Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: TRẦN THỊ THỌ
Ngày sinh: 07/08/1979
CMND: 211665620
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120976 Quản lý dự án công trình dân dụng III 19/07/2026
162 Họ tên: BÙI QUANG SINH
Ngày sinh: 01/11/1969
Thẻ căn cước: 052069002537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120975 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 19/07/2026
163 Họ tên: DƯƠNG ĐÔNG PHONG
Ngày sinh: 28/12/1974
CMND: 211444784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120974 Thiết kế kết cấu công trình II 19/07/2026
BID-00120974 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/07/2026
164 Họ tên: NGUYỄN KẾ NHÂN
Ngày sinh: 16/07/1991
CMND: 215128615
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120973 Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
BID-00120973 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 19/07/2026
165 Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
Ngày sinh: 18/12/1991
CMND: 197218963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00120972 Thiết kế kết cấu công trình III 19/07/2026
166 Họ tên: Đỗ Văn Bình
Ngày sinh: 08/06/1994
CMND: 168424593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120958 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 15/07/2026
CTN-00120958 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
167 Họ tên: Nguyễn Duy Thái
Ngày sinh: 25/08/1994
CMND: 151968000
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120957 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 15/07/2026
CTN-00120957 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/07/2026
168 Họ tên: Trần Minh Đức
Ngày sinh: 17/08/1984
CMND: 111814776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120956 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 15/07/2026
CTN-00120956 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
169 Họ tên: Lại Thị Hạnh
Ngày sinh: 23/05/1973
CMND: 013073228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước-môi trường nước; Thạc sĩ Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120955 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
CTN-00120955 Quản lý dự án II 15/07/2026
170 Họ tên: Trần Chí Thân
Ngày sinh: 16/11/1981
Thẻ căn cước: 044081000984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120954 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/07/2026
171 Họ tên: Ngô Hồng Giang
Ngày sinh: 03/03/1985
CMND: 168169508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120953 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
172 Họ tên: Phạm Minh Tiến
Ngày sinh: 17/03/1990
Thẻ căn cước: 001090017110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120952 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/07/2026
173 Họ tên: Vũ Đình Cường
Ngày sinh: 19/11/1980
Thẻ căn cước: 001080006457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120951 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
174 Họ tên: Bùi Sỹ Mạnh
Ngày sinh: 17/03/1986
Thẻ căn cước: 031086002180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120950 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
175 Họ tên: Cao Chí Hào
Ngày sinh: 08/09/1989
CMND: 013617212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120949 Quản lý dự án II 15/07/2026
176 Họ tên: Triệu Quốc Trưởng
Ngày sinh: 09/01/1990
Thẻ căn cước: 036090003510
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120948 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
177 Họ tên: Nguyễn Thành Thiên Vũ
Ngày sinh: 10/03/1991
CMND: 205532525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120947 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/07/2026
CTN-00120947 Thiết kế cơ - điện công trình II 15/07/2026
178 Họ tên: Võ Hồng Công
Ngày sinh: 02/05/1985
Thẻ căn cước: 040085000824
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120946 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
CTN-00120946 Quản lý dự án II 15/07/2026
179 Họ tên: Đỗ Quang Khải
Ngày sinh: 04/10/1981
Thẻ căn cước: 030081006920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120945 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
CTN-00120945 Quản lý dự án II 15/07/2026
180 Họ tên: Trương Khánh Cương
Ngày sinh: 22/12/1978
CMND: 194100447
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00120944 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/07/2026
CTN-00120944 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn