Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Bùi Văn Định
Ngày sinh: 15/10/1993
Thẻ căn cước: 034093007250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130793 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 20/01/2027
162 Họ tên: Nguyễn Lâm Sung
Ngày sinh: 08/10/1993
Thẻ căn cước: 024093019300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130792 Khảo sát địa hình III 20/01/2027
163 Họ tên: Nguyễn Văn Bảo
Ngày sinh: 13/08/1995
CMND: 184187520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130791 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
164 Họ tên: Đỗ Ngọc Trung
Ngày sinh: 27/10/1984
CMND: 172369482
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130790 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
165 Họ tên: Nguyễn Huy Quang
Ngày sinh: 09/07/1987
Thẻ căn cước: 001087003253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130789 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
166 Họ tên: Ngô Hoàng Minh
Ngày sinh: 15/11/1995
Thẻ căn cước: 001095007925
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130788 Thiết kế cơ - điện công trình III 20/01/2027
167 Họ tên: Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 29/01/1994
CMND: 152078577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130787 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 20/01/2027
168 Họ tên: Nguyễn Quốc Trưởng
Ngày sinh: 13/03/1992
CMND: 163202674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130786 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 20/01/2027
169 Họ tên: Nguyễn Văn Tường
Ngày sinh: 14/11/1988
Thẻ căn cước: 001088051921
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130785 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
170 Họ tên: Nguyễn Khắc Khuê
Ngày sinh: 25/04/1987
Thẻ căn cước: 001087016185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130784 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/01/2027
171 Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh: 08/09/1993
CMND: 012969856
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130783 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 20/01/2027
172 Họ tên: Lê Hữu Giang
Ngày sinh: 05/05/1958
Thẻ căn cước: 033058000654
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – ngành Thi công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130782 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
173 Họ tên: Nguyễn Văn Đàn
Ngày sinh: 10/10/1983
Thẻ căn cước: 001083029734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130781 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
174 Họ tên: Nguyễn Hoành
Ngày sinh: 24/01/1979
Thẻ căn cước: 042079000441
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130780 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 20/01/2027
175 Họ tên: Phạm Linh Huyền
Ngày sinh: 28/03/1978
CMND: 011912490
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130779 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 20/01/2027
176 Họ tên: Phạm Việt Linh
Ngày sinh: 05/12/1987
CMND: 125206259
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130778 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 20/01/2027
177 Họ tên: Phạm Văn Điện
Ngày sinh: 28/12/1990
Thẻ căn cước: 030090002163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130777 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
178 Họ tên: Phùng Đình Tùng
Ngày sinh: 10/03/1980
Thẻ căn cước: 017080000021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường bộ - ngành Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130776 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
179 Họ tên: Trịnh Ngọc Hà
Ngày sinh: 19/04/1985
Thẻ căn cước: 014085000080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130775 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
180 Họ tên: Phan Sỹ Vinh
Ngày sinh: 25/08/1987
Thẻ căn cước: 037087000708
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130774 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn