03/02/1983
Thẻ căn cước: 038083008443
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080604 quản lý dự án công trình giao thông đường bộ III 13/12/2024
THH-00080604 Giám sát công trình Giao thông (cầu đường bộ) III 23/07/2025
22014 Họ tên: TRẦN TRƯỜNG SƠN
Ngày sinh: 05/10/1983
CMND: 250551633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080603 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 13/12/2024
22015 Họ tên: PHẠM CHIẾN
Ngày sinh: 05/08/1989
CMND: 251282781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080602 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 13/12/2024
HAD-00080602 1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 13/09/2025
22016 Họ tên: LÊ QUANG THẾ
Ngày sinh: 25/09/1984
CMND: 251234164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00080601 giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 13/12/2024
LAD-00080601 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (giao thông đô thị, cây xanh) III 13/12/2024
22017 Họ tên: Nguyễn Hoàng Tam
Ngày sinh: 10/12/1982
CMND: 125011718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080600 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
22018 Họ tên: Lê Văn Thế
Ngày sinh: 21/02/1980
Thẻ căn cước: 038080006927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080599 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/01/2025
22019 Họ tên: Trần Lê Việt Quốc
Ngày sinh: 23/05/1981
CMND: 250487106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080598 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
22020 Họ tên: Trịnh Quốc Ca
Ngày sinh: 23/09/1985
Thẻ căn cước: 038085018191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080597 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00080597 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn