Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95521 Họ tên: Võ Văn Sang
Ngày sinh: 08/09/1975
CMND: 024***877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049004 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 14/12/2023
HCM-00049004 - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 14/12/2023
95522 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 10/01/1989
CMND: 240***543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049003 - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 14/12/2023
95523 Họ tên: Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Ngày sinh: 23/06/1983
CMND: 250***206
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00049002 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 18/01/2026
HCM-00049002 - Thiết kế kiến trúc công trình II 14/12/2023
95524 Họ tên: Bạch Minh Ngọc
Ngày sinh: 06/05/1987
CMND: 371***221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00048996 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 08/07/2027
HNT-00048996 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II 08/07/2027
95525 Họ tên: Vi Mạnh Chính
Ngày sinh: 21/08/1986
CMND: 082***619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAS-00048983 Dân dụng III 20/05/2026
95526 Họ tên: CAM TRUNG KIÊN
Ngày sinh: 20/11/1978
CMND: 073***508
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048955 Định giá xây dựng III 16/01/2023
95527 Họ tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Ngày sinh: 02/12/1989
CMND: 073***747
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048954 Giám sát công trình: Giao thông III 04/03/2027
95528 Họ tên: NGUYỄN QUANG DIỆN
Ngày sinh: 03/09/1979
CMND: 073***987
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành công trình cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048953 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III 16/01/2023
HAG-00048953 Thiết kế xây dựng công trình: Giao thông đường bộ III 16/01/2023
95529 Họ tên: PHẠM THÁI HÒA
Ngày sinh: 06/06/1976
CMND: 073***367
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048952 Thiết kế xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật II 16/01/2023
HAG-00048952 Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi II 16/01/2023
95530 Họ tên: NGUYỄN VĂN TOẢN
Ngày sinh: 27/04/1983
CMND: 073***962
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành công trình thuỷ lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048951 Giám sát công tác xây dựng công trình: Thủy lợi II 16/01/2023
HAG-00048951 Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật. II 16/01/2023
95531 Họ tên: CHU QUANG HUY
Ngày sinh: 09/09/1981
CMND: 070***861
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048950 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng. III 16/01/2023
95532 Họ tên: NGUYỄN ANH DŨNG
Ngày sinh: 19/06/1992
CMND: 073***906
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048948 Giám sát công tác xây dựng công trình: Giao thông. III 16/01/2023
HAG-00048948 Định giá xây dựng III 18/06/2025
95533 Họ tên: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Ngày sinh: 19/08/1974
CMND: 073***094
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành điện khí hóa - cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048947 Giám sát công tác xây dựng công trình: Đường dây và trạm biến áp III 16/01/2023
95534 Họ tên: TRẦN TUẤN NGỌC
Ngày sinh: 22/12/1987
CMND: 073***435
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành điện tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048946 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 13/09/2024
95535 Họ tên: PHẠM QUANG VIỄN
Ngày sinh: 06/09/1977
CMND: 073***486
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048944 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng III 16/01/2023
HAG-00048944 Giám sát công tác xây dựng công trình: Thủy lợi III 16/01/2023
95536 Họ tên: NGUYỄN VĂN THẬP
Ngày sinh: 20/08/1971
CMND: 073***092
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048943 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 16/01/2023
HAG-00048943 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng II 16/01/2023
95537 Họ tên: LÊ VĂN SĨ
Ngày sinh: 08/12/1983
CMND: 070***230
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048942 Thiết kế Kiến trúc, nội ngoại thất công trình II 16/01/2023
HAG-00048942 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 16/01/2023
95538 Họ tên: ĐẶNG VĂN CƯỜNG
Ngày sinh: 24/12/1980
Thẻ căn cước: 036******036
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048941 Định giá xây dựng II 16/01/2023
HAG-00048941 Quản lý dự án II 16/12/2025
95539 Họ tên: VŨ NGỌC HÀ
Ngày sinh: 28/09/1992
CMND: 073***519
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048940 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III 16/01/2023
HAG-00048940 Giám sát công tác xây dựng công trình: Giao thông đường bộ. III 16/01/2023
95540 Họ tên: ĐỖ THỊ HỒNG
Ngày sinh: 15/10/1982
CMND: 073***312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00048939 Giám sát công tác xây dựng công trình: Thủy lợi II 16/01/2023
HAG-00048939 Định giá xây dựng II 16/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn