Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Minh Đức
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060733
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 6A, khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  |  Tỉnh: Bình Phước
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Dung  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801267561
Ngày cấp: 28/12/2021 | Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BIP-00060733 Khảo sát xây dựng Địa hình III 14/01/2032
2 BIP-00060733 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 14/01/2032
3 BIP-00060733 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 14/01/2032
4 BIP-00060733 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 14/01/2032
5 BIP-00060733 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 14/01/2032
6 BIP-00060733 Giám sát thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 14/01/2032
7 BIP-00060733 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 14/01/2032
8 BIP-00060733 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 14/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn