Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24721 Họ tên: Nguyễn Chí Cao
Ngày sinh: 18/10/1992
CMND: 125495663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076605 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật. III 07/11/2024
24722 Họ tên: Tạ Hữu Phú
Ngày sinh: 03/07/1991
Thẻ căn cước: 037091001095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076604 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. III 07/11/2024
24723 Họ tên: Trần Thái Sơn
Ngày sinh: 28/10/1984
CMND: 131417392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076603 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 07/11/2024
24724 Họ tên: Nguyễn Đắc Đỗ
Ngày sinh: 17/08/1991
CMND: 135547324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076602 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. III 07/11/2024
HAP-00076602 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu. III 07/11/2024
24725 Họ tên: Đồng Văn Sơn
Ngày sinh: 13/12/1988
Thẻ căn cước: 030088006676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076601 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí vào công trình III 07/11/2024
24726 Họ tên: Trần Văn Hưng
Ngày sinh: 06/01/1984
Thẻ căn cước: 031084005351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076600 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/11/2024
24727 Họ tên: Vũ Minh Viễn
Ngày sinh: 02/11/1979
CMND: 151392014
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076599 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/11/2024
24728 Họ tên: Lê Đình Tấn
Ngày sinh: 11/04/1983
Thẻ căn cước: 025083000233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076598 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 07/11/2024
24729 Họ tên: Nguyễn Anh Việt
Ngày sinh: 07/11/1970
Thẻ căn cước: 001070008680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076597 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 07/11/2024
24730 Họ tên: Lê Văn Cường
Ngày sinh: 16/08/1982
CMND: 121477491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076596 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. II 07/11/2024
HAD-00076596 Quản lý dự án công trình giao thông III 30/07/2025
24731 Họ tên: Lê Quốc Hoàn
Ngày sinh: 10/02/1982
CMND: 100790726
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (ngành Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076595 Thiết kế kiến trúc công trình II 07/11/2024
HAP-00076595 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 12/12/2024
24732 Họ tên: Đặng Duy Hưng
Ngày sinh: 25/10/1975
CMND: 011911677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076594 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. II 07/11/2024
HAP-00076594 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 07/11/2024
24733 Họ tên: Nguyễn Viết Dũng
Ngày sinh: 19/03/1983
CMND: 113103055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076593 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. II 07/11/2024
HAP-00076593 Định giá xây dựng II 07/11/2024
24734 Họ tên: Vũ Trọng Hải
Ngày sinh: 27/01/1980
CMND: 013043061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076592 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. II 07/11/2024
24735 Họ tên: Bùi Văn Dinh
Ngày sinh: 28/06/1984
Thẻ căn cước: 024084000308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076591 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 07/11/2024
24736 Họ tên: Nguyễn Văn Toản
Ngày sinh: 17/09/1978
CMND: 162521335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076590 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp. II 07/11/2024
HAP-00076590 Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều. III 07/11/2024
24737 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 18/10/1986
Thẻ căn cước: 036086006178
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076589 Thiết kế kiến trúc công trình II 07/11/2024
24738 Họ tên: Bùi Ngọc Phương
Ngày sinh: 14/10/1974
Thẻ căn cước: 031074001257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076588 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III 07/11/2024
HAP-00076588 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 12/12/2024
24739 Họ tên: Phạm Văn Trường
Ngày sinh: 12/11/1978
Thẻ căn cước: 031078000215
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076587 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 07/11/2024
24740 Họ tên: Phạm Văn Nam
Ngày sinh: 10/03/1980
CMND: 031217723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00076586 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật III 07/11/2024
HAP-00076586 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật. III 07/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn