Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Linh Quang
Ngày sinh: 20/03/1980
CMND: 201410456
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094204 Thiết kế kiến trúc công trình III 30/06/2025
142 Họ tên: Mai Văn Toản
Ngày sinh: 09/09/1981
CMND: 272417464
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094203 Giám sát lắp đặt thiết bị (cơ - điện) vào công trình II 30/06/2025
143 Họ tên: Trần Tiến Thành
Ngày sinh: 13/05/1995
CMND: 272445234
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094202 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 30/06/2025
144 Họ tên: Ngô Đức Quang
Ngày sinh: 20/02/1989
CMND: 272480367
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094201 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/06/2025
DON-00094201 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 30/06/2025
145 Họ tên: Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh: 10/04/1980
CMND: 271361244
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094200 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ III 30/06/2025
146 Họ tên: Giáp Kim Tài
Ngày sinh: 13/02/1986
CMND: 211873336
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094199 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 30/06/2025
147 Họ tên: Vũ Duy Nguyện
Ngày sinh: 10/04/1980
CMND: 031140727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXD công trình GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094198 Định giá xây dựng II 30/06/2025
148 Họ tên: Đặng Thị Huyền
Ngày sinh: 02/05/1982
Thẻ căn cước: 040182000697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00094197 Định giá xây dựng II 30/06/2025
149 Họ tên: Lê Hà Sinh
Ngày sinh: 10/12/1988
CMND: 212638107
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KTXDCT dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094178 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp III 01/07/2025
QNG-00094178 Quản lý dự án công trình dân dụng III 01/07/2025
150 Họ tên: Hồ Sĩ Nhân
Ngày sinh: 01/09/1993
CMND: 215325055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094177 Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/07/2025
151 Họ tên: Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 20/07/1993
CMND: 205779627
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094176 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 01/07/2025
QNG-00094176 Thiết kế công trình HTKT thoát nước III 01/07/2025
152 Họ tên: Trần Đình Khoa
Ngày sinh: 10/04/1985
CMND: 212339301
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094175 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 01/07/2025
QNG-00094175 Thiết kế công trình NN&PTNT (kênh) III 01/07/2025
153 Họ tên: Ngô Hoàng Linh
Ngày sinh: 25/07/1985
CMND: 212233024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật XDCTGT-Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094174 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/07/2025
154 Họ tên: Hoàng Trung Tuấn
Ngày sinh: 10/06/1990
CMND: 212306065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094173 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/07/2025
QNG-00094173 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 01/07/2025
155 Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 15/05/1990
CMND: 212315926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094172 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
156 Họ tên: Nguyễn Phiên
Ngày sinh: 02/01/1985
CMND: 212338522
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094171 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/07/2025
QNG-00094171 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 01/07/2025
157 Họ tên: Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 07/06/1975
CMND: 212012485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094170 Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ III 01/07/2025
QNG-00094170 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 01/07/2025
158 Họ tên: Huỳnh Oanh Tuấn
Ngày sinh: 17/07/1984
CMND: 212148034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu-đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094169 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 01/07/2025
159 Họ tên: Nguyễn Bá Vinh
Ngày sinh: 10/11/1979
CMND: 212058279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094168 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
160 Họ tên: Lương Thị Diễm Đoan
Ngày sinh: 01/02/1987
CMND: 212721898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094167 Thiết kế điện chiếu sáng công trình HTKT III 01/07/2025
QNG-00094167 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT điện chiếu sáng III 01/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn