Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113821 Họ tên: Lê Minh Long
Ngày sinh: 25/02/1972
CMND: 012647143
Trình độ chuyên môn: TS, Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng và Phát triển đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010728 Giám sát công tác xây dựngcông trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010728 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113822 Họ tên: Nguyễn Xuân Vĩnh
Ngày sinh: 08/05/1981
Thẻ căn cước: 026081001599
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010727 Giám sát công tác xây dựngcông trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010727 Định giá xây dựng II 25/10/2022
113823 Họ tên: Nguyễn Xuân Bình
Ngày sinh: 07/01/1956
CMND: 012141661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chính - Chuyên ngành vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010726 Giám sát công tác xây dựngcông trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113824 Họ tên: Nguyễn Văn Hóa
Ngày sinh: 28/02/1982
CMND: 013459019
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010725 Định giá xây dựng II 25/10/2022
BXD-00010725 Giám sát công tác xây dựngcông trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113825 Họ tên: Đỗ Văn Công
Ngày sinh: 05/08/1984
CMND: 142046331
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010724 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010724 Định giá xây dựng III 25/10/2022
113826 Họ tên: Lê Thuận An
Ngày sinh: 25/03/1982
Thẻ căn cước: 001082005419
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010723 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010723 Định giá xây dựng III 25/10/2022
113827 Họ tên: Phạm Quốc Bảo
Ngày sinh: 27/04/1980
Thẻ căn cước: 001080006478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010722 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010722 Định giá xây dựng III 25/10/2022
113828 Họ tên: Hoàng Minh Đức
Ngày sinh: 04/11/1972
CMND: 011553665
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ – Kỹ sư xây dựng và công nghệ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010721 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113829 Họ tên: Trần Duy Hưng
Ngày sinh: 15/01/1987
CMND: 164290778
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010720 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 25/10/2022
113830 Họ tên: Nguyễn Gia Lâm
Ngày sinh: 22/02/1982
Thẻ căn cước: 001082009791
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010719 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
HNT-00010719 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 28/01/2027
113831 Họ tên: Vũ Lương Anh
Ngày sinh: 30/08/1982
CMND: 151304910
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010718 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113832 Họ tên: Dương Tuấn Sơn
Ngày sinh: 17/10/1987
CMND: 013282761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010717 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113833 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh
Ngày sinh: 16/02/1977
CMND: 013243922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010716 Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010716 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
113834 Họ tên: Trần Thu Hà
Ngày sinh: 10/03/1979
CMND: 012179491
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010715 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113835 Họ tên: Nguyễn Thống Nhất
Ngày sinh: 19/03/1972
Thẻ căn cước: 001072001339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010714 Giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113836 Họ tên: Hà Ngọc Trìu
Ngày sinh: 03/08/1985
Thẻ căn cước: 034085004744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010713 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 25/10/2022
113837 Họ tên: Hồ Hữu Nam
Ngày sinh: 11/02/1981
CMND: 011973338
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010712 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113838 Họ tên: Đào Văn Cường
Ngày sinh: 30/08/1984
Thẻ căn cước: 030084000082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010711 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113839 Họ tên: Vũ Đức Thọ
Ngày sinh: 08/11/1985
CMND: 031416637
Trình độ chuyên môn: KSXD-CSHT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010710 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010710 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/05/2025
113840 Họ tên: Trần Văn Vinh
Ngày sinh: 11/03/1984
CMND: 013539501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010709 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
BXD-00010709 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/11/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn