Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Phan Văn Cường
Ngày sinh: 24/10/1973
CMND: 362338942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00145035 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 24/06/2027
CAT-00145035 Định giá xây dựng III 24/06/2027
142 Họ tên: Nguyễn Thị Sơn Lan
Ngày sinh: 18/05/1988
Thẻ căn cước: 086188005133
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00145034 Định giá xây dựng III 24/06/2027
143 Họ tên: Trương Hoàng Tú
Ngày sinh: 04/05/1993
Thẻ căn cước: 094093000370
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00145033 Định giá xây dựng III 24/06/2027
CAT-00145033 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 24/06/2027
144 Họ tên: Tô Minh An
Ngày sinh: 10/02/1981
Thẻ căn cước: 096081010119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00145032 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 24/06/2027
CAT-00145032 Định giá xây dựng III 24/06/2027
145 Họ tên: Phạm Phú Hậu
Ngày sinh: 01/11/1994
Thẻ căn cước: 092094004283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00145031 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 24/06/2027
146 Họ tên: Phan Hoàng Khải Nguyên
Ngày sinh: 25/07/1992
Thẻ căn cước: 056092009815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Tự động hóa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KHH-00145030 Thiết kế cơ - điện công trình II 16/06/2027
KHH-00145030 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 16/06/2027
147 Họ tên: Hồ Bảo Châu
Ngày sinh: 17/03/1989
Thẻ căn cước: 072089005647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144994 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 27/06/2027
148 Họ tên: Lê Nguyễn Minh Đăng
Ngày sinh: 24/02/1987
CMND: 311873168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144993 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 27/06/2027
HCM-00144993 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 27/06/2027
149 Họ tên: Ngô Nam Kiên
Ngày sinh: 22/02/1996
Thẻ căn cước: 079096008393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt - Metro)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144992 Định giá xây dựng III 27/06/2027
150 Họ tên: Lê Thị Kiều Hoa
Ngày sinh: 16/12/1995
Thẻ căn cước: 052195014845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144991 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) III 27/06/2027
HCM-00144991 Định giá xây dựng III 27/06/2027
151 Họ tên: Trần Khắc Thời
Ngày sinh: 28/10/1993
CMND: 215305846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Kỹ thuật điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144990 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 27/06/2027
152 Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 20/10/1996
Thẻ căn cước: 052096006197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144989 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 27/06/2027
153 Họ tên: Võ Minh Lộc
Ngày sinh: 29/03/1984
Thẻ căn cước: 079084001405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144988 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 27/06/2027
154 Họ tên: Trần Ngọc Nhựt
Ngày sinh: 12/08/1979
Thẻ căn cước: 051079014784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144987 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 27/06/2027
155 Họ tên: Nguyễn Hữu Hiệu
Ngày sinh: 06/02/1985
CMND: 301163667
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144986 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 27/06/2027
156 Họ tên: Lê Tuấn
Ngày sinh: 01/04/1993
Thẻ căn cước: 051093013987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144985 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 27/06/2027
157 Họ tên: Lê Thị Nhàn
Ngày sinh: 30/10/1995
CMND: 174786780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144984 Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 27/06/2027
158 Họ tên: Đỗ Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 30/12/1994
CMND: 276006292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144983 Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 27/06/2027
159 Họ tên: Dương Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 30/08/1992
CMND: 173788630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144982 Định giá xây dựng III 27/06/2027
160 Họ tên: Phan Sỹ Thảo
Ngày sinh: 05/10/1991
CMND: 187076025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144981 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/06/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn