Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 226 HÀ NAM
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060953
Địa chỉ trụ sở chính: tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hằng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0700858202
Ngày cấp: 30/12/2021 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00060953 Khảo sát xây dựng Địa chất III 19/01/2032
2 HAN-00060953 Khảo sát xây dựng Địa hình III 19/01/2032
3 HAN-00060953 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
4 HAN-00060953 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 19/01/2032
5 HAN-00060953 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
6 HAN-00060953 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN & PTNT III 19/01/2032
7 HAN-00060953 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 19/01/2032
8 HAN-00060953 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 25/01/2032
9 HAN-00060953 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III 25/01/2032
10 HAN-00060953 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 25/01/2032
11 HAN-00060953 Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN & PTNT III 25/01/2032
12 HAN-00060953 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/01/2032
13 HAN-00060953 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/01/2032
14 HAN-00060953 Giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT III 25/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn