Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Trần Tấn Đạt
Ngày sinh: 04/01/1996
CMND: 301583998
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116817 Khảo sát địa hình III 15/03/2026
BDG-00116817 Khảo sát địa chất III 15/03/2026
142 Họ tên: Đinh Văn Tường
Ngày sinh: 02/10/1991
CMND: 212737915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116816 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
BDG-00116816 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
143 Họ tên: Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17/01/1988
CMND: 221202791
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116815 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 15/03/2026
144 Họ tên: Nguyễn Minh Tiến
Ngày sinh: 31/07/1994
CMND: 281046601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116814 Thiết kế Cấp - thoát nước công trình III 15/03/2026
BDG-00116814 Giám sát lắp đặt thiết bị cấp - thoát nước công trình III 15/03/2026
145 Họ tên: Nguyễn Hai
Ngày sinh: 02/09/1991
CMND: 285403054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116813 Định giá xây dựng III 15/03/2026
BDG-00116813 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
146 Họ tên: Lê Quang Thành
Ngày sinh: 18/08/1992
CMND: 212786513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116812 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
BDG-00116812 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
147 Họ tên: Phan Văn Bá
Ngày sinh: 02/09/1992
CMND: 183922527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116811 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
BDG-00116811 Định giá xây dựng III 15/03/2026
148 Họ tên: Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 26/02/1989
CMND: 280931121
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116810 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
BDG-00116810 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
149 Họ tên: Bùi Văn Cường
Ngày sinh: 25/02/1995
CMND: 230935557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116809 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
BDG-00116809 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
150 Họ tên: Nguyễn Thái Học
Ngày sinh: 13/11/1992
CMND: 250918337
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116808 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
151 Họ tên: Nguyễn Hữu Tú
Ngày sinh: 20/01/1975
Thẻ căn cước: 049075000291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116807 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
BDG-00116807 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
152 Họ tên: Lê Hữu Quan
Ngày sinh: 04/08/1991
CMND: 215237605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116806 Định giá xây dựng III 15/03/2026
BDG-00116806 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 15/03/2026
153 Họ tên: Phan Văn Hoàng
Ngày sinh: 28/02/1988
CMND: 186704999
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116805 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
154 Họ tên: Đỗ Duy Hải Dương
Ngày sinh: 03/07/1994
CMND: 194555845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116747 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 31/03/2026
155 Họ tên: Phạm Minh Toản
Ngày sinh: 17/05/1977
CMND: 025149968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình Thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116746 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 31/03/2026
156 Họ tên: Lê Văn Chinh
Ngày sinh: 17/09/1995
CMND: 215361914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116745 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng III 31/03/2026
HCM-00116745 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng – công nghiệp III 31/03/2026
157 Họ tên: Nguyễn Lê Vỹ
Ngày sinh: 12/06/1996
CMND: 233248839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116744 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 31/03/2026
158 Họ tên: Nguyễn Hải Hậu
Ngày sinh: 02/02/1970
CMND: 220732703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116743 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình dân dụng - công nghiệp II 31/03/2026
159 Họ tên: Nguyễn Tấn Sơn
Ngày sinh: 07/04/1972
Thẻ căn cước: 052072000089
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116742 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 31/03/2026
HCM-00116742 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/03/2026
160 Họ tên: Trần Hữu Quốc Luân
Ngày sinh: 01/01/1970
CMND: 025204774
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116738 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 31/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn