Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Đăng Minh Dương
Ngày sinh: 19/08/1983
Thẻ căn cước: 001083028424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076930 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
142 Họ tên: Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 26/07/1982
Thẻ căn cước: 001082005551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông-cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076929 Định giá xây dựng II 01/11/2024
143 Họ tên: Nguyễn Đình Hùng
Ngày sinh: 19/01/1979
Thẻ căn cước: 001079001743
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076928 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
144 Họ tên: Nguyễn Hoàng Kim
Ngày sinh: 06/05/1981
CMND: 011994702
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076927 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
145 Họ tên: Phạm Gia Vinh
Ngày sinh: 28/03/1974
CMND: 011732604
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076926 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
146 Họ tên: Mai Việt Hồng
Ngày sinh: 07/05/1972
CMND: 012606197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt công nghiệp ngành kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076925 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng III 01/11/2024
147 Họ tên: Vũ Văn Viết
Ngày sinh: 28/11/1993
CMND: 013365625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076924 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
148 Họ tên: Nguyễn Văn Tuyến
Ngày sinh: 15/11/1980
Thẻ căn cước: 001080001911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076923 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
149 Họ tên: Hoàng Đông Quý
Ngày sinh: 30/10/1983
CMND: 111770757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076922 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
150 Họ tên: Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10/08/1987
Thẻ căn cước: 038087002602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076921 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
HAN-00076921 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
151 Họ tên: Đặng Quang Uy
Ngày sinh: 28/10/1985
Thẻ căn cước: 031085009714
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076920 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng III 01/11/2024
152 Họ tên: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày sinh: 20/11/1988
CMND: 012838509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076919 Định giá xây dựng II 01/11/2024
153 Họ tên: Hoàng Đình Hạnh
Ngày sinh: 23/08/1989
CMND: 173122360
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076918 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, đường sân bay III 01/11/2024
HAN-00076918 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
154 Họ tên: Hoàng Văn Đam
Ngày sinh: 18/10/1989
Thẻ căn cước: 036089004863
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076917 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, đường sân bay II 01/11/2024
155 Họ tên: Phạm Văn Hưng
Ngày sinh: 09/11/1990
CMND: 145336807
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076916 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, đường sân bay III 01/11/2024
156 Họ tên: Phạm Văn Cương
Ngày sinh: 16/02/1990
Thẻ căn cước: 034090006863
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076915 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, đường sân bay III 01/11/2024
HAN-00076915 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
157 Họ tên: Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 03/02/1990
CMND: 112492559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076914 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, đường sân bay III 01/11/2024
HAN-00076914 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
158 Họ tên: Nguyễn Văn Thực
Ngày sinh: 05/12/1991
CMND: 017003945
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076913 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
159 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 28/10/1969
CMND: 011440102
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076912 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/11/2024
160 Họ tên: Phùng Thu
Ngày sinh: 28/12/1979
CMND: 100767288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076911 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn