Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62281 Họ tên: Nguyễn An Bình
Ngày sinh: 21/01/1989
CMND: 024310869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050126 Thiết kế cơ - điện công trình III 27/02/2024
62282 Họ tên: Trần Quốc Hùng
Ngày sinh: 13/04/1979
CMND: 311553391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050125 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 27/02/2024
62283 Họ tên: Trương Thị Hiền Hòa
Ngày sinh: 27/10/1978
Thẻ căn cước: 001178013753
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050124 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62284 Họ tên: Tôn Nữ Cẩm Vân
Ngày sinh: 15/01/1985
CMND: 012359381
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050123 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62285 Họ tên: Nguyễn Dương Quỳnh Dung
Ngày sinh: 24/07/1990
CMND: 183809603
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050122 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62286 Họ tên: Vũ Văn Bình
Ngày sinh: 13/10/1983
Thẻ căn cước: 033083000172
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050121 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62287 Họ tên: Nguyễn Duy Quang
Ngày sinh: 10/10/1982
Thẻ căn cước: 038082000055
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050120 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62288 Họ tên: Đỗ Mạnh Cường
Ngày sinh: 17/11/1981
CMND: 012189464
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050119 Thiết kế kiến trúc công trình. II 27/02/2024
62289 Họ tên: Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 15/11/1988
CMND: 031429764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050118 Thiết kế công trình dân dụng công nghiệp II 27/02/2024
HTV-00050118 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62290 Họ tên: Lê Văn Thiệp
Ngày sinh: 20/09/1992
Thẻ căn cước: 036092001661
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050117 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62291 Họ tên: Nguyễn Trọng Đạt
Ngày sinh: 31/10/1990
CMND: 164320703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
HTV-00050116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/08/2025
62292 Họ tên: Vũ Văn Hậu
Ngày sinh: 20/09/1991
CMND: 017023037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050115 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62293 Họ tên: Đặng Hùng Minh
Ngày sinh: 17/04/1990
Thẻ căn cước: 001090010149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00050114 Dân dụng, công nghiệp và HTKT II 20/08/2024
HTV-00050114 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62294 Họ tên: Đường Hà Phương
Ngày sinh: 16/11/1986
Thẻ căn cước: 001186005184
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050113 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
62295 Họ tên: Nguyễn Thanh Hiệu
Ngày sinh: 11/03/1989
Thẻ căn cước: 034089008148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050112 Quản lý dự án III 06/05/2024
HTV-00050112 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 27/02/2024
62296 Họ tên: Trương Tiến Thọ
Ngày sinh: 09/11/1984
CMND: 100783525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050111 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 27/02/2024
HTV-00050111 Quản lý dự án II 27/02/2024
62297 Họ tên: Phạm Thị Huệ
Ngày sinh: 05/12/1984
Thẻ căn cước: 035184003661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050110 Quản lý dự án III 06/05/2024
HTV-00050110 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2024
62298 Họ tên: Kiều Minh Hiền
Ngày sinh: 20/08/1980
Thẻ căn cước: 001080020753
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050109 Thiết kế kết cấu Công trình dân dụng và công nghiệp II 27/02/2024
62299 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 05/03/1966
CMND: 013054582
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050108 Định giá xây dựng III 27/02/2024
62300 Họ tên: Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 26/09/1993
Thẻ căn cước: 036093005765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050107 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn