Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH phát triển đô thị Nghệ An
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00056554
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Làng Hoa, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  |  Tỉnh: Nghệ An
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Phong  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2901956549
Ngày cấp: 16/11/2018 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 NGA-00056554 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhà công nghiệp
III 21/07/2031
2 NGA-00056554 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
3 NGA-00056554 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 21/07/2031
4 NGA-00056554 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
5 NGA-00056554 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 21/07/2031
6 NGA-00056554 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/07/2031
7 NGA-00056554 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 21/07/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn