Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25221 Họ tên: Trần Xuân Bảo
Ngày sinh: 24/10/1976
Thẻ căn cước: 001076000701
Trình độ chuyên môn: Đại Học - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076019 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
LAC-00076019 Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25222 Họ tên: Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 26/06/1980
CMND: 070596081
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật khai thác kinh tế vận tải
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076018 Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
LAC-00076018 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
25223 Họ tên: Lê Trọng
Ngày sinh: 20/11/1983
Thẻ căn cước: 001083005024
Trình độ chuyên môn: Đại học - Công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076017 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25224 Họ tên: Bùi Hữu Sĩ
Ngày sinh: 27/07/1987
CMND: 070771560
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076016 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25225 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/01/1990
CMND: 151788506
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076015 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
25226 Họ tên: Nguyễn Văn Ba
Ngày sinh: 11/01/1987
Thẻ căn cước: 001087026004
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076014 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
25227 Họ tên: Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 25/10/1992
CMND: 187160334
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076013 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 01/11/2024
LAC-00076013 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
25228 Họ tên: Phạm Văn Tuyến
Ngày sinh: 20/12/1980
CMND: 111454039
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076012 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp II 01/11/2024
25229 Họ tên: Nguyễn Xuân Vũ
Ngày sinh: 19/01/1979
CMND: 225073550
Trình độ chuyên môn: Đại học - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076011 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
LAC-00076011 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/11/2024
25230 Họ tên: Lê Hữu Nguyên
Ngày sinh: 07/04/1984
CMND: 240767742
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076010 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
LAC-00076010 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25231 Họ tên: Ngô Thành Sơn
Ngày sinh: 07/04/1979
Thẻ căn cước: 034079002998
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Cảng - Đường Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076009 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/11/2024
LAC-00076009 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25232 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 01/05/1978
CMND: 017289508
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076008 Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
LAC-00076008 Giám sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25233 Họ tên: Hồ Đức Thiện
Ngày sinh: 06/10/1987
CMND: 241014459
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076007 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
LAC-00076007 Quản lý dự án công trình Giao thông Cầu - Đường III 01/11/2024
25234 Họ tên: Trương Lý Hùng
Ngày sinh: 10/05/1992
Thẻ căn cước: 044092001390
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076006 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/11/2024
LAC-00076006 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
25235 Họ tên: Nguyễn Nam
Ngày sinh: 12/03/1982
CMND: 225188302
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076005 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp II 01/11/2024
LAC-00076005 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 01/11/2024
25236 Họ tên: Dương Quốc Lý
Ngày sinh: 29/02/1984
CMND: 090973512
Trình độ chuyên môn: Đại học - KT Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076004 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp II 01/11/2024
LAC-00076004 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 01/11/2024
25237 Họ tên: Phạm Vũ Trường Sơn
Ngày sinh: 23/07/1975
CMND: 271157357
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076003 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 01/11/2024
LAC-00076003 Thiết kế Kiến trúc công trình II 01/11/2024
25238 Họ tên: Trần Lâm Đồng
Ngày sinh: 10/05/1983
Thẻ căn cước: 044083000589
Trình độ chuyên môn: Trung cấp - Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076002 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/11/2024
LAC-00076002 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
25239 Họ tên: Phạm Anh Dũng
Ngày sinh: 01/11/1981
CMND: 361853325
Trình độ chuyên môn: Đại học - Lâm nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076001 Giám sát Công trình Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
LAC-00076001 Thiết kế Công trình Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25240 Họ tên: Nguyễn Tuấn Tài
Ngày sinh: 16/02/1983
CMND: 194202667
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00076000 Giám sát Công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/11/2024
LAC-00076000 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn