Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95621 Họ tên: Đỗ Trung Hưng
Ngày sinh: 18/07/1969
CMND: 111***084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048840 Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 17/01/2024
HTV-00048840 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2024
95622 Họ tên: Phùng Minh Lượng
Ngày sinh: 16/09/1965
CMND: 111***544
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048839 Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 17/01/2024
HTV-00048839 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2024
95623 Họ tên: Trần Đình Thắng
Ngày sinh: 18/02/1978
Thẻ căn cước: 001******868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048838 Giám sát xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 17/01/2024
95624 Họ tên: Đoàn Tất Thắng
Ngày sinh: 23/05/1970
Thẻ căn cước: 001******756
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048837 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
BXD-00048837 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/05/2025
95625 Họ tên: Lê Việt Hùng
Ngày sinh: 28/06/1991
Thẻ căn cước: 001******277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048836 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
95626 Họ tên: Trần Đăng Kiểm
Ngày sinh: 20/02/1992
CMND: 163***978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048835 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
HTV-00048835 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 03/06/2027
95627 Họ tên: Phan Thị Thanh Nhã
Ngày sinh: 26/04/1976
CMND: 011***926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048834 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95628 Họ tên: Đặng Huy Thành
Ngày sinh: 27/08/1992
CMND: 012***174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048833 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
95629 Họ tên: Phạm Thanh Trung
Ngày sinh: 23/02/1988
CMND: 013***237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048832 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95630 Họ tên: Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 17/04/1986
Thẻ căn cước: 001******461
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048831 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95631 Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 05/10/1988
CMND: 121***131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048830 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
HTV-00048830 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95632 Họ tên: Cao Anh Phong
Ngày sinh: 23/11/1990
CMND: 145***260
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048829 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
HTV-00048829 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95633 Họ tên: Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 08/03/1993
CMND: 012***400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048828 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
HNT-00048828 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 14/12/2026
95634 Họ tên: Lê Hữu Cường
Ngày sinh: 06/05/1993
Thẻ căn cước: 001******326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048827 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
HTV-00048827 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II 03/06/2027
95635 Họ tên: Phạm Minh Quang
Ngày sinh: 23/12/1991
Thẻ căn cước: 034******208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048826 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95636 Họ tên: Hoàng Xuân Long
Ngày sinh: 01/11/1984
CMND: 013***331
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048825 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95637 Họ tên: Tống Anh Tuấn
Ngày sinh: 26/06/1987
Thẻ căn cước: 036******927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048824 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95638 Họ tên: Phạm Minh Công
Ngày sinh: 25/11/1984
CMND: 013***711
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay - Ngành Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048823 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95639 Họ tên: Bùi Thanh Sơn
Ngày sinh: 18/05/1992
Thẻ căn cước: 038******836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048822 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 17/01/2024
95640 Họ tên: Đặng Văn Diện
Ngày sinh: 18/01/1991
CMND: 122***683
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048821 Khảo sát địa chất công trình III 17/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn