Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114341 Họ tên: Vũ Đình Huân
Ngày sinh: 11/11/1990
CMND: 151***872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vận tải
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016841 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 15/01/2023
114342 Họ tên: Trần Quang Thảo
Ngày sinh: 28/03/1965
CMND: 164***265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016840 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (công nghiệp) II 15/01/2023
114343 Họ tên: Tổng Đức Hải
Ngày sinh: 21/01/1984
CMND: 164***876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016839 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 15/01/2023
114344 Họ tên: Phạm Văn Quân
Ngày sinh: 13/03/1984
Thẻ căn cước: 037******681
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016838 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 15/01/2023
114345 Họ tên: Phạm Văn Đạt
Ngày sinh: 10/08/1988
CMND: 164***150
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Điện khí hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016837 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (công nghiệp) II 15/01/2023
114346 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 15/11/1986
CMND: 162***867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016836 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (công nghiệp) II 15/01/2023
114347 Họ tên: Nguyễn Thế Viễn
Ngày sinh: 02/03/1986
CMND: 162***702
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016835 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 15/01/2023
114348 Họ tên: Lương Văn Dũng
Ngày sinh: 16/02/1991
Thẻ căn cước: 037******572
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016834 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (công nghiệp) III 15/01/2023
114349 Họ tên: Giang Quý Bàng
Ngày sinh: 01/02/1957
CMND: 161***625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016833 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
114350 Họ tên: Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 01/09/1982
Thẻ căn cước: 025******491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016832 Quản lý dự án (công trình dân dụng,giao thông,thủy lợi,hạ tầng kỹ thuật) II 05/06/2023
NIB-00016832 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 05/06/2023
114351 Họ tên: Vũ Quý Dương
Ngày sinh: 11/07/1970
CMND: 162***118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016831 Quản lý dự án II 15/01/2023
114352 Họ tên: Lê Danh Hổ
Ngày sinh: 15/01/1971
CMND: 164***299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016830 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
NIB-00016830 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 15/01/2023
114353 Họ tên: Phạm Văn Hoan
Ngày sinh: 10/10/1992
CMND: 164***633
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016829 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 15/01/2023
114354 Họ tên: Đặng Văn Lộc
Ngày sinh: 18/08/1960
CMND: 164***165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016828 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
NIB-00016828 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 15/01/2023
114355 Họ tên: Đặng Quốc Tuấn
Ngày sinh: 31/01/1972
CMND: 161***127
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016827 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
NIB-00016827 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 15/01/2023
114356 Họ tên: Tạ Ngọc Hương
Ngày sinh: 28/03/1959
CMND: 164***860
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016826 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 15/01/2023
114357 Họ tên: Phạm Văn Hai
Ngày sinh: 15/01/1974
Thẻ căn cước: 037******761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016825 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 15/01/2023
114358 Họ tên: Đặng Hồng Kiên
Ngày sinh: 01/12/1982
CMND: 164***138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016824 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) II 15/01/2023
114359 Họ tên: Lê Đức Tài
Ngày sinh: 20/06/1984
Thẻ căn cước: 037******550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016823 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 15/01/2023
114360 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 08/01/1978
CMND: 164***540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00016822 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 15/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn