Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Mai Bình Thường
Ngày sinh: 22/08/1982
Thẻ căn cước: 034082001281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086515 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
142 Họ tên: Phạm Văn Đại
Ngày sinh: 21/07/1986
Thẻ căn cước: 036086006678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086514 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
143 Họ tên: Trần Tuấn Đạt
Ngày sinh: 17/02/1992
CMND: 331719739
Trình độ chuyên môn: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086513 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
144 Họ tên: Nguyễn Bá Tâm
Ngày sinh: 27/09/1986
CMND: 172150468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086512 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
145 Họ tên: Lê Văn Tài
Ngày sinh: 21/01/1990
CMND: 162888494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086511 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 23/03/2025
HNT-00086511 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
146 Họ tên: Đào Xuân Quý
Ngày sinh: 23/04/1994
Thẻ căn cước: 036094005673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086510 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
147 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 28/07/1992
CMND: 272143424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086509 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
148 Họ tên: Lê Kim Lĩnh
Ngày sinh: 10/02/1993
Hộ chiếu: C2477362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086508 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
149 Họ tên: Dương Thanh Vĩ
Ngày sinh: 17/06/1984
CMND: 025901917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086507 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
150 Họ tên: Phạm Cao Tân
Ngày sinh: 08/09/1985
CMND: 271699364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086506 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
151 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 215222470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086505 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
152 Họ tên: Lê Đức Huy
Ngày sinh: 21/10/1992
Thẻ căn cước: 079092011709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086504 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
153 Họ tên: Đỗ Quốc Phương
Ngày sinh: 02/10/1992
Thẻ căn cước: 034092004778
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086503 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 23/03/2025
HNT-00086503 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
154 Họ tên: Phùng Đức Dũng
Ngày sinh: 18/08/1981
CMND: 121390518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086502 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 23/03/2025
HNT-00086502 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
155 Họ tên: Ngô Văn Sáng
Ngày sinh: 17/05/1975
CMND: 013318445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086501 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 23/03/2025
HNT-00086501 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
156 Họ tên: Trương Thị Kim Ánh
Ngày sinh: 07/05/1981
CMND: 212086537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086500 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh) II 23/03/2025
157 Họ tên: Dương Ngô Minh
Ngày sinh: 11/09/1994
CMND: 122125917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086499 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
158 Họ tên: Lục Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 20/06/1988
CMND: 250717069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086498 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh) III 23/03/2025
159 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 12/01/1989
CMND: 215098106
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086497 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086497 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
160 Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 29/05/1991
CMND: 301429276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086496 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn