Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH BẢO HƯNG NT
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00064995
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thống Nhất, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Dương  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2803014684
Ngày cấp: 03/03/2022 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00064995 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 22/06/2032
2 HAN-00064995 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 22/06/2032
3 HAN-00064995 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 22/06/2032
4 HAN-00064995 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 22/06/2032
5 HAN-00064995 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 22/06/2032
6 HAN-00064995 Thi công xây dựng công trình NN & PTNT
Thủy lợi, đê điều
III 22/06/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn