Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Tào Văn Thế
Ngày sinh: 23/01/1993
CMND: 085028164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120996 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
CAB-00120996 Quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN III 19/07/2026
142 Họ tên: Trịnh Văn Tiền
Ngày sinh: 24/02/1989
CMND: 162967149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120995 Giám sát công tác xây dựng công trìnhNông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
143 Họ tên: Trần Đình Khá
Ngày sinh: 03/05/1972
CMND: 161903361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120994 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
CAB-00120994 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
144 Họ tên: Lã Mạnh Hiệp
Ngày sinh: 03/03/1973
CMND: 073019733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120993 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
145 Họ tên: Nguyễn Đắc Trường
Ngày sinh: 25/06/1985
CMND: 080447637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120992 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120992 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
146 Họ tên: Nguyễn Văn Hương
Ngày sinh: 10/05/1964
CMND: 163054496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120991 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120991 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
147 Họ tên: Trần Đăng Văn
Ngày sinh: 28/08/1992
Thẻ căn cước: 036092008820
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120990 Giám sát công tác xây dựng công trìnhNông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
CAB-00120990 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
148 Họ tên: Hoàng Văn Long
Ngày sinh: 06/01/1990
CMND: 080495060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120989 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120989 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
149 Họ tên: Lê Huy Trình
Ngày sinh: 17/07/1987
Thẻ căn cước: 036087001661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120988 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120988 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
150 Họ tên: Phạm Mạnh Cường
Ngày sinh: 28/03/1996
CMND: 091834807
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120987 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
151 Họ tên: Tạ Quyết Thành
Ngày sinh: 29/06/1988
CMND: 080547810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120986 Giám sát công tác xây dựng công trìnhgiao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120986 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
152 Họ tên: Cao Danh Thành
Ngày sinh: 25/12/1974
CMND: 080457811
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120985 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00120985 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
153 Họ tên: Lã Huy Hoàng
Ngày sinh: 01/06/1995
CMND: 070384705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120984 Giám sát công tác xây dựng công trìnhgiao thông (đường bộ) III 19/07/2026
154 Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 27/03/1966
Thẻ căn cước: 034066003946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120983 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 19/07/2026
155 Họ tên: ĐẶNG THÁI HUY
Ngày sinh: 22/12/1995
CMND: 215310490
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120982 Thiết kế kết cấu công trình III 19/07/2026
BID-00120982 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 19/07/2026
156 Họ tên: TRẦN ĐỨC VIỆT
Ngày sinh: 15/04/1980
CMND: 211804928
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120981 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 19/07/2026
BID-00120981 Khảo sát địa hình (theo Luật Xây dựng) II 19/07/2026
157 Họ tên: TRẦN VĂN CHIẾN
Ngày sinh: 01/01/1988
CMND: 215028009
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120980 Thiết kế kết cấu công trình III 19/07/2026
BID-00120980 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/07/2026
158 Họ tên: VÕ CHẤP TÍN
Ngày sinh: 12/09/1978
CMND: 211600118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120979 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/07/2026
159 Họ tên: ĐẶNG PHAN TIẾN DŨNG
Ngày sinh: 28/02/1974
CMND: 211509813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120978 Quản lý dự án công trình HTKT II 19/07/2026
BID-00120978 Quản lý dự án công trình dân dụng; NN&PTNT III 19/07/2026
160 Họ tên: PHAN VĂN LẬP
Ngày sinh: 16/02/1978
CMND: 211608277
Trình độ chuyên môn: cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120977 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 19/07/2026
BID-00120977 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn