Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113841 Họ tên: Mai Thị Ngoan
Ngày sinh: 06/08/1979
CMND: 013***436
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017740 Thiết kế điện- cơ điện công trình I 22/01/2023
113842 Họ tên: Phạm Văn Hoán
Ngày sinh: 09/03/1983
CMND: 162***839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017739 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113843 Họ tên: Lê Diệu Thúy
Ngày sinh: 16/04/1973
CMND: 111***285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017738 Thiết kế cấp- thoát nước công trình I 22/01/2023
113844 Họ tên: Bùi Đức Anh
Ngày sinh: 18/07/1980
CMND: 131***303
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017737 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
PHT-00017737 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 06/09/2027
113845 Họ tên: Phạm Thị Chứng
Ngày sinh: 02/09/1953
CMND: 010***463
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017736 Định giá xây dựng I 22/01/2023
113846 Họ tên: Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 14/04/1975
CMND: 011***567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017735 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 22/01/2023
113847 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thạch
Ngày sinh: 09/07/1978
CMND: 013***294
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017734 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113848 Họ tên: Dương Việt Hùng
Ngày sinh: 06/02/1985
CMND: 186***623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017733 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113849 Họ tên: Lê Thị Hương Sen
Ngày sinh: 22/11/1980
CMND: 013***636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017732 Định giá xây dựng I 22/01/2023
KTE-00017732 Quản lý dự án II 29/03/2026
113850 Họ tên: Nguyễn Công Hòa
Ngày sinh: 26/04/1981
Thẻ căn cước: 022******312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017731 Định giá xây dựng I 22/01/2023
113851 Họ tên: Vũ Phượng Khanh
Ngày sinh: 14/01/1963
CMND: 011***885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017730 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu I 22/01/2023
BXD-00017730 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 22/01/2023
113852 Họ tên: Doãn Thị Vân
Ngày sinh: 06/03/1983
CMND: 013***261
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017729 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
HTV-00017729 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 11/07/2027
113853 Họ tên: Đinh Văn Hà
Ngày sinh: 18/03/1959
Thẻ căn cước: 040******120
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017728 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113854 Họ tên: Vũ Anh Tuấn
Ngày sinh: 20/02/1971
CMND: 011***323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước và môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017727 Thiết kế cấp thoát nước công trình I 22/01/2023
113855 Họ tên: Vũ Ngọc Phong
Ngày sinh: 12/07/1977
Thẻ căn cước: 001******077
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017726 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113856 Họ tên: Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 10/08/1962
CMND: 012***744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017725 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113857 Họ tên: Dương Xuân Công
Ngày sinh: 26/11/1980
CMND: 012***652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00017724 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 23/12/2024
BXD-00017724 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113858 Họ tên: Đỗ Trọng Dũng
Ngày sinh: 01/06/1976
CMND: 011***232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Môi trường nước - Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017723 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) I 22/01/2023
CTN-00017723 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 15/12/2026
113859 Họ tên: Nguyễn Thị Thái Yên
Ngày sinh: 28/12/1979
CMND: 011***041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017722 Định giá xây dựng I 22/01/2023
113860 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 23/04/1978
CMND: 211***200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00017721 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 17/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn