Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24741 Họ tên: Đỗ Văn Tấn
Ngày sinh: 24/04/1979
CMND: 212023832
Trình độ chuyên môn: Từ xa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076548 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 06/11/2024
BIP-00076548 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 06/11/2024
24742 Họ tên: Vương Văn Thưởng
Ngày sinh: 21/03/1977
CMND: 285359766
Trình độ chuyên môn: tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076547 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 06/11/2024
BIP-00076547 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 06/11/2024
24743 Họ tên: Hoàng Văn Ánh
Ngày sinh: 23/02/1975
CMND: 362480940
Trình độ chuyên môn: Tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076546 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 06/11/2024
BIP-00076546 Khảo sát địa hình III 06/11/2024
24744 Họ tên: Trần Đạt
Ngày sinh: 01/09/1992
CMND: 212697127
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076545 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 06/11/2024
BIP-00076545 Khảo sát địa hình III 06/11/2024
24745 Họ tên: Bùi Văn Toản
Ngày sinh: 14/01/1991
CMND: 285884536
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076544 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 06/11/2024
24746 Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 13/09/1987
CMND: 285118034
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076543 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 06/11/2024
BIP-00076543 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 06/11/2024
24747 Họ tên: Huỳnh Thiên Ngân
Ngày sinh: 10/03/1987
CMND: 285123671
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076542 Quản lý dự án xây dựng III 06/11/2024
BIP-00076542 Định giá xây dựng III 06/11/2024
24748 Họ tên: Nguyễn Văn Quyết
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 285061755
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076541 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN II 06/11/2024
BIP-00076541 Quản lý dự án xây dựng III 06/11/2024
24749 Họ tên: Hoàng Nghĩa Đỉnh
Ngày sinh: 15/05/1987
CMND: 186765158
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076540 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 06/11/2024
24750 Họ tên: Ngô Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 02/09/1983
CMND: 285045726
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076539 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 06/11/2024
BIP-00076539 Thiết kế kiến trúc công trình II 06/11/2024
24751 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 05/11/1980
Thẻ căn cước: 038080000103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076537 thiết kế đường dây và trạm biến áp III 04/11/2024
24752 Họ tên: Nguyễn Chí Phúc
Ngày sinh: 04/06/1984
Thẻ căn cước: 025084000095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076536 thiết kế đường dây và trạm biến áp III 04/11/2024
24753 Họ tên: Nguyễn Đức Song
Ngày sinh: 08/07/1975
Thẻ căn cước: 037075000060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076535 thiết kế đường dây và trạm biến áp III 04/11/2024
24754 Họ tên: Lê Hoàng Hạnh
Ngày sinh: 15/07/1978
CMND: 131161966
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076534 Thiết kế kiến trúc II 04/11/2024
PHT-00076534 giám sát DDCN II 04/11/2024
24755 Họ tên: Lê Văn Phương
Ngày sinh: 20/09/1948
CMND: 132117668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076533 Giám sát NNPTNT II 04/11/2024
24756 Họ tên: Nguyễn Quốc Toán
Ngày sinh: 22/04/1964
CMND: 131032748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076532 giám sát Giao thông đường bộ II 04/11/2024
PHT-00076532 Thiết kế Công trình Giao thông III 29/05/2025
24757 Họ tên: Nguyễn Đình Các
Ngày sinh: 20/06/1983
CMND: 013636137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076531 Định giá xây dựng II 04/11/2024
24758 Họ tên: Nguyễn Quang Thanh
Ngày sinh: 18/03/1992
CMND: 132082698
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076530 Giám sát DDCN và HTKT III 04/11/2024
PHT-00076530 Giám sát Công trình Giao thông III 18/06/2025
24759 Họ tên: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày sinh: 05/01/1972
CMND: 131640340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076529 thiết kế giao thông đường bộ III 04/11/2024
PHT-00076529 giám sát Giao thông đường bộ III 04/11/2024
24760 Họ tên: Nguyễn Duy Chinh
Ngày sinh: 01/12/1970
CMND: 131010557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00076528 Thiết kế NNPTNT III 04/11/2024
PHT-00076528 Giám sát NNPTNT III 04/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn