Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
341 Họ tên: Ma Quốc Hưng
Ngày sinh: 11/09/1994
CMND: 091825247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sữ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106099 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106099 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
342 Họ tên: Phan Viết Đễ
Ngày sinh: 22/08/1987
CMND: 125265716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106098 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106098 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
343 Họ tên: Võ Huy Hoàng
Ngày sinh: 18/11/1984
CMND: 012429596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106097 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106097 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
344 Họ tên: Nguyễn Anh Quốc
Ngày sinh: 22/08/1992
CMND: 122086477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106096 Thiết kế cơ - điện công trình III 20/10/2025
BAN-00106096 Thiết kế cấp thoát nước công trình III 20/10/2025
345 Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 03/09/1992
CMND: 125495243
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106095 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106095 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
346 Họ tên: Nguyễn Thành Minh
Ngày sinh: 05/08/1993
CMND: 125470625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106094 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106094 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
347 Họ tên: Nguyễn Đức Trà
Ngày sinh: 18/12/1984
CMND: 125172176
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật giao thông công chính, ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106093 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/10/2025
348 Họ tên: Trần Thị Hoà
Ngày sinh: 04/05/1988
CMND: 125927780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106092 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
BAN-00106092 Định giá xây dựng III 20/10/2025
349 Họ tên: Nguyễn Khắc Thắng
Ngày sinh: 18/06/1992
CMND: 125383465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106091 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 20/10/2025
BAN-00106091 Định giá xây dựng III 20/10/2025
350 Họ tên: Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 29/07/1986
CMND: 125204363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106090 Khảo sát địa chất công trình II 20/10/2025
351 Họ tên: Tôn Văn Đức
Ngày sinh: 05/04/1995
CMND: 125571860
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106089 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
352 Họ tên: Nguyễn Bá Lý
Ngày sinh: 29/06/1985
CMND: 125159550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106088 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
353 Họ tên: Bùi Đăng Kiên
Ngày sinh: 15/07/1982
CMND: 125042902
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thuỷ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106087 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106087 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
354 Họ tên: Nguyễn Văn Thăng
Ngày sinh: 19/09/1977
CMND: 125202027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106086 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
BAN-00106086 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
355 Họ tên: Vũ Cao Thái
Ngày sinh: 25/10/1983
CMND: 125894545
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106085 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106085 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
356 Họ tên: Nguyễn Thế Kha
Ngày sinh: 03/04/1993
CMND: 125593149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106084 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông III 20/10/2025
BAN-00106084 Định giá xây dựng III 20/10/2025
357 Họ tên: Vũ Tuấn Dũng
Ngày sinh: 29/12/1985
CMND: 125184591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
358 Họ tên: Vũ Văn Hưng
Ngày sinh: 05/09/1989
CMND: 125384979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106082 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
BAN-00106082 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
359 Họ tên: Đồng Đăng Dương
Ngày sinh: 23/08/1995
CMND: 125643384
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106081 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 20/10/2025
BAN-00106081 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/10/2025
360 Họ tên: Đồng Như Đại
Ngày sinh: 03/03/1989
Thẻ căn cước: 034089000796
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00106080 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/10/2025
BAN-00106080 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn