Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Phạm Đông Hồ
Ngày sinh: 21/01/1997
Thẻ căn cước: 082******695
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187229 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
142 Họ tên: Nguyễn Việt Sơn Trúc
Ngày sinh: 26/09/1994
Thẻ căn cước: 082******228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187228 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
143 Họ tên: Nguyễn Vĩnh Hưng
Ngày sinh: 10/09/1992
Thẻ căn cước: 082******452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187227 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
144 Họ tên: Nguyễn Thế Hưng
Ngày sinh: 02/06/1984
Thẻ căn cước: 082******979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187226 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
145 Họ tên: Lê Huỳnh Ngọc
Ngày sinh: 15/01/1979
Thẻ căn cước: 082******639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187225 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
TIG-00187225 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng III 15/04/2029
146 Họ tên: Cao Thanh Tú
Ngày sinh: 06/06/1991
Thẻ căn cước: 082******082
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187224 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, lĩnh vực: - Lắp đặt thiết bị điện vào công trình dân dụng. -Lắp đặt thiết bị điện vào công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình năng lượng. - Lắp đặt thiết bị điện vào công trì III 15/04/2029
147 Họ tên: Võ Phước Tân
Ngày sinh: 22/05/1976
Thẻ căn cước: 082******442
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (xây dựng DD&CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187223 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 15/04/2029
148 Họ tên: Huỳnh Trung Hậu
Ngày sinh: 23/08/1984
Thẻ căn cước: 082******186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng DD&CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187222 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/04/2029
149 Họ tên: Ngô Minh Quân
Ngày sinh: 17/05/1999
Thẻ căn cước: 082******721
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00187221 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 15/04/2029
150 Họ tên: Lưu Đình Bẩy
Ngày sinh: 27/08/1984
Thẻ căn cước: 006******468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00187220 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 08/04/2029
151 Họ tên: Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 01/05/1986
Thẻ căn cước: 006******827
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00187219 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Dân dụng; Giao thông; Thủy lợi III 08/04/2029
BAK-00187219 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 08/04/2029
152 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 08/02/1989
Thẻ căn cước: 006******119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00187218 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giao thông đường bộ III 08/04/2029
153 Họ tên: Đinh Khắc Hà
Ngày sinh: 17/12/1981
Thẻ căn cước: 034******317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187217 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/04/2029
BAN-00187217 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/04/2029
154 Họ tên: Lương Ngọc Vũ
Ngày sinh: 25/06/1997
Thẻ căn cước: 001******042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187216 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 12/04/2029
155 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 29/08/1991
Thẻ căn cước: 001******880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187215 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 12/04/2029
BAN-00187215 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 12/04/2029
156 Họ tên: Đàm Khắc Nhàn
Ngày sinh: 17/09/1987
Thẻ căn cước: 001******003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187214 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 12/04/2029
157 Họ tên: Đỗ Thị Hường Thu
Ngày sinh: 13/11/1981
Thẻ căn cước: 001******647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187213 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/04/2029
158 Họ tên: Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 29/09/1979
Thẻ căn cước: 027******920
Trình độ chuyên môn: Bằng Trung học chuyên nghiệp ngành quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187212 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 12/04/2029
159 Họ tên: Tạ Thị Hương Sen
Ngày sinh: 16/08/1988
Thẻ căn cước: 001******957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187211 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 12/04/2029
BAN-00187211 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 12/04/2029
160 Họ tên: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày sinh: 08/11/1984
Thẻ căn cước: 027******046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00187210 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/04/2029
BAN-00187210 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 12/04/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn