Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Công trình xây dựng Tuấn Lộc
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00033920
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đồ Chiểu, Phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  |  Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Mai Xuân Hiển  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502408302
Ngày cấp: 17/10/2019 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BRV-00033920 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 02/12/2024
2 BRV-00033920 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 02/12/2024
3 BRV-00033920 Khảo sát xây dựng III 02/12/2024
4 BRV-00033920 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/12/2024
5 BRV-00033920 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/12/2024
6 BRV-00033920 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 02/12/2024
7 BRV-00033920 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 02/12/2024
8 BRV-00033920 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 02/12/2024
9 BRV-00033920 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 02/12/2024
10 BRV-00033920 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ công trình xử lý chất thải rắn,
III 09/04/2025
11 BRV-00033920 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ công trình xử lý chất thải rắn,
III 09/04/2025
12 BRV-00033920 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ công trình xử lý chất thải rắn,
III 09/04/2025
13 BRV-00033920 Khảo sát xây dựng Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật II 13/07/2031
14 BRV-00033920 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
II 13/07/2031
15 BRV-00033920 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ công trình xử lý chất thải rắn
II 13/07/2031
16 BRV-00033920 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
II 13/07/2031
17 BRV-00033920 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ công trình xử lý chất thải rắn
II 13/07/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn