Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00018226
Địa chỉ trụ sở chính: Số 37A tỉnh lộ 8, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk  |  Tỉnh: Đắk Lắk
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Xuân Mạnh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001606193
Ngày cấp: 14/03/2018 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DAL-00018226 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 04/08/2030
2 DAL-00018226 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 04/08/2030
3 DAL-00018226 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 04/08/2030
4 DAL-00018226 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi III 11/09/2030
5 DAL-00018226 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 11/09/2030
6 DAL-00018226 Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi III 11/09/2030
7 DAL-00018226 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 11/09/2030
8 DAL-00018226 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 15/12/2030
9 DAL-00018226 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 15/12/2030
10 DAL-00018226 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình xây dựng công trình III 15/12/2030
11 DAL-00018226 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 15/11/2028
12 DAL-00018226 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 15/11/2028
13 DAL-00018226 Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng - công nghiệp III 19/07/2029
14 DAL-00018226 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 19/07/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn