Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 10/10/1978
Thẻ căn cước: 025******308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174591 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
PHT-00174591 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 25/09/2028
142 Họ tên: Đặng Trọng Hà
Ngày sinh: 08/10/1973
Thẻ căn cước: 015******302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174589 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
143 Họ tên: Trần Huy Toàn
Ngày sinh: 06/09/1980
Thẻ căn cước: 025******134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174588 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
PHT-00174588 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp II 25/09/2028
144 Họ tên: Nguyễn Quốc Hưởng
Ngày sinh: 02/10/1978
Thẻ căn cước: 025******637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174586 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 25/09/2028
PHT-00174586 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình II 25/09/2028
145 Họ tên: Lê Đức Cảnh
Ngày sinh: 04/08/1972
Thẻ căn cước: 025******834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174584 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 25/09/2028
PHT-00174584 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông cầu II 25/09/2028
146 Họ tên: Đỗ Ngọc Bình
Ngày sinh: 01/09/1975
Thẻ căn cước: 025******605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174581 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông cầu, đường bộ III 25/09/2028
147 Họ tên: Nguyễn Quang Thiết
Ngày sinh: 09/01/1976
Thẻ căn cước: 025******861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174579 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) II 25/09/2028
148 Họ tên: Hoàng Công Quyết
Ngày sinh: 25/10/1995
CMND: 132***633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174578 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
PHT-00174578 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án: Dân dụng công nghiệp và HTKT III 25/09/2028
149 Họ tên: Trần Công Thành
Ngày sinh: 27/10/1997
Thẻ căn cước: 025******935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174576 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) III 25/09/2028
150 Họ tên: Nguyễn Quang Trí
Ngày sinh: 02/08/1974
Thẻ căn cước: 025******475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174575 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
151 Họ tên: Hà Phan Mậu
Ngày sinh: 27/01/1998
CMND: 132***614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174574 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) III 25/09/2028
152 Họ tên: Đỗ Anh Tuấn
Ngày sinh: 09/02/1992
Thẻ căn cước: 025******475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174573 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) II 25/09/2028
153 Họ tên: Vũ Thị Tuyết Nga
Ngày sinh: 03/09/1973
Thẻ căn cước: 015******279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174572 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
154 Họ tên: Đào Ngọc Sức
Ngày sinh: 20/07/1971
Thẻ căn cước: 025******218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174571 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
155 Họ tên: Nguyễn Thế Bằng
Ngày sinh: 13/03/1979
Thẻ căn cước: 025******258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174570 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
156 Họ tên: Nguyễn Việt Phong
Ngày sinh: 26/02/1985
Thẻ căn cước: 025******396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174569 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
157 Họ tên: Nguyễn Quang Thành
Ngày sinh: 30/06/1979
Thẻ căn cước: 025******497
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174568 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
158 Họ tên: Lã Hồng Thịnh
Ngày sinh: 21/04/1992
Thẻ căn cước: 015******325
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174566 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 25/09/2028
159 Họ tên: Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 10/08/1956
Thẻ căn cước: 025******017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174563 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 25/09/2028
160 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quỹ
Ngày sinh: 12/09/1971
Thẻ căn cước: 025******063
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174562 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
PHT-00174562 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 25/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn