Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
63201 Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 20/08/1975
CMND: 311418841
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009411 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 01/07/2024
TIG-00009411 Định giá xây dựng III 01/07/2024
63202 Họ tên: Nguyễn Văn Trình
Ngày sinh: 16/06/1981
CMND: 311613795
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009408 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 30/12/2024
TIG-00009408 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 30/12/2024
63203 Họ tên: Hồng Ngọc Degé
Ngày sinh: 16/02/1983
CMND: 311754750
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009402 Định giá xây dựng III 05/09/2024
TIG-00009402 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 18/10/2024
63204 Họ tên: Huỳnh Văn Chiến
Ngày sinh: 06/03/1987
CMND: 311864173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009399 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 05/09/2024
63205 Họ tên: Trần Thanh Long
Ngày sinh: 05/10/1988
CMND: 312059274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009388 Định giá xây dựng II 18/10/2024
63206 Họ tên: Nguyễn Hữu Duy
Ngày sinh: 01/09/1990
CMND: 312065558
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009387 Định giá xây dựng III 18/10/2024
63207 Họ tên: Nguyễn Văn Tấn
Ngày sinh: 06/01/1991
CMND: 312065946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009386 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. III 16/10/2025
63208 Họ tên: Võ Thị Linh
Ngày sinh: 14/09/1985
CMND: 311798315
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009382 Định giá xây dựng. III 16/10/2025
63209 Họ tên: CHÂU QUANG THỊNH
Ngày sinh: 11/07/1983
CMND: 310707051
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00009381 Định giá xây dựng III 30/12/2024
TIG-00009381 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 04/11/2025
63210 Họ tên: Nguyễn Ngọc Linh
Ngày sinh: 25/08/1980
CMND: 221013187
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00009307 Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ II 19/08/2024
PHY-00009307 Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu III 19/08/2024
63211 Họ tên: Phan Minh Vũ
Ngày sinh: 15/10/1988
CMND: 221218292
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00009306 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 09/10/2025
PHY-00009306 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III 09/10/2025
63212 Họ tên: Phạm Ngọc Thức
Ngày sinh: 10/07/1984
CMND: 221113169
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00009302 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 11/11/2024
PHY-00009302 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III 11/11/2024
63213 Họ tên: Lê Tấn Bửu
Ngày sinh: 08/06/1979
CMND: 221283272
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00009285 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 11/11/2024
PHY-00009285 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III 11/11/2024
63214 Họ tên: Bùi Lý Vĩ
Ngày sinh: 08/08/1988
CMND: 221226228
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00009278 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp II 17/06/2024
63215 Họ tên: Nguyễn Hiếu Lộc
Ngày sinh: 15/10/1981
CMND: 221048225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00009277 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/10/2025
HNT-00009277 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/10/2025
63216 Họ tên: Phạm Đình Quyết
Ngày sinh: 08/03/1972
CMND: 100584317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009239 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/09/2022
BXD-00009239 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 08/09/2022
63217 Họ tên: Trần Thành Nam
Ngày sinh: 01/12/1972
Thẻ căn cước: 019072000101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009238 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 08/09/2022
BXD-00009238 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 08/09/2022
63218 Họ tên: Cao Đức Vinh
Ngày sinh: 24/12/1984
CMND: 101319428
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009237 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 08/09/2022
BXD-00009237 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình II 08/09/2022
63219 Họ tên: Bùi Quốc Tuấn
Ngày sinh: 08/07/1963
CMND: 100547171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009236 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 08/09/2022
BXD-00009236 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình III 08/09/2022
63220 Họ tên: Ngô Trọng Chưởng
Ngày sinh: 19/07/1980
CMND: 151216469
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009235 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 08/09/2022
BXD-00009235 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 08/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn