Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH HỘI HỢP
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060946
Địa chỉ trụ sở chính: phố Trà 2, phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Hà  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500591121
Ngày cấp: 05/10/2017 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00060946 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
2 HAN-00060946 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
3 HAN-00060946 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 19/01/2032
4 HAN-00060946 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
5 HAN-00060946 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
6 HAN-00060946 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
7 HAN-00060946 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
8 HAN-00060946 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
9 HAN-00060946 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 19/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn