Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 789
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00057317
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  |  Tỉnh: Hòa Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chung  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400527255
Ngày cấp: 02/08/2021 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HOB-00057317 Khảo sát xây dựng Địa chất III 01/09/2031
2 HOB-00057317 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/09/2031
3 HOB-00057317 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/09/2031
4 HOB-00057317 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 01/09/2031
5 HOB-00057317 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT
Thủy lợi
III 01/09/2031
6 HOB-00057317 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 01/09/2031
7 HOB-00057317 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/09/2031
8 HOB-00057317 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 01/09/2031
9 HOB-00057317 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT
Thủy lợi
III 01/09/2031
10 HOB-00057317 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 01/09/2031
11 HOB-00057317 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/09/2031
12 HOB-00057317 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 01/09/2031
13 HOB-00057317 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT
Thủy lợi
III 01/09/2031
14 HOB-00057317 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 01/09/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn