Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Lê Tấn Thành
Ngày sinh: 19/01/1981
CMND: 273065651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083276 Thiết kế cơ - điện công trình II 14/01/2025
162 Họ tên: Võ Minh Hà
Ngày sinh: 18/02/1988
Thẻ căn cước: 077088003161
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083275 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083275 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 14/01/2025
163 Họ tên: Nguyễn Lưu Thuyên
Ngày sinh: 07/09/1983
Thẻ căn cước: 001083035771
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083274 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083274 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 14/01/2025
164 Họ tên: Phạm Đức Tú
Ngày sinh: 04/10/1979
CMND: 250422331
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083273 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 14/01/2025
165 Họ tên: Nguyễn Văn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 10/10/1983
CMND: 250577074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083272 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
166 Họ tên: Võ Duy Kha
Ngày sinh: 20/04/1990
CMND: 215136673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083271 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
167 Họ tên: Ngô Quang Anh
Ngày sinh: 21/08/1990
CMND: 201607759
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083270 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
168 Họ tên: Võ Thế Hùng
Ngày sinh: 21/04/1981
CMND: 301353351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083269 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
CTN-00083269 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
169 Họ tên: Nguyễn Quảng Tiệp
Ngày sinh: 21/02/1982
Thẻ căn cước: 034082005129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083268 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
170 Họ tên: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày sinh: 05/06/1993
CMND: 024869952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện,điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083267 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 14/01/2025
171 Họ tên: Trần Hoài Em
Ngày sinh: 29/07/1984
Thẻ căn cước: 093084000182
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083266 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
172 Họ tên: Đoàn Tấn Trung
Ngày sinh: 16/01/1977
CMND: 311452013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083265 Quản lý dự án II 14/01/2025
CTN-00083265 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
173 Họ tên: Phạm Linh Trung
Ngày sinh: 01/01/1988
CMND: 301245937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083264 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
174 Họ tên: Nguyễn Tấn Tuấn
Ngày sinh: 20/04/1990
CMND: 212746870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083263 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
175 Họ tên: Vũ Tiến Thành
Ngày sinh: 22/09/1991
CMND: 024935189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083262 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
176 Họ tên: Nguyễn Văn Giang
Ngày sinh: 02/06/1985
CMND: 025197838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083261 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
177 Họ tên: Phạm Duy
Ngày sinh: 29/07/1986
CMND: 233073487
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083260 Khảo sát địa hình II 14/01/2025
178 Họ tên: Lương Hữu Kỹ
Ngày sinh: 01/03/1987
CMND: 212772115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083259 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 14/01/2025
179 Họ tên: Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 24/06/1991
CMND: 194464085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083258 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
180 Họ tên: Hoàng Xuân Thủy
Ngày sinh: 21/08/1982
Thẻ căn cước: 038082013931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00083257 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn