Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Phạm Chí Công
Ngày sinh: 04/06/1978
CMND: 212052938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094166 Định giá xây dựng III 01/07/2025
162 Họ tên: Tạ Ngọc Đức
Ngày sinh: 10/09/1976
CMND: 212015995
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094165 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 01/07/2025
163 Họ tên: Nguyễn Hoàng Di
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 212725876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094164 Quản lý dự án công trình dân dụng III 01/07/2025
QNG-00094164 Định giá xây dựng III 01/07/2025
164 Họ tên: Huỳnh Kha
Ngày sinh: 18/09/1992
CMND: 212321257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094163 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 01/07/2025
165 Họ tên: Lê Văn Thắng
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 212727517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094162 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 01/07/2025
QNG-00094162 Quản lý dự án công trình dân dụng III 01/07/2025
166 Họ tên: Nguyễn Hoài Tâm
Ngày sinh: 20/09/1985
CMND: 212600160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094161 Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
QNG-00094161 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
167 Họ tên: Trần Đình Thịnh
Ngày sinh: 20/03/1984
CMND: 212157160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094160 Quản lý dự án III 01/07/2025
168 Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 06/01/1988
CMND: 212646313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094159 Quản lý dự án III 01/07/2025
QNG-00094159 Định giá xây dựng III 01/07/2025
169 Họ tên: Nguyễn Văn Viễn
Ngày sinh: 18/08/1984
CMND: 212165017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094158 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 01/07/2025
QNG-00094158 Quản lý dự án công trình dân dụng III 01/07/2025
170 Họ tên: Phan Quốc Lộc
Ngày sinh: 26/04/1986
CMND: 205302499
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094157 Khảo sát địa hình II 01/07/2025
QNG-00094157 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 01/07/2025
171 Họ tên: Phạm Anh Khoa
Ngày sinh: 15/08/1991
CMND: 212751656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094156 Định giá xây dựng III 01/07/2025
QNG-00094156 Quản lý dự án công trình dân dụng III 01/07/2025
172 Họ tên: Phạm Hồng Ấn
Ngày sinh: 09/08/1985
CMND: 212606048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094155 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
173 Họ tên: Huỳnh Anh Hùng
Ngày sinh: 04/02/1982
CMND: 212085357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094154 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 01/07/2025
QNG-00094154 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (vỏ bao che) III 01/07/2025
174 Họ tên: Trần Thanh Vĩnh
Ngày sinh: 07/08/1992
CMND: 212762834
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094153 Thiết kế Kiến trúc công trình dân dụng III 01/07/2025
175 Họ tên: Nguyễn Văn Lộc
Ngày sinh: 15/01/1982
CMND: 212102583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094152 Định giá xây dựng II 01/07/2025
176 Họ tên: Phạm Quang Thành
Ngày sinh: 20/05/1987
CMND: 212298706
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094151 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/07/2025
177 Họ tên: Võ Hoàng Khôi
Ngày sinh: 22/06/1984
CMND: 212286516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094150 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (kênh) III 01/07/2025
QNG-00094150 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN nhẹ sản xuất VLXD III 01/07/2025
178 Họ tên: Hoàng Vân Sơn
Ngày sinh: 19/11/1984
CMND: 212338725
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00094149 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (kênh) III 01/07/2025
QNG-00094149 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN nhẹ sản xuất VLXD III 01/07/2025
179 Họ tên: Nguyễn Quốc Giáp
Ngày sinh: 02/10/1985
Thẻ căn cước: 038085010542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ - điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094128 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
180 Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày sinh: 15/02/1986
CMND: 172950699
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094127 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn