Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
321 Họ tên: Trần Lập
Ngày sinh: 12/12/1976
CMND: 025041382
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106076 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) II 19/10/2025
322 Họ tên: Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 31/01/1978
Thẻ căn cước: 096078000008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106075 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) II 19/10/2025
323 Họ tên: Phan Anh Sơn
Ngày sinh: 08/08/1993
CMND: 281027723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106074 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2025
BDG-00106074 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2025
324 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 02/08/1968
CMND: 280572730
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106073 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 19/10/2025
325 Họ tên: Phạm Quốc Lân
Ngày sinh: 02/04/1981
CMND: 280757947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106072 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 19/10/2025
326 Họ tên: Nguyễn Minh Thiện
Ngày sinh: 21/07/1995
CMND: 281085222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106071 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 19/10/2025
327 Họ tên: Trần Kiên
Ngày sinh: 02/09/1984
Thẻ căn cước: 035084003589
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106070 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
328 Họ tên: Nguyễn Tấn Lâm
Ngày sinh: 01/01/1983
CMND: 311884122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khi (Cơ điện tử)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106069 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
329 Họ tên: Ngô Thế Cần
Ngày sinh: 20/10/1982
CMND: 272706762
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106068 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
BDG-00106068 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 19/10/2025
330 Họ tên: Trần Ngọc Huy
Ngày sinh: 09/12/1972
Thẻ căn cước: 079072014046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106067 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
331 Họ tên: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày sinh: 29/10/1974
Thẻ căn cước: 079074004727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106066 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
332 Họ tên: Lê Tuấn Dũng
Ngày sinh: 17/03/1992
CMND: 233134070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106065 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 19/10/2025
333 Họ tên: Nguyễn Phương Quang
Ngày sinh: 31/10/1986
CMND: 211848418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106064 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 19/10/2025
BDG-00106064 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
334 Họ tên: Lê Văn Nguyên
Ngày sinh: 04/04/1976
CMND: 024640299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ Thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106063 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 19/10/2025
BDG-00106063 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 19/10/2025
335 Họ tên: Trịnh Phương Hoàng
Ngày sinh: 20/01/1984
CMND: 260951664
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106062 Khảo sát địa hình II 19/10/2025
BDG-00106062 Định giá xây dựng III 19/10/2025
336 Họ tên: Tô Văn An
Ngày sinh: 11/01/1961
CMND: 340673947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106061 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/10/2025
BDG-00106061 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 19/10/2025
337 Họ tên: Trần Hải Nhân
Ngày sinh: 11/06/1984
CMND: 280810200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dưng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106060 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 19/10/2025
BDG-00106060 Định giá xây dựng II 19/10/2025
338 Họ tên: Nguyễn Công Lâm
Ngày sinh: 01/09/1989
CMND: 212738313
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106059 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/10/2025
BDG-00106059 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 19/10/2025
339 Họ tên: Nguyễn Văn Gương
Ngày sinh: 07/01/1985
CMND: 026100617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106058 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/10/2025
BDG-00106058 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 19/10/2025
340 Họ tên: Trần Đình Hậu
Ngày sinh: 08/08/1990
CMND: 215110590
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00106057 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn