Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95561 Họ tên: Nguyễn Văn Chinh
Ngày sinh: 18/03/1977
CMND: 011824472
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043124 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp II 05/11/2023
BXD-00043124 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/01/2027
95562 Họ tên: Đỗ Công Kiên
Ngày sinh: 15/12/1977
CMND: 162471216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043123 Định giá xây dựng II 05/11/2023
95563 Họ tên: Hà Thế Cường
Ngày sinh: 25/01/1977
CMND: 135273261
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00043122 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 08/07/2024
BAN-00043122 Khảo sát địa hình III 08/07/2024
95564 Họ tên: Nguyễn Đôn Toản
Ngày sinh: 22/06/1973
CMND: 111199007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043121 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp III 05/11/2023
95565 Họ tên: Nguyễn Đức Hậu
Ngày sinh: 12/11/1987
CMND: 013677741
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00043120 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 29/05/2025
BXD-00043120 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
95566 Họ tên: Thân Hoài Sơn
Ngày sinh: 11/09/1983
Thẻ căn cước: 001083008127
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043119 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp II 05/11/2023
95567 Họ tên: Vũ Thị Hương
Ngày sinh: 12/02/1982
Thẻ căn cước: 030182001661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043118 Định giá xây dựng II 05/11/2023
95568 Họ tên: Đỗ Thanh Đoàn
Ngày sinh: 13/03/1989
CMND: 151676968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043117 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp II 05/11/2023
95569 Họ tên: Lê Thị Hằng
Ngày sinh: 26/01/1993
CMND: 151915037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043116 Định giá xây dựng III 05/11/2023
95570 Họ tên: Lý Văn Ca
Ngày sinh: 10/10/1967
Thẻ căn cước: 033067000353
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043115 Định giá xây dựng II 05/11/2023
CTN-00043115 Quản lý dự án II 26/04/2026
95571 Họ tên: Trần Hữu Hưng
Ngày sinh: 08/09/1978
CMND: 011925287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043114 Thiết kế công trình đường bộ II 05/11/2023
95572 Họ tên: Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 10/10/1979
Thẻ căn cước: 038079000068
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043113 Thiết kế công trình thủy lợi II 05/11/2023
HAN-00043113 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi II 05/11/2023
95573 Họ tên: Bùi Đình Trung
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 172624967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043112 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III 13/11/2025
HAN-00043112 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp II 05/11/2023
95574 Họ tên: Nguyễn Trung Hòa
Ngày sinh: 23/03/1985
CMND: 111882352
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043111 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp III 05/11/2023
95575 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 14/11/1990
Thẻ căn cước: 001090013082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00043110 Định giá xây dựng III 28/07/2025
KTE-00043110 Quản lý dự án III 28/07/2025
95576 Họ tên: Ngô Chí Phương
Ngày sinh: 25/05/1971
CMND: 125699758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043109 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp III 05/11/2023
95577 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 22/03/1963
CMND: 221282422
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043108 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp III 05/11/2023
HNT-00043108 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 08/07/2027
95578 Họ tên: Phan Kế Chính
Ngày sinh: 29/03/1976
CMND: 017202082
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043107 Thiết kế kiến trúc công trình II 05/11/2023
HAN-00043107 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 05/11/2023
95579 Họ tên: Vũ Tiến Dũng
Ngày sinh: 12/12/1992
CMND: 163173554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043106 Định giá xây dựng III 05/11/2023
95580 Họ tên: Đinh Thanh Tùng
Ngày sinh: 01/01/1979
Thẻ căn cước: 001079003088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00043105 Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp II 05/11/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn