Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95561 Họ tên: Nguyễn Minh Chí
Ngày sinh: 05/02/1969
CMND: 131***166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074922 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
BXD-00074922 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95562 Họ tên: Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 14/09/1976
CMND: 182***731
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074921 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
BXD-00074921 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95563 Họ tên: Phùng Tuấn Sơn
Ngày sinh: 24/09/1976
Thẻ căn cước: 001******725
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074920 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95564 Họ tên: Lương Xuân Chính
Ngày sinh: 13/02/1971
CMND: 141***615
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074919 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 16/10/2024
BXD-00074919 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/01/2025
95565 Họ tên: Đinh Văn Kiên
Ngày sinh: 10/08/1978
CMND: 013***312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074918 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95566 Họ tên: Trần Vũ Giáp
Ngày sinh: 16/05/1984
CMND: 186***327
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074917 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95567 Họ tên: Nguyễn Gia Khuyên
Ngày sinh: 28/08/1976
Thẻ căn cước: 027******157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo lường điều khiển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074916 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95568 Họ tên: Nguyễn Như Phong
Ngày sinh: 02/09/1982
CMND: 164***413
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074915 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 16/10/2024
95569 Họ tên: Mai Văn Dũng
Ngày sinh: 07/01/1979
Thẻ căn cước: 040******832
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074914 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95570 Họ tên: Đỗ Mạnh Thủy
Ngày sinh: 19/04/1977
Thẻ căn cước: 036******032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074913 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00074913 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 12/09/2028
95571 Họ tên: Phan Minh Đức
Ngày sinh: 10/03/1982
Thẻ căn cước: 001******018
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074912 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95572 Họ tên: Phạm Mạnh Hà
Ngày sinh: 10/03/1985
CMND: 013***951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074911 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95573 Họ tên: Ngô Trung Hiếu_Thu hồi theo Quyết định 09/QĐ-HĐXD-CN ngày 3/4/2023 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Ngày sinh: 08/08/1985
CMND: 012***573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074910 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00074910 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 10/10/2027
95574 Họ tên: Đỗ Minh Hải
Ngày sinh: 22/05/1983
CMND: 125***793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074909 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95575 Họ tên: Trần Văn Khuê
Ngày sinh: 24/10/1966
CMND: 013***871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074908 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
95576 Họ tên: Vũ Văn Nam
Ngày sinh: 20/07/1984
Thẻ căn cước: 036******834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074907 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BAN-00074907 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/08/2027
95577 Họ tên: Nguyễn Quang Ngọc
Ngày sinh: 06/07/1979
CMND: 013***601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074906 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
95578 Họ tên: Nguyễn Thái Học
Ngày sinh: 06/09/1987
CMND: 164***596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074905 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95579 Họ tên: Phạm Quốc Huy
Ngày sinh: 09/10/1971
CMND: 181***373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074904 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
95580 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hưng
Ngày sinh: 01/02/1981
Thẻ căn cước: 001******113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00074903 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 16/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn