Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62221 Họ tên: Lê Cao Sơn
Ngày sinh: 27/05/1984
CMND: 012233743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046493 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 10/06/2025
62222 Họ tên: Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 11/05/1985
CMND: 125125680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp - ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046491 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
62223 Họ tên: Tưởng Công Tình
Ngày sinh: 13/06/1983
Thẻ căn cước: 034083005778
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đóng tàu thủy ngành kỹ thuật tàu thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046490 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 10/06/2025
62224 Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 10/12/1984
Thẻ căn cước: 001084023707
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046489 Quản lý dự án II 14/06/2024
62225 Họ tên: Lê Văn Tư
Ngày sinh: 06/11/1987
CMND: 031469327
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00046488 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 29/08/2024
BXD-00046488 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 26/06/2025
62226 Họ tên: Tạ Thị Hồng Phú
Ngày sinh: 05/05/1990
Thẻ căn cước: 001190008243
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046487 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 14/06/2024
HAN-00046487 Định giá xây dựng II 14/06/2024
62227 Họ tên: Trần Đức Hải
Ngày sinh: 06/06/1990
CMND: 013650622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046485 Quản lý dự án II 23/09/2024
HAN-00046485 Quản lý dự án II 23/09/2024
62228 Họ tên: Phạm Hữu Thuật
Ngày sinh: 07/02/1983
CMND: 013088644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046484 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 10/06/2025
62229 Họ tên: Hoàng Giang Nam
Ngày sinh: 19/03/1984
CMND: 162642651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046482 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
62230 Họ tên: Hoàng Văn Doanh
Ngày sinh: 15/09/1992
CMND: 017111476
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046477 Định giá xây dựng II 23/09/2024
HAN-00046477 Định giá xây dựng II 23/09/2024
62231 Họ tên: Nguyễn Khánh Tứ
Ngày sinh: 12/03/1982
CMND: 201760183
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc chuyên ngành quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00046476 Thiết kế kiến trúc công trình II 22/08/2024
62232 Họ tên: Đỗ Sơn Tùng
Ngày sinh: 28/02/1988
CMND: 112247736
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật co sở hạ tầng (cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046462 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 31/12/2025
62233 Họ tên: Nguyễn Huy Nam
Ngày sinh: 11/07/1985
Thẻ căn cước: 026085002295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trang thiết bị điện, điện tử trong CN và GTVT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046461 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 10/06/2025
62234 Họ tên: Lê Việt Cường
Ngày sinh: 03/10/1988
CMND: 012758562
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - kỹ sư công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046455 Quản lý dự án III 14/06/2024
62235 Họ tên: Nguyễn Văn Trang
Ngày sinh: 06/06/1993
CMND: 233161357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046454 Định giá xây dựng III 14/06/2024
HAN-00046454 Quản lý dự án III 14/06/2024
62236 Họ tên: Vũ Văn Huy
Ngày sinh: 06/12/1992
Thẻ căn cước: 034092006053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046447 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 23/12/2024
62237 Họ tên: Trần Nho Thạch
Ngày sinh: 29/01/1960
CMND: 163090127
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quân sự ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046446 Quản lý dự án II 16/08/2024
62238 Họ tên: Trần Duy Hiểu
Ngày sinh: 12/02/1989
CMND: 091500632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046445 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/07/2025
62239 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 21/04/1991
CMND: 145383816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00046442 Thiết kế Cơ-Điện công trình III 26/06/2025
62240 Họ tên: Vũ Quốc Khánh
Ngày sinh: 28/12/1991
CMND: 151863064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046441 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 16/08/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn