Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Nguyễn Văn Thuyết
Ngày sinh: 16/05/1996
Thẻ căn cước: 033******461
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184271 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 23/02/2029
162 Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm
Ngày sinh: 15/03/1996
Thẻ căn cước: 030******276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184270 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 23/02/2029
163 Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 23/02/1977
Thẻ căn cước: 019******520
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184269 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
164 Họ tên: Đặng Văn Tuấn
Ngày sinh: 10/04/1994
Thẻ căn cước: 030******165
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184268 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
165 Họ tên: Chu Thị Giang
Ngày sinh: 22/01/1996
Thẻ căn cước: 066******653
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184267 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
166 Họ tên: Nguyễn Thanh Duy
Ngày sinh: 12/12/1996
Thẻ căn cước: 033******422
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184266 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
167 Họ tên: Vũ Văn Thức
Ngày sinh: 08/04/1994
Thẻ căn cước: 030******234
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184265 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
168 Họ tên: Trần Thị Hà My
Ngày sinh: 21/11/1994
Thẻ căn cước: 033******859
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184264 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
169 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 09/06/1992
Thẻ căn cước: 033******012
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184263 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
170 Họ tên: Đỗ Minh Thu
Ngày sinh: 29/01/1994
Thẻ căn cước: 033******621
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184262 Giám sát thi công xây dựng công trình - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/02/2029
171 Họ tên: Nguyễn Thu Hiền
Ngày sinh: 26/09/1997
Thẻ căn cước: 001******334
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184261 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 23/02/2029
172 Họ tên: Phạm Văn Tuyên
Ngày sinh: 15/10/1997
Thẻ căn cước: 038******540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184260 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 23/02/2029
173 Họ tên: Tô Mạnh Hùng
Ngày sinh: 28/09/1997
Thẻ căn cước: 033******710
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184259 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 23/02/2029
174 Họ tên: Nguyễn Xuân Dương
Ngày sinh: 26/11/1993
Thẻ căn cước: 033******467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184258 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 23/02/2029
175 Họ tên: Nguyễn Văn Tuần
Ngày sinh: 28/05/1985
Thẻ căn cước: 001******615
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184257 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/02/2029
176 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 28/12/1991
Thẻ căn cước: 038******317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184256 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/02/2029
177 Họ tên: Phạm Ngọc Thành
Ngày sinh: 12/04/1991
Thẻ căn cước: 033******336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184255 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/02/2029
178 Họ tên: Nguyễn Duy Đông
Ngày sinh: 19/09/1982
Thẻ căn cước: 025******748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184254 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/02/2029
179 Họ tên: Lưu Văn Khoa
Ngày sinh: 14/02/1988
Thẻ căn cước: 025******910
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184253 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/02/2029
180 Họ tên: Đỗ Văn Tấn
Ngày sinh: 11/10/1983
Thẻ căn cước: 037******505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184252 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn