Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Hoàng Xuân Hòa
Ngày sinh: 15/08/1989
CMND: 280903512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083417 Định giá xây dựng III 14/01/2025
142 Họ tên: Lê Hoàng Anh
Ngày sinh: 01/02/1994
CMND: 173796926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083416 Thiết kế xây dựng công trình công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) III 14/01/2025
BDG-00083416 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 14/01/2025
143 Họ tên: Võ Long Triều
Ngày sinh: 24/09/1993
CMND: 281116336
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083415 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
144 Họ tên: Lê Quang Khải
Ngày sinh: 17/06/1992
CMND: 187093466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083414 Định giá xây dựng III 14/01/2025
145 Họ tên: Nguyễn Văn Bảo
Ngày sinh: 29/09/1987
CMND: 290843149
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083413 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083413 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
146 Họ tên: Đặng Nguyên Minh
Ngày sinh: 28/09/1993
Thẻ căn cước: 077093002304
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083412 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083412 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
147 Họ tên: Võ Hoàng Hảo
Ngày sinh: 14/08/1988
CMND: 271815812
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083411 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Tuyến cống thoát nước mưa) III 14/01/2025
BDG-00083411 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) III 14/01/2025
148 Họ tên: Lương Công Dĩnh
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 221203278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083410 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
149 Họ tên: Nguyễn Thành Đạo
Ngày sinh: 28/09/1982
CMND: 281245091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083409 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
150 Họ tên: Mai Minh Hiếu
Ngày sinh: 05/03/1985
CMND: 280845960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083408 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình (Đường dây - trạm biến áp) III 14/01/2025
BDG-00083408 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 14/01/2025
151 Họ tên: Nguyễn Quang Thụy
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 280658073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083407 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
152 Họ tên: Đới Tiến Dũng
Ngày sinh: 25/04/1984
Thẻ căn cước: 036084006540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083285 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083285 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
153 Họ tên: Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 29/08/1991
CMND: 334501440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083284 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 14/01/2025
CTN-00083284 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
154 Họ tên: Hoàng Văn Hà
Ngày sinh: 02/10/1985
CMND: 285069467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083283 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
155 Họ tên: Nguyễn Tuấn Lộc
Ngày sinh: 20/07/1985
CMND: 273127892
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083282 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 14/01/2025
156 Họ tên: Lê Phường
Ngày sinh: 07/01/1988
Thẻ căn cước: 045088000099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083281 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
157 Họ tên: Phạm Quang Long
Ngày sinh: 16/06/1987
CMND: 273581505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng môi trường đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083280 Quản lý dự án II 14/01/2025
CTN-00083280 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 14/01/2025
158 Họ tên: Trần Khắc Toàn
Ngày sinh: 06/09/1983
CMND: 273619912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083279 Quản lý dự án II 14/01/2025
CTN-00083279 Định giá xây dựng II 14/01/2025
159 Họ tên: Nguyễn Tự Tân
Ngày sinh: 09/02/1972
CMND: 273445485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị (ngành cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083278 Quản lý dự án II 14/01/2025
160 Họ tên: Nguyễn Lâm Đồng
Ngày sinh: 01/06/1984
Thẻ căn cước: 077084001439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083277 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083277 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn