Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114381 Họ tên: Nghiêm Viết Thái
Ngày sinh: 25/02/1957
Thẻ căn cước: 030******793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành kết cấu công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016571 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 24/02/2025
HAD-00016571 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 24/02/2025
114382 Họ tên: Nguyễn Hữu Thọ
Ngày sinh: 10/01/1972
CMND: 141***467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016570 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 01/06/2025
HAD-00016570 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 01/06/2025
114383 Họ tên: Bùi Văn Hoan
Ngày sinh: 15/01/1969
CMND: 142***552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016568 Giao thông đường bộ II 20/08/2024
HAD-00016568 Nông nghiệp và PTNT II 20/08/2024
114384 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 08/02/1984
CMND: 142***185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016567 Định giá xây dựng III 01/06/2025
114385 Họ tên: Nguyễn Hữu Quyền
Ngày sinh: 05/07/1985
Thẻ căn cước: 033******353
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016563 1. Giám sát xây dwjngj công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn III 22/06/2025
HAD-00016563 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 22/06/2025
114386 Họ tên: Nguyễn Ngọc Cương
Ngày sinh: 15/07/1961
CMND: 140***128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm - Xây dựng cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016558 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông và NN&PTNT II 01/08/2027
HAD-00016558 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 01/08/2027
114387 Họ tên: Hoàng Minh Trường
Ngày sinh: 20/01/1980
CMND: 141***857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - Thủy nông - Cải tọa đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016556 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 01/08/2027
HAD-00016556 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/08/2027
114388 Họ tên: Bùi Đức Hùng
Ngày sinh: 23/03/1988
CMND: 142***763
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016550 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
HAD-00016550 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/08/2027
114389 Họ tên: Trịnh Xuân Nam
Ngày sinh: 10/07/1987
CMND: 111***990
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00016548 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
114390 Họ tên: Nguyễn Hồng Kiên
Ngày sinh: 21/05/1984
Thẻ căn cước: 030******201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016547 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 14/03/2027
114391 Họ tên: Nguyễn Văn Miu
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 142***979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016545 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 01/04/2027
HAD-00016545 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/05/2027
114392 Họ tên: Vũ Văn Tiến
Ngày sinh: 20/01/1982
CMND: 141***086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016544 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 01/04/2027
HAD-00016544 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 12/05/2027
114393 Họ tên: Nguyễn Văn Kiểm
Ngày sinh: 20/09/1984
CMND: 142***709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016542 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 28/04/2027
114394 Họ tên: Vũ Đình Thuấn
Ngày sinh: 04/05/1982
CMND: 141***396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình PTNT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016541 1. Giám sát công trình giao thông đường bộ và công trình HTKT II 15/06/2025
HAD-00016541 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 15/06/2025
114395 Họ tên: Nguyễn Trọng Dương
Ngày sinh: 24/01/1977
Thẻ căn cước: 030******771
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016540 1. Giám sát công trình giao thông II 12/01/2025
HAD-00016540 2. Giám sát công trình NN và PTNT II 12/01/2025
114396 Họ tên: Nguyễn Chính Luận
Ngày sinh: 03/02/1987
CMND: 142***065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016536 1. Thiết kết công trình giao thông đường bộ II 07/10/2026
HAD-00016536 2. Khảo sát địa hình II 07/10/2026
114397 Họ tên: Đỗ Văn Diên
Ngày sinh: 02/12/1976
CMND: 141***335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016527 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/01/2025
HAD-00016527 2. Giám sát công trình Nông nghiệp & PTNT II 01/01/2025
114398 Họ tên: Phạm Doãn Đức
Ngày sinh: 14/05/1963
CMND: 140***700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016526 2. Giám sát công trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2024
HAD-00016526 2. Định giá xây dựng II 25/09/2024
114399 Họ tên: Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 11/10/1985
Thẻ căn cước: 030******379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-Tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016525 Thiết kế Cơ-Điện công trình II 05/07/2026
114400 Họ tên: Chu Đình Hào
Ngày sinh: 02/09/1990
CMND: 186***414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016521 Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/02/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn