Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Nguyễn Như Huy
Ngày sinh: 08/10/1992
CMND: 186890130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144980 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 27/06/2027
162 Họ tên: Trần Hữu Trường
Ngày sinh: 30/07/1989
Thẻ căn cước: 066089004912
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144979 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 27/06/2027
163 Họ tên: Lê Xuân Nghĩa
Ngày sinh: 02/12/1985
CMND: 240818234
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00144978 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 27/06/2027
164 Họ tên: Trần Đình Tiến
Ngày sinh: 12/11/1976
Thẻ căn cước: 036076011588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144959 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
165 Họ tên: Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 24/11/1994
Thẻ căn cước: 001094040034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144958 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/05/2027
166 Họ tên: Trần Quốc Hùng
Ngày sinh: 20/10/1988
Thẻ căn cước: 036088001175
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144957 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/05/2027
167 Họ tên: Trương Thị Diệu Thu
Ngày sinh: 22/02/1990
Thẻ căn cước: 033190016742
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144956 Định giá xây dựng II 19/05/2027
168 Họ tên: Lưu Thành Đồng
Ngày sinh: 19/05/1987
Thẻ căn cước: 038087009911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng CTĐT - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144955 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
CTN-00144955 Quản lý dự án II 19/05/2027
169 Họ tên: Lương Văn Luận
Ngày sinh: 06/10/1983
Thẻ căn cước: 035083004892
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144954 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
170 Họ tên: Phạm Quang Chung
Ngày sinh: 11/04/1991
Thẻ căn cước: 031091000790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển (kỹ thuật xây dựng công trình thủy)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144953 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
171 Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 30/04/1987
Thẻ căn cước: 017087000201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144952 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
172 Họ tên: Vũ Thành Luân
Ngày sinh: 08/12/1990
Thẻ căn cước: 001090058256
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144951 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/05/2027
CTN-00144951 Định giá xây dựng II 19/05/2027
173 Họ tên: Trịnh Thế Dương
Ngày sinh: 03/06/1994
CMND: 142648254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144950 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
174 Họ tên: Trần Văn Cảnh
Ngày sinh: 21/06/1986
Thẻ căn cước: 038086019908
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144949 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
175 Họ tên: Lê Quang Hoàn
Ngày sinh: 02/02/1984
CMND: 172374589
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144948 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
176 Họ tên: Đường Văn Phan
Ngày sinh: 30/03/1986
Thẻ căn cước: 038086001181
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144947 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
177 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 24/10/1985
Thẻ căn cước: 030085000356
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144946 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/05/2027
178 Họ tên: Vũ Xuân Mạnh
Ngày sinh: 12/02/1985
CMND: 135137704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144945 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
179 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quyền
Ngày sinh: 18/07/1970
Thẻ căn cước: 001070013716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất thủy văn; Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144944 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2027
180 Họ tên: Đinh Thị Hương Dung
Ngày sinh: 10/06/1995
Thẻ căn cước: 035195008843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00144943 Quản lý dự án III 19/05/2027
CTN-00144943 Định giá xây dựng III 19/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn