Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62341 Họ tên: Bùi Thanh Tùng
Ngày sinh: 08/04/1987
CMND: 260993689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051898 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62342 Họ tên: Đào Phước Chi
Ngày sinh: 23/04/1984
CMND: 025972845
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051897 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62343 Họ tên: Phùng Nguyễn Thế Bảo
Ngày sinh: 15/02/1985
CMND: 273220307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051896 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62344 Họ tên: Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 20/12/1984
CMND: 212154460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051895 Khảo sát địa hình I 15/03/2024
62345 Họ tên: Châu Hồng Tới
Ngày sinh: 02/02/1986
CMND: 271678026
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051894 Khảo sát địa hình I 15/03/2024
62346 Họ tên: Nguyễn Thị Mai Phương
Ngày sinh: 21/03/1981
CMND: 025377091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051893 Định giá xây dựng I 15/03/2024
62347 Họ tên: Phan Minh Lâm
Ngày sinh: 13/06/1959
CMND: 020604317
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051892 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62348 Họ tên: Trần Thị Nga
Ngày sinh: 16/05/1988
CMND: 240962664
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051891 Định giá xây dựng I 15/03/2024
62349 Họ tên: Trần Tuấn Khanh
Ngày sinh: 14/02/1983
CMND: 385046055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00051890 Quản lý dự án II 29/05/2024
CTN-00051890 Định giá xây dựng II 29/05/2024
62350 Họ tên: Đặng Văn Trường
Ngày sinh: 22/09/1987
CMND: 311902134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051889 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62351 Họ tên: Trần Đắc Hào
Ngày sinh: 21/09/1984
CMND: 023449125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051888 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62352 Họ tên: Trần Minh Mẫn
Ngày sinh: 12/03/1986
CMND: 271725790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng và công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051887 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62353 Họ tên: Trần Văn Thơm
Ngày sinh: 10/06/1984
CMND: 025245020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051886 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62354 Họ tên: Bùi Xuân Tùng
Ngày sinh: 01/11/1985
CMND: 162726984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051885 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62355 Họ tên: Nguyễn Sơn Nghĩa
Ngày sinh: 16/10/1972
CMND: 022586651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051884 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051884 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
62356 Họ tên: Trần Quang Nga
Ngày sinh: 17/05/1979
CMND: 201623373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051883 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62357 Họ tên: Dương Quang Hùng
Ngày sinh: 30/05/1978
CMND: 201372904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051882 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông I 15/03/2024
62358 Họ tên: Đặng Quỳnh Duy Anh
Ngày sinh: 16/01/1984
Thẻ căn cước: 079084010918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051881 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051881 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62359 Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hà
Ngày sinh: 26/07/1982
CMND: 025598287
Trình độ chuyên môn: Đại học - Quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051880 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
LAC-00051880 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 01/11/2024
62360 Họ tên: Đặng Tấn Liêm
Ngày sinh: 20/10/1970
CMND: 025726308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051879 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn