Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Trần Văn Cương
Ngày sinh: 31/10/1990
CMND: 151969313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086482 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086482 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
162 Họ tên: Nguyễn Xuân Hợp
Ngày sinh: 20/07/1975
CMND: 024806728
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086481 Khảo sát Địa hình III 23/03/2025
163 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 14/04/1982
CMND: 024681548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng dân dụng và Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086480 Khảo sát Địa hình II 23/03/2025
164 Họ tên: Đặng Huy Đàn
Ngày sinh: 02/12/1992
CMND: 187192541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086479 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086479 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
165 Họ tên: Huỳnh Ngọc Long
Ngày sinh: 20/11/1993
CMND: 230852278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086478 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
166 Họ tên: Nguyễn Xuân Tứ
Ngày sinh: 08/05/1987
Thẻ căn cước: 026087005331
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chế tạo cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086477 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
167 Họ tên: Đỗ Tuấn Việt
Ngày sinh: 18/10/1992
CMND: 050837667
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086476 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
168 Họ tên: Nguyễn Doãn Luận
Ngày sinh: 17/06/1990
CMND: 186987453
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086475 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/03/2025
169 Họ tên: Nguyễn Quốc An
Ngày sinh: 16/10/1989
CMND: 186841508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086474 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
170 Họ tên: Lê Doãn Việt
Ngày sinh: 07/01/1980
Thẻ căn cước: 040080000615
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
171 Họ tên: Phạm Hữu Tuyền
Ngày sinh: 07/10/1979
CMND: 151367321
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086472 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086472 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
172 Họ tên: Nguyễn Tiến Công
Ngày sinh: 20/07/1985
CMND: 131579388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086471 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
HNT-00086471 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
173 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quyết
Ngày sinh: 30/03/1992
Thẻ căn cước: 034092004337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086470 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
174 Họ tên: Trần Văn Hoàn
Ngày sinh: 13/05/1990
Thẻ căn cước: 036090009005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086469 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
HNT-00086469 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
175 Họ tên: Nguyễn Đình Thư
Ngày sinh: 04/02/1984
CMND: 151380225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu -đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086468 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
176 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 10/03/1991
CMND: 125424956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086467 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
177 Họ tên: Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 13/03/1986
Thẻ căn cước: 019086000297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086466 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
178 Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày sinh: 18/05/1986
CMND: 240843980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086465 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
179 Họ tên: Phạm Xuân Tùng
Ngày sinh: 01/04/1981
Thẻ căn cước: 035081001088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086464 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
180 Họ tên: Dương Văn Vũ
Ngày sinh: 29/04/1983
Thẻ căn cước: 001083012873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086463 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn