Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62281 Họ tên: Phan Quốc Trung
Ngày sinh: 17/07/1985
CMND: 281341697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046350 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 11/10/2024
BDG-00046350 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 04/11/2024
62282 Họ tên: Trương Quốc Khiêm
Ngày sinh: 19/09/1978
CMND: 280694694
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046343 Thiết kế cơ - điện công trình I 04/06/2025
BXD-00046343 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 04/06/2025
62283 Họ tên: Nguyễn Vũ Hưng
Ngày sinh: 27/08/1976
CMND: 291012362
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046338 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 09/07/2024
BDG-00046338 Thiết kế Kiến trúc công trình II 10/12/2024
62284 Họ tên: Lê Vũ Tiến Hoàng
Ngày sinh: 29/10/1992
CMND: 280998424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046337 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 11/10/2024
BDG-00046337 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/10/2024
62285 Họ tên: Lý Minh Tâm
Ngày sinh: 16/08/1977
CMND: 281018494
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046334 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
62286 Họ tên: Nguyễn Văn Tuân
Ngày sinh: 06/08/1990
CMND: 233127686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046326 Định giá xây dựng III 10/09/2024
BDG-00046326 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cống thoát nước mưa) III 19/05/2025
62287 Họ tên: Ngô Mạnh Cương
Ngày sinh: 01/12/1991
CMND: 125438190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00046325 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/12/2024
62288 Họ tên: Nguyễn Xuân Chiêu
Ngày sinh: 02/09/1987
CMND: 241060057
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00046321 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 11/05/2025
DAL-00046321 Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 11/05/2025
62289 Họ tên: Huỳnh Trung Cát
Ngày sinh: 12/08/1985
CMND: 225284711
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046314 Định giá xây dựng III 07/12/2023
DON-00046314 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 07/12/2023
62290 Họ tên: Nguyễn Hồng Quốc
Ngày sinh: 05/01/1986
CMND: 271893409
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046313 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 06/09/2024
DON-00046313 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát nước) III 06/09/2024
62291 Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Vinh
Ngày sinh: 02/04/1978
CMND: 271294934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046312 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 07/12/2023
DON-00046312 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 07/12/2023
62292 Họ tên: Nguyễn Tấn Kiệt
Ngày sinh: 21/10/1980
CMND: 271363789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046311 Định giá xây dựng II 07/12/2023
62293 Họ tên: Nguyễn Văn Truyền
Ngày sinh: 08/03/1981
CMND: 271373658
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046310 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 07/12/2023
KTE-00046310 Quản lý dự án II 21/12/2025
62294 Họ tên: Lê Phước Thắng
Ngày sinh: 26/06/1982
CMND: 240587529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046309 Định giá xây dựng II 07/12/2023
DON-00046309 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 07/12/2023
62295 Họ tên: Nguyễn Lợi
Ngày sinh: 16/01/1980
CMND: 272799246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046308 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 07/12/2023
62296 Họ tên: Nguyễn Minh Tài
Ngày sinh: 06/02/1992
CMND: 221318901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046307 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 07/12/2023
DON-00046307 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 07/12/2023
62297 Họ tên: Trần Thu Tâm
Ngày sinh: 13/10/1980
CMND: 271346137
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046306 Định giá xây dựng II 07/12/2023
62298 Họ tên: Trần Thị Thu Hương
Ngày sinh: 30/03/1985
CMND: 271658071
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046305 Định giá xây dựng II 07/12/2023
62299 Họ tên: Nguyễn Thế Phú
Ngày sinh: 05/09/1977
CMND: 271301572
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046304 Định giá xây dựng II 07/12/2023
62300 Họ tên: Đoàn Mai Vinh Khoa
Ngày sinh: 23/09/1988
CMND: 271854837
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00046303 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ III 07/12/2023
DON-00046303 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình đường bộ III 08/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn