Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95561 Họ tên: PHẠM VÕ THẾ HIỂN
Ngày sinh: 30/03/1973
CMND: 022588638
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (ngành điện khí hóa và cung cấp điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003328 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 12/06/2022
95562 Họ tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Ngày sinh: 01/06/1984
CMND: 205109942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003327 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng I 12/06/2022
95563 Họ tên: Nguyễn Ngọc Văn
Ngày sinh: 04/10/1973
CMND: 271691888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy hóa (ngành cơ khí chuyên dùng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003326 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/03/2024
BXD-00003326 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 12/06/2022
95564 Họ tên: LƯU ĐẶNG THANH TRÚC
Ngày sinh: 28/04/1977
CMND: 024640096
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (ngành kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003325 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
95565 Họ tên: HOÀNG CAO HÙNG
Ngày sinh: 29/11/1976
CMND: 191343096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (ngành xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003324 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu) I 12/06/2022
95566 Họ tên: VĂN QUỐC HÙNG
Ngày sinh: 07/08/1982
CMND: 023368465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003323 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
95567 Họ tên: PHẠM TẤN LỰC
Ngày sinh: 10/05/1978
CMND: 025259522
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (ngành kỹ thuật công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003322 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
BXD-00003322 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
95568 Họ tên: PHẠM HỒNG XUÂN
Ngày sinh: 23/08/1969
CMND: 273175790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00003321 Thiết kế công trình Giao thông II 25/06/2024
BAL-00003321 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 25/06/2024
95569 Họ tên: HỒ QUỐC THÁI
Ngày sinh: 08/02/1978
CMND: 025652891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003320 Định giá xây dựng I 16/10/2024
BXD-00003320 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn I 16/10/2024
95570 Họ tên: CHÂU ANH VĂN
Ngày sinh: 07/05/1978
CMND: 023246771
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003319 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
BXD-00003319 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
95571 Họ tên: NGUYỄN QUỐC THOẠI
Ngày sinh: 09/11/1976
CMND: 370612967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện (ngành điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003318 Thiết kế hệ thống điện - cơ điện công trình xây dựng I 12/06/2022
BXD-00003318 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 12/06/2022
95572 Họ tên: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Ngày sinh: 30/06/1983
CMND: 191477866
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính (ngành xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003317 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 12/06/2022
95573 Họ tên: NGUYỄN KHOA THIÊN ẤN
Ngày sinh: 23/04/1968
Thẻ căn cước: 051068000120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003316 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 28/08/2023
BXD-00003316 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
95574 Họ tên: NGUYỄN HỮU BÌNH
Ngày sinh: 08/11/1980
Thẻ căn cước: 075080000263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (ngành kỹ thuật xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003315 Giám sát hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) I 12/06/2022
95575 Họ tên: LÊ VIẾT PHÚC
Ngày sinh: 10/04/1966
CMND: 021737882
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003314 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu) I 12/06/2022
BXD-00003314 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
95576 Họ tên: Huỳnh Văn Phạm
Ngày sinh: 21/12/1979
CMND: 341008679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00003312 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật II 22/09/2025
HNT-00003312 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
95577 Họ tên: Lê Hoàng Vũ
Ngày sinh: 13/03/1988
CMND: 341471807
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng (cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00003308 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng, cây xanh theo công trình giao thông) III 04/10/2024
DOT-00003308 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng, cây xanh theo công trình giao thông) III 15/05/2025
95578 Họ tên: Phan Nhật Trường
Ngày sinh: 05/08/1986
CMND: 341388998
Trình độ chuyên môn: Trung cấp - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đại học - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00003305 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/06/2025
DOT-00003305 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/06/2025
95579 Họ tên: Phan Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10/08/1974
CMND: 341712282
Trình độ chuyên môn: Đại học - Thủy công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00003302 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi, đê điều) III 22/12/2026
DOT-00003302 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 22/12/2026
95580 Họ tên: Phan Văn Thãng
Ngày sinh: 03/09/1982
CMND: 341000523
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00003300 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 22/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn