Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Nguyễn Khánh Hùng
Ngày sinh: 14/09/1987
CMND: 183642166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cơ sở hạ tầng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116737 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 31/03/2026
HCM-00116737 Định giá xây dựng III 31/03/2026
162 Họ tên: Nguyễn Văn Tuyên
Ngày sinh: 20/04/1990
CMND: 186755818
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116736 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) III 31/03/2026
163 Họ tên: Võ Văn Thịnh
Ngày sinh: 01/11/1995
CMND: 184147153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116735 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình đường dây và trạm biến áp III 31/03/2026
164 Họ tên: Nguyễn Đức Ngọc
Ngày sinh: 18/11/1990
CMND: 363580385
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116734 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước) III 31/03/2026
HCM-00116734 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp III 31/03/2026
165 Họ tên: Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 15/11/1986
CMND: 321282478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116733 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 31/03/2026
HCM-00116733 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình dân dụng - công nghiệp II 31/03/2026
166 Họ tên: Võ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 26/10/1981
CMND: 212155100
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116732 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/03/2026
167 Họ tên: Võ Thanh Tùng
Ngày sinh: 10/06/1986
CMND: 212632164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116731 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng III 31/03/2026
168 Họ tên: Hà Vũ Trọng Khôi
Ngày sinh: 09/02/1993
CMND: 250957135
Trình độ chuyên môn: KS KTXD Công trình GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116730 Khảo sát địa hình III 28/03/2026
DON-00116730 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III 28/03/2026
169 Họ tên: Phạm Hồng Thanh
Ngày sinh: 10/08/1978
CMND: 212070990
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng Cầu-đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116729 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/03/2026
DON-00116729 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 28/03/2026
170 Họ tên: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày sinh: 28/12/1982
CMND: 271446975
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116728 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/03/2026
DON-00116728 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2026
171 Họ tên: Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 04/01/1992
CMND: 272329972
Trình độ chuyên môn: KS CNKT CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116727 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/03/2026
DON-00116727 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2026
172 Họ tên: Ngô Thị Quỳnh Hiền
Ngày sinh: 15/02/1985
CMND: 205185198
Trình độ chuyên môn: KS Kinh tế XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116726 Định giá xây dựng III 28/03/2026
DON-00116726 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III 28/03/2026
173 Họ tên: VÕ TRỌNG BỬU
Ngày sinh: 28/09/1979
CMND: 366004378
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy công đồng bằng; Thạc sỹ kỹ thuật.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116677 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi). II 26/03/2026
SOT-00116677 Đinh giá xây dựng III 26/03/2026
174 Họ tên: TRẦN BẢO TRUNG
Ngày sinh: 10/04/1991
CMND: 187067073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116676 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông, Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi). III 26/03/2026
175 Họ tên: DANH TRẦN TRƯƠNG PHÚC TUÂN
Ngày sinh: 28/11/1985
CMND: 365537548
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116675 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 26/03/2026
176 Họ tên: LÊ HOÀNG NHẢN
Ngày sinh: 01/07/1993
CMND: 365995553
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116674 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 26/03/2026
177 Họ tên: DƯƠNG THANH LONG
Ngày sinh: 16/03/1988
CMND: 365694338
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116673 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông. III 26/03/2026
178 Họ tên: PHẠM HOÀNG THÁI
Ngày sinh: 19/06/1991
CMND: 365944253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116672 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 26/03/2026
179 Họ tên: TIỀN TẤN THÀNH
Ngày sinh: 25/12/1995
CMND: 366104370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116671 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 26/03/2026
180 Họ tên: LÊ VĂN THUẬN
Ngày sinh: 19/08/1984
CMND: 183408543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00116670 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi). III 26/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn