Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Văn Nhật
Ngày sinh: 20/03/1990
CMND: 205421368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130813 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
HTV-00130813 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
142 Họ tên: Trương Văn Lập
Ngày sinh: 01/10/1990
Thẻ căn cước: 049090027234
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130812 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
143 Họ tên: Nguyễn Tấn Phú
Ngày sinh: 01/01/1984
Thẻ căn cước: 049084013149
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130811 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
144 Họ tên: Nguyễn Hồng Son
Ngày sinh: 26/06/1982
CMND: 221113483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130810 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
145 Họ tên: Trương Văn Duy Phú
Ngày sinh: 10/10/1994
CMND: 191854910
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130809 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 20/01/2027
146 Họ tên: Trương Công Minh
Ngày sinh: 12/04/1982
Thẻ căn cước: 048082005128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130808 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130808 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
147 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 05/02/1976
Thẻ căn cước: 031076007125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130807 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II 20/01/2027
HTV-00130807 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/01/2027
148 Họ tên: Tô Quang Tùng
Ngày sinh: 22/01/1996
CMND: 163391307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130806 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
149 Họ tên: Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 28/12/1995
CMND: 187489054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130805 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
150 Họ tên: Phan Tuấn Vũ
Ngày sinh: 12/02/1996
CMND: 187585789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130804 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
151 Họ tên: Phạm Duy Nam
Ngày sinh: 08/09/1994
Thẻ căn cước: 044094002143
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130803 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
152 Họ tên: Kiều Văn Bắc
Ngày sinh: 25/05/1996
Thẻ căn cước: 001096018870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130802 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
153 Họ tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 23/12/1995
Thẻ căn cước: 037095002986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130801 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III 20/01/2027
154 Họ tên: Tạ Quang Thành
Ngày sinh: 27/11/1996
Thẻ căn cước: 036096020185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130800 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
155 Họ tên: Đinh Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/06/1996
Thẻ căn cước: 034096006610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130799 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
156 Họ tên: Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 15/04/1996
Thẻ căn cước: 001096029196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130798 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
157 Họ tên: Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày sinh: 12/06/1995
Thẻ căn cước: 030095004570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130797 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
158 Họ tên: Nguyễn Duy Trung
Ngày sinh: 15/05/1996
CMND: 122225222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130796 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
159 Họ tên: Phan Văn Xuân
Ngày sinh: 02/08/1995
Thẻ căn cước: 025095002717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130795 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
160 Họ tên: Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 03/09/1994
Thẻ căn cước: 035094003145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130794 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn