Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Vũ Thiện Trí
Ngày sinh: 22/11/1992
Thẻ căn cước: 036******960
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00158053 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Dân dụng và công nghiệp, Giao thông) III 23/11/2027
NIB-00158053 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ) III 23/11/2027
162 Họ tên: Hà Minh Tiến
Ngày sinh: 29/04/1976
Thẻ căn cước: 001******425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00158052 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 23/11/2027
NIB-00158052 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 23/11/2027
163 Họ tên: Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 14/01/1990
Thẻ căn cước: 036******861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00158051 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước III 23/11/2027
164 Họ tên: Nguyễn Phát Đạt
Ngày sinh: 24/08/1992
CMND: 334***630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158006 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2027
HCM-00158006 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 25/11/2027
165 Họ tên: Nguyễn Văn Tài
Ngày sinh: 24/04/1995
Thẻ căn cước: 077******277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158005 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 25/11/2027
HCM-00158005 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 25/11/2027
166 Họ tên: Huỳnh Nam Hưng
Ngày sinh: 18/08/1974
CMND: 022***544
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158004 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II 25/11/2027
167 Họ tên: Nguyễn Thị Hương Trung
Ngày sinh: 24/06/1974
Thẻ căn cước: 001******514
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158003 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II 25/11/2027
168 Họ tên: Lê Huỳnh Long
Ngày sinh: 22/10/1987
Thẻ căn cước: 072******247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158002 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 25/11/2027
HCM-00158002 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
169 Họ tên: Phạm Văn Thắng
Ngày sinh: 15/05/1989
Thẻ căn cước: 070******268
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158001 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 25/11/2027
HCM-00158001 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 25/11/2027
170 Họ tên: Nguyễn Khắc Đương
Ngày sinh: 17/03/1986
Thẻ căn cước: 040******556
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00158000 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 25/11/2027
HCM-00158000 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
171 Họ tên: Võ Huỳnh Trung Huy
Ngày sinh: 08/01/1983
Thẻ căn cước: 083******967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157999 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 25/11/2027
172 Họ tên: Hoàng Mạnh Tiến
Ngày sinh: 01/02/1985
Thẻ căn cước: 044******966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157998 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 25/11/2027
HCM-00157998 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 25/11/2027
173 Họ tên: Võ Huỳnh Kim Chi
Ngày sinh: 21/11/1995
Thẻ căn cước: 082******531
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157997 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 25/11/2027
HCM-00157997 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
174 Họ tên: Phùng Tấn Quốc Sơn
Ngày sinh: 11/07/1972
CMND: 300***994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157996 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 25/11/2027
175 Họ tên: Lại Đức Thiện
Ngày sinh: 15/10/1981
Thẻ căn cước: 036******764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157995 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 25/11/2027
HCM-00157995 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 25/11/2027
176 Họ tên: Hồ Quang Tuấn
Ngày sinh: 10/12/1983
Thẻ căn cước: 079******761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157994 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 25/11/2027
HCM-00157994 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 25/11/2027
177 Họ tên: Lê Văn Linh
Ngày sinh: 02/02/1988
Thẻ căn cước: 052******231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157993 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 25/11/2027
178 Họ tên: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 12/07/1984
Thẻ căn cước: 052******462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157992 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 25/11/2027
179 Họ tên: Trần Hữu Anh Khôi
Ngày sinh: 26/10/1995
Thẻ căn cước: 077******130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157991 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
180 Họ tên: Nguyễn Hoàng Vương
Ngày sinh: 19/04/1992
Thẻ căn cước: 075******214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00157990 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 25/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn