Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95481 Họ tên: Trần Thành Chí
Ngày sinh: 04/10/1992
CMND: 215***255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049044 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 14/12/2023
HCM-00049044 - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 14/12/2023
95482 Họ tên: Bùi Minh Trí
Ngày sinh: 05/05/1990
CMND: 024***755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049043 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/12/2023
HCM-00049043 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95483 Họ tên: Đậu Hồng Quân
Ngày sinh: 19/10/1979
CMND: 025***116
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00049042 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
BXD-00049042 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 29/07/2024
95484 Họ tên: Trần Quốc Đạt
Ngày sinh: 01/01/1987
CMND: 301***248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049041 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/12/2023
HCM-00049041 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95485 Họ tên: Hà Huy Đông
Ngày sinh: 23/03/1984
CMND: 183***830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính (Xây dựng Cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049040 - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 14/12/2023
95486 Họ tên: Đỗ Quang Vụ
Ngày sinh: 05/06/1982
CMND: 272***810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049039 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95487 Họ tên: Nguyễn Viết Tỉnh
Ngày sinh: 26/09/1983
CMND: 145***505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00049038 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
BXD-00049038 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 04/06/2025
95488 Họ tên: Lại Xuân Hiếu
Ngày sinh: 20/03/1985
CMND: 260***136
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049037 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95489 Họ tên: Lê Thanh Hiếu
Ngày sinh: 20/10/1980
CMND: 023***807
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00049036 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
HCM-00049036 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95490 Họ tên: Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 03/04/1991
CMND: 272***786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00049035 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 27/03/2025
HCM-00049035 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95491 Họ tên: Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 26/04/1991
CMND: 212***113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049034 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95492 Họ tên: Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 24/06/1984
Thẻ căn cước: 036******302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049033 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95493 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 29/08/1988
CMND: 025***497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049032 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 14/12/2023
95494 Họ tên: Trần Thái Hòa
Ngày sinh: 25/01/1989
CMND: 215***218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049031 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95495 Họ tên: Bùi Văn Thảo
Ngày sinh: 19/10/1991
Thẻ căn cước: 036******754
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049030 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95496 Họ tên: Trần Ngọc Duy
Ngày sinh: 29/11/1986
CMND: 212***591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00049029 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
HCM-00049029 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 14/12/2023
95497 Họ tên: Trần Quốc Danh
Ngày sinh: 01/07/1991
CMND: 215***749
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049028 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95498 Họ tên: Văn Duy Chức
Ngày sinh: 27/11/1990
CMND: 215***869
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049027 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95499 Họ tên: Lê Công Thà
Ngày sinh: 01/01/1993
CMND: 215***799
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049026 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
95500 Họ tên: Lê Đình Nho
Ngày sinh: 25/08/1992
CMND: 212***846
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049025 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn