Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114421 Họ tên: Trần Phan Hữu Trung
Ngày sinh: 07/05/1984
CMND: 201496854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00009621 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng, Công nghiệp II 14/08/2025
114422 Họ tên: Nguyễn Hữu Ngọc
Ngày sinh: 21/08/1979
CMND: 201430238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009618 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/01/2025
HNT-00009618 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 08/07/2027
114423 Họ tên: Nguyễn Thị Tú
Ngày sinh: 18/06/1960
CMND: 200168926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009599 Định giá xây dựng II 20/08/2025
114424 Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 10/01/1982
CMND: 201703324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009597 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/03/2024
BXD-00009597 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/03/2024
114425 Họ tên: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày sinh: 27/08/1986
CMND: 205287097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Kỹ thuật Xây dựng Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00009587 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 08/08/2027
114426 Họ tên: Lê Văn Minh
Ngày sinh: 26/04/1980
CMND: 201417166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009586 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/06/2027
BXD-00009586 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/06/2027
114427 Họ tên: Hoàng Tiến Hưng
Ngày sinh: 18/04/1986
CMND: 194220337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009583 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
BXD-00009583 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/06/2027
114428 Họ tên: Dương Quỳnh Thượng
Ngày sinh: 10/10/1981
CMND: 205074236
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009581 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
114429 Họ tên: Vũ Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 01/08/1974
CMND: 011689861
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009580 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/09/2022
114430 Họ tên: Nguyễn Thành Tuấn
Ngày sinh: 19/05/1982
CMND: 017349473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009579 Quản lý dự án II 22/08/2024
HTV-00009579 Định giá xây dựng III 22/08/2024
114431 Họ tên: Lê Hồng Phú
Ngày sinh: 06/04/1982
Thẻ căn cước: 001082001512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009578 Quản lý dự án II 22/08/2024
HTV-00009578 Định giá xây dựng II 22/08/2024
114432 Họ tên: Đỗ Thị Hiền
Ngày sinh: 20/01/1980
CMND: 013308672
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009577 Định giá xây dựng I 28/09/2022
114433 Họ tên: Trịnh Tiến Việt
Ngày sinh: 21/10/1985
CMND: 172640107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009576 Quản lý dự án II 22/08/2024
BXD-00009576 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 28/09/2022
114434 Họ tên: Phạm Văn Khương
Ngày sinh: 10/12/1985
Thẻ căn cước: 036085002320
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009575 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 28/09/2022
114435 Họ tên: Phạm Văn Hiệp
Ngày sinh: 01/08/1985
CMND: 162589012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009574 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 28/09/2022
114436 Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 12/11/1961
CMND: 010719694
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009573 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 28/09/2022
114437 Họ tên: Đào Văn Tiến
Ngày sinh: 30/08/1976
CMND: 013030590
Trình độ chuyên môn: Ths - Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009572 Quản lý dự án II 22/08/2024
BXD-00009572 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/09/2022
114438 Họ tên: Vũ Duy Phan
Ngày sinh: 29/03/1958
CMND: 011347380
Trình độ chuyên môn: Ths - Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00009571 Quản lý dự án II 22/08/2024
BXD-00009571 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/09/2022
114439 Họ tên: Nguyễn Sơn Cương
Ngày sinh: 26/03/1961
CMND: 011765077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009570 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 28/09/2022
114440 Họ tên: Phạm Vinh Hiển
Ngày sinh: 28/01/1971
CMND: 011572190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00009569 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 28/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn