Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114321 Họ tên: Tống Văn Phê
Ngày sinh: 18/07/1968
Thẻ căn cước: 036******268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016860 Định giá xây dựng II 06/07/2023
NIB-00016860 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 15/01/2023
114322 Họ tên: Nguyễn Hữu Dự
Ngày sinh: 21/01/1963
CMND: 160***582
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016859 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 15/01/2023
NIB-00016859 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp & ptnt II 15/01/2023
114323 Họ tên: Nguyễn Hữu Dự
Ngày sinh: 21/01/1963
Thẻ căn cước: 037******157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016859 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 06/07/2023
NIB-00016859 Định giá xây dựng II 06/07/2023
114324 Họ tên: Nguyễn Phúc Hà
Ngày sinh: 20/05/1966
CMND: 161***179
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016858 Khảo sát địa hình II 15/01/2023
NIB-00016858 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn II 15/01/2023
114325 Họ tên: Phạm Quang Dũng
Ngày sinh: 23/07/1989
CMND: 164***937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016857 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 15/01/2023
NIB-00016857 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 15/01/2023
114326 Họ tên: Lê Huy Thông
Ngày sinh: 30/10/1984
Thẻ căn cước: 037******250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016856 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 15/01/2023
NIB-00016856 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 15/01/2023
114327 Họ tên: Đỗ Đình Lượng
Ngày sinh: 22/12/1987
CMND: 164***924
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016855 Thiết kế kiến trúc công trình III 15/01/2023
NIB-00016855 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 15/01/2023
114328 Họ tên: Trần Quốc Chiến
Ngày sinh: 28/09/1983
Thẻ căn cước: 037******868
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016854 Thiết kế kiến trúc công trình III 15/01/2023
NIB-00016854 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 15/01/2023
114329 Họ tên: Vũ Anh Hà
Ngày sinh: 30/12/1953
CMND: 164***673
Trình độ chuyên môn: Trung học thiết kế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016853 Định giá xây dựng III 15/01/2023
114330 Họ tên: Vũ Mạnh Thắng
Ngày sinh: 23/09/1977
CMND: 164***680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016852 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt II 15/01/2023
NIB-00016852 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp & ptnt II 15/01/2023
114331 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 06/10/1971
CMND: 164***237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016851 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt II 15/01/2023
NIB-00016851 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp & ptnt II 15/01/2023
114332 Họ tên: Phạm Quang Trưởng
Ngày sinh: 21/12/1981
CMND: 164***747
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016850 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 15/01/2023
NIB-00016850 Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng và Công nghiệp) III 14/01/2027
114333 Họ tên: Nguyễn Xuân Ngân
Ngày sinh: 05/12/1973
Thẻ căn cước: 034******501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường - ngành công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016849 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 15/01/2023
NIB-00016849 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 15/01/2023
114334 Họ tên: Nghiêm Ngọc Sơn
Ngày sinh: 23/08/1983
CMND: 164***057
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016848 Quản lý dự án (xây dựng công trình dân dụng) III 15/01/2023
NIB-00016848 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 15/01/2023
114335 Họ tên: Trần Văn Hưng
Ngày sinh: 01/09/1978
CMND: 171***285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016847 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 15/01/2023
NIB-00016847 Thiết kế cấp thoát nước công trình III 14/01/2027
114336 Họ tên: Lại Văn Đông
Ngày sinh: 14/09/1988
CMND: 164***212
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ KTXD cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016846 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 15/01/2023
114337 Họ tên: Ngô Thị Hồng
Ngày sinh: 01/09/1985
Thẻ căn cước: 038******838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016845 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 15/01/2023
NIB-00016845 Quản lý dự án (xây dựng công trình giao thông) III 15/01/2023
114338 Họ tên: Hoàng Thị Làn
Ngày sinh: 23/03/1985
CMND: 031***758
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa kỹ thuật - Địa môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016844 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn II 15/01/2023
114339 Họ tên: Tống Xuân Phương
Ngày sinh: 16/12/1986
Thẻ căn cước: 017******085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016843 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 15/01/2023
NIB-00016843 Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng và Công nghiệp) III 14/01/2027
114340 Họ tên: Vũ Trung Kiên
Ngày sinh: 11/10/1981
CMND: 164***148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016842 Định giá xây dựng III 11/12/2023
NIB-00016842 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn