Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Đức Phát IBT
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00032243
Địa chỉ trụ sở chính: Số 350, Khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600772797
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch đầu tư Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00032243 Khảo sát xây dựng Địa hình III 25/10/2029
2 DON-00032243 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 25/10/2029
3 DON-00032243 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng II 25/10/2029
4 DON-00032243 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 25/10/2029
5 DON-00032243 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ III 25/10/2029
6 DON-00032243 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/10/2029
7 DON-00032243 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn III 25/10/2029
8 DON-00032243 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/10/2029
9 DON-00032243 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 25/10/2029
10 DON-00032243 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ III 25/10/2029
11 DON-00032243 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/10/2029
12 DON-00032243 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn III 25/10/2029
13 DON-00032243 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 25/10/2029
14 DON-00032243 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ III 25/10/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn